TREDJE  KVARTAL 2003: 10. september 2003

1:12

<  >

af Clement Behrendt Kjersgaard, RÆSONs chefredaktør

ark og ulands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewet kan på sidste side (s.12) downloades som Word-dokument, fx til udprintning

 

1  

Kvantespringet

2  

En lille bitte smule optimist

3  

Symbol og substans

4  

USA taber pusten

5  

Til Kongressens overraskelse

6  

Farvel til handelskrigene

7  

Dybt nede i den franske folkesjæl

8  

Drømmeorganisationen

9  

Verdens mest demokratiske organisation

10  

Udvid WTO’s dagsorden

11  

Hvor VK burde følge USA

12  

Ud af den negative spiral

 

Kvantespringet

Nu har du deltaget i de her internationale forhandlinger i 15 år. Hvordan var stemningsforskellen fra dengang til i dag?

CHRISTIAN FRIIS BACH (CFB): Den er meget anderledes. Man kan sige: den globale værdidebat… og det er jo sådan noget, vi snakker meget om i dansk politik for tiden: 'at man tager værdidebatten, og når man har taget den, så ændrer verden - eller Danmark - sig af sig selv'. Og hvis man kigger på den globale værdidebat, så er der sket et kvantespring i løbet af de sidste 10-15 år. Da jeg startede i slutningen af 80erne og starten af 90erne med at deltage i internationale møder kunne et ord som korruption overhovedet ikke nævnes. 'God regeringsførelse' - bare det at nævne ordet i de tekster, som der blev diskuteret, det var stort set umuligt. Og det dræbte møderne og diskussionen om de her ting fuldstændigt. I dag diskuterer man rask væk korruption. Man diskuterer næsten kun god regeringsførelse - og man er nået langt i substansen: Hvad vil det sige at drive et land fornuftigt? Det er alt fra menneskerettigheder over den økonomiske politik til at have nogle domstole og noget politi, og på den måde har verden - og værdidebatten - virkelig udviklet sig meget, meget flot i de løbet af de sidste 10-15 år.

Skabt af de internationale topmøder - tilbage fra Rio til Johannesburg ,København Cairo og Beijing, alle de møder, de har virkelig trods alt flyttet den globale værdidebat. Nu skal det så blive til rigtig politik - ude i landene, og det er det godt på vej til.

Du lyder meget optimistisk på det? Jeg synes ellers godt man kan få det indtryk, i hvert fald i pressen og i den danske offentlighed, at der er en grad af pessimisme?

CFB: Se på hvad der sker. Der er mere end 500 internationale miljøaftaler nu - mange af dem fungerer ikke, men flere af dem fungerer faktisk - nogle af dem endda bedre end man havde forventet. Det fredsbevarende, fredsskabende arbejde er i dag af et helt andet omfang end det var før 1990. Der var tre gange så mange operationer i 90erne som der var i de foregående 50 år. Den internationale krigsforbryderdomstol smider forbrydere i fængsel og det normskabende arbejde - fødevarestandarder miljøstandarder, tekniske standarder – udvikles med rivende hast. Det multilaterale samarbejde bliver udviklet fantastisk i de her år. Hvis man sådan tager rækken igennem, så har det multilaterale det godt.

Så siger man, at der så er krise, fordi amerikanerne lige pludselig trækker sig lidt tilbage og ikke synes det multilaterale er så spændende, fordi de hellere vil have at gøre med koalitionen og deres venner, men trods alt så møder amerikanerne - hver gang de skal noget - alligevel op i FN's sikkerhedsråd og de kæmper en kamp for at få FN til trods alt at give dem et eller andet form for stempel. Så FN er den organisation, man henvender sig til for at få legitimitet og legalitet, når man foretager sig ting her i verden. Og dét er også en anden situation end det var for 20-30 år siden. Så på den måde, hvis man kigger på det historisk, og hvis man kigger på det i forhold til hvad der sker i dansk politik, så er den internationale politik rykket utroligt flot i løbet af de sidste 10-15 år.

ARTIKLENS FORSIDE

   NÆSTE SIDE

TILBAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

           

Christian Friis Bach (f. 1966) er forfatter, foredragsholder, underviser og konsulent, lektor i International Økonomi, folketingskandidat for Det Radikale Venstre - og tidligere formand for Mellemfolkeligt Samvirke (1997-01). Han er oprindeligt uddannet agronom og blev i 1996 Ph.D. i International Økonomi. Han har arbejdet som konsulent for bl.a. Verdensbanken, Udenrigsminsiteriet, EU, UNDP etc. Han tog initiativet til Max Havelaar-fonden i Danmark i 1993-4.

I 1999 skrev han "Det globale EU - Visioner for Verdenshandels-organisationen, WTO", der blev udgivet af Nyt Europa & Mellemfolkeligt Samvirkes Forlag, København. Bogen kan - som en række andre tekster - hentes på hans hjemmeside (hvor den foreligger både på dansk og engelsk).

 

 

 

Portrætfoto: Friisbach.dk Illustrationsfoto: NASA