FJERDE  KVARTAL 2003
10. november 2003

1:5

<  >

Artiklen kan på sidste side (s.5) downloades som Word-dokument, fx til udprintning

ark og ulands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

af Lars Goldschmidt, Dansk Handel og Service

1.

Foder til den selvglade svinehund

2.

Spændende og væsentlige konklusioner… men

3.

Magt i informationssamfundet

4.

Demokrati i informationssamfundet

5. Viden i informationssamfundet

 

1. Foder til den selvglade svinehund

Det er en imponerende indsats, der 30. oktober kulminerede med offentliggørelsen af:” En analyse af magt og demokrati i Danmark” - den såkaldte Magtudredning. Syv års arbejde, 50 millioner kroner, rigtig mange bøger, rapporter og artikler. Der er tilvejebragt en guldgrube af viden - og der er påpeget en lang række forhold, der kan danne baggrund for politisk handling. Stor respekt for det.

Hovedrapporten konkluderer, at det på mange måder står rigtig godt til med magtfordeling og demokrati i Danmark, selvom der er enkelte områder, der giver grund til bekymring. Den første læsning af en sådan konklusion nærer den nationalt selvglade svinehund. Den næste gennemlæsning vækker bekymring, fordi det går radikalt på tværs af ens intuition og erfaring. Spørgsmålet, der melder sig, er, om man skal lade sig overbevise og begejstres, eller om der er noget galt med analysen. Svaret, som jeg vil begrunde i det følgende, er, at der er områder, hvor der er behov for, at man kommer meget længere med analysearbejdet, før man kan vurdere, om magtfordelingen og demokratiet i Danmark er velfungerende. Hvis det gøres, forventer jeg et mere bekymrende resultat.

De områder, der er svagest belyst i Magtudredningen, er kvaliteten og legitimiteten af resultaterne af de demokratiske beslutningsprocesser. Hertil kommer, at væsentlige magtområder slet ikke er analyseret - såsom økonomisk magt og fysisk magt som den forvaltes af politiet og militæret.

   NÆSTE SIDE

TILBAGE

ARTIKLENS FORSIDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Lars Goldschmidt er kemiingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, hvor han også tog en Ph.d. fra Institut for Kemiteknik. Fra 1986-89 førte han for Energistyrelsen tilsyn med Mærsk Olie og Gas; fra 1989-90 havde han et serniorstipendiat ved Handelshøjskolen; 1990-92 var han procesingeniør med Mærsk før han i 1992 blev chef for Miljøstyrelsens Industrikontor. I 1993 modtog han en Ph.d. fra Institut for Organisation og Arbejdssociologi (om 'Magt, Viden, Interesser og Sikkerhed'). I 1996 blev han chef for Miljøstyrelsens kontor for Renere Teknologi og Produkter. 1997-99 var han chef for Dansk Industris teknologi- og uddannelsespolitiske afdeling - og fra 1999 direktør for DI's Virksomheds-udviklingsområde.

I 2000 blev han direktør fra Arbejdsmarkeds-styrelsen, og 1. september tiltrådte han stillingen som markedschef i Dansk Handel og Service. Han er medforfatter til bøgerne: "Borgerlige Ord Efter Revolutionen" (1999) og "Det nye systemskifte" (2001, begge Gyldendal).

Links:

 

 

 Illustrationsfoto:
Det Kongelige Bibliotek