11. juni 2004 | 2. kvartal                                                                                < >

           
 

         

 

   

 

11. maj | ”I en dynamisk markedsøkonomi kan man ikke sidde for enden af et skrivebord i centraladministrationen og planlægge sig ud af problemerne. Kreativitet og innovationskraft kommer fra markedet, og det er netop heri markedets overlegenhed frem for central styring viser sig.”

Videnskabsminister Helge Sander møder i dag RÆSONs Globale Panel af unge udlandsdanskere.

       
 

  

       
 
  Aimée Kjær (Cambodia) Klaus Langhoff-Roos (Schweiz) Henrik Werdelin (England) Jonas Parello-Plesner (Frankrig) Morten Spenner (England)
 

  R Æ S O N S  G L O B A L E  P A N E L

   
 
 

 

        

Aimée Kjær er MA i Offentlig Administration og Geografi fra RUC. Fra 1999-2000 arbejdede hun sideløbende med sine studier for Udenrigsministeriet. Hun er særligt interesseret i internationalisering og regional udvikling. I øjeblikket arbejder hun for NGO’en International Coorporation Cambodia – bl.a. med human resources, public relations og organisationsudvikling.

 

 

 
   
1. Kjær: Handelsskolen i Herning

KJÆR. Hvordan kan det være, at Handelsskolen i Herning modtager støtte i millionklassen fra Forskningsministeriet, når Handelsskolen ellers ganske klart hører under Undervisningsministeriet?

 - Spørgsmålet hentyder til en række spørgsmål som er blevet stillet til mig i Folketinget vedrørende midler til den kandidatuddannelse, som Handelshøjskolen i København udbyder som forlagt undervisning på Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. Intentionen med bevillingen er, at underviserkompetencerne på Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning vil blive styrket og udviklet til gavn for bl.a. den forlagte kandidatuddannelse fra Handelshøjskolen i København. HIH er det eneste CVU i Danmark, der har en aftale med et universitet om forlagt udbud af en kandidatuddannelse (cand. merc.).

- Jeg vil i øvrigt henvise til mine svar til Folketinget, hvor spørgeren og andre særligt interesserede kan finde svarene optrykt på Videnskabsministeriets hjemmeside.

ARTIKLENS FORSIDE

                                                                     NÆSTE SIDE

TILBAGE