23. december 2005
 
   

Washington, igår 22/12: Før han flyver til Camp David taler Præsidenten med pressen på Det Hvide Hus' South Lawn. Foto: Det Hvide Hus (Kimberlee Hewitt)

   
 
23. december 2005 | Peter Kurild-Klitgaard, Niels Bjerre-Poulsen, Jørgen Dragsdahl og David Gress i RÆSON:
Bushs fremtid

RÆSONs Aimee Kjær har interviewet de fire forfattere til "Bushs Amerika" om præsidentens fremtidsudsigter. Uddrag fra interviewene kan læses her, men for at læse interviewene i deres helhed skal man købe bogen af RÆSON.

"Bushs Amerika" (534 sider, indbundet) koster 299 kr., inkl. porto, ekspedition og adgang til bogens website, herunder de 40 interviews om valgkampen 2004.

 

 

 

           
             
   
 

 

         

Tilsyneladende er debatten nu begyndt at handle om hvordan USA nu skal trække sig tilbage fra Irak. Er det Bush, der bukker under, eller planen der virker?

Af Aimee Kjær

BJERRE-POULSEN: Bush har jo sådan set hele tiden insisteret på, at USA ikke ville blive en dag længere end nødvendigt i Irak. Men det er klart, at jo mere man nærmer sig midtvejsvalget næste år, jo hårdere bliver presset fra præsidentens egne rækker for at sætte en mere konkret tidsramme. Altså det er virkelig den afgørende faktor, tror jeg. At der i republikanske kredse er begyndt at være krav, eller i hvert fald stærke ønsker om, at præsidenten præsenterer en eller anden plan for, hvordan man kommer ud. Og der synes jeg, at præsidenten inden for den sidste uge har rykket sig. Han taler nu anderledes ligefremt om problemer i forbindelse med krigen i Irak. Han indrømmede åbent, at der havde været store mangler i beslutningsgrundlaget før krigen, og at de efterretninger, man havde haft, var for dårlige. Han forsøger også nu at formulere, hvilke betingelser, der skal opfyldes for, at man kan begynde at trække sig ud, om end han ikke er parat til at imødekomme kravene om en eller anden decideret tidsplan for det. Men diskussionen er jo gået i gang, i hvert fald. Det har han måttet acceptere, at det er sådan man taler om det nu. Hvornår kan man trække tropper ud.

Så du siger implicit, at det er Bush, der bukker under? Ja, det mener jeg, særligt fordi presset nu også kommer fra hans eget parti.

 

GRESS: Det er virkelig et vurderingsspørgsmål. Og der skifter vurderingen også fra time til time. Folk synes at være kommet i godt humør pga. valget i Irak. Men hvis der sker et kæmpe attentat i morgen, så går det nedad igen.  Uden overhovedet at være mellemøstekspert på nogen måde: det ser for mig ud som om, det er Bush, der giver efter. Det er netop det her med atmosfæren: spørgsmålet er, om omkostningerne er blevet for høje, ikke kun i menneskeliv og i penge, men også i politisk kapital.

Efter 9/11 og Afghanistan var der jo mange udtalelser om, at det her det vil tage årtier, og at vi skulle være tålmodige. Der er kun gået tre år siden Irak blev besat, og der er kun gået lige over fire år siden 9/11, og allerede har Vesten tabt pusten. Det dér med årtiers perspektiv synes at være glemt. Det undrer ikke mig. For demokratier i vore dage har altså et meget, meget kort åndedræt. De kan ikke, de duer ikke til ret meget, der kræver indsats over tid. Så det kan man ikke undre sig over.

                      Men jeg tror nok, at hvis Bush giver efter, er det i håbet om, at planen virker. Hvis, og jeg siger, hvis, der kommer en fast dato for tilbagetrækning - og det er jeg ikke sikker på at der gør, faktisk - så er det jo et signal om, at der er så og så mange dage, før fjenden har frit spil. Det er jo det allerværste, man kan gøre. Det kan være, de gør det alligevel. Men måske ikke - for jeg tror, at den logik er svær at få øje på.

Hvad kunne konsekvensen være? Hvis man siger, at alle inden den-og-den-dato skal være ude, er det et signal om, at ”I skal bare vente til den dag, og så har I frit spil”. Det vil være et signal om, at man egentlig har opgivet det program, der hed demokratisering af Mellemøsten og strategien, som gik ud på, at demokratisering af Irak ville få en afsmitningseffekt på Iran og Syrien. Den store plan, hvis nogen nogensinde var udformet, har man droppet. Man er åbenbart meget forsigtig med at provokere Iran osv. De signaler,man sender, er signaler om svaghed, og at man ikke har mulighed for at blive der ret meget længere. Men jeg vil altså lige tilføje, at jeg endnu ikke har hørt, at der virkelig skulle være opsejling til sådan en dato. Det er igen meget medie-spekulation.

 

KURRILD-KLITGAARD: Det har været meget tydeligt, at Bush-regeringen ikke har ønsket et image af, at man blev hængende til evig tid. På det seneste er man sandsynligvis blevet ekstra opmærksom på, at man nok skal til at komme tilbage inden midtvejsvalget næste år. Nogle af kritikerne af Bushs linje var faktisk på højrefløjen, hvor man sagde, at man planlagde at trække sig ud for tidligt. De siger, at hvis det nytter at besætte et land og påtvinge det en ny regeringsform, så vil der jo, ligesom det gjorde i Tyskland og i Japan efter anden verdenskrig, gå mange år, inden man kan trække sig ud (med mindre man ønsker at tingene skal ske, som de sker).

Hvad kunne konsekvensen være af at trække sig ud hurtigt? Hvis man ikke har kontrolleret det, kan det risikere at falde fra hinanden igen. I sommeren ´45, da de allierede havde nedkæmpet den tyske hær, ville det også have været nazisterne, som havde været det eneste mobiliserede parti, hvis man havde trukket sig ud. Og på samme måde her i en vis forstand. Det har været oplagt fra starten:

Hvis man ønsker noget så drastisk – som at invadere et andet land, og ikke bare likvidere ledelsen og gå igen. Hvis man ønsker den regime-forandring og en langsigtet påvirkning, så bliver man nødt til at være der i længere tid. Både Bush-regeringen og dens kritikere har formodentlig undervurderet, hvor lang tid det egentlig er rimeligt at tro, at man skal have folk i landet.

Gress er inde på, at man inden invasionen advarede om, at det ville tage rigtig lang tid. Han siger, at det egentlig ikke burde overraske så meget, men at dét er et typisk træk. I Tyskland, var det jo nærmest 40 år, man blev. Det var selvfølgelig også fordi, man ville styrke Vesttyskland overfor Sovjetunionen. Men der gik jo også næsten ti år inden, at man begyndte at have noget, der lignede en hverdag i Tyskland. Og det var dog et land, undskyld mig udtrykket, så civiliseret – der var jo selvfølgelig ikke meget civilisation over det ”Tredje rige”, men landet var dog så vestligt, som Tyskland var.

 

DRAGSDAHL. Det er virkeligheden, der er blevet uafviselig. De oprindelige målsætninger, som USA havde i Irak, er der ingen troværdighed tilbage omkring. Opinionsundersøgelser viser at ingen, eller højst meget få, tror, at Irak kan blive et stabilt demokrati. Og nogle af de oprindelige begrundelser for krig er jo så totalt faldet bort - da man opdagede, at der ikke var masseødelæggelsesvåben, eller rettere, da befolkningen opdagede det. […] En af de mere spændende, og mener jeg, relevante analyser, som man kan læse i decemberudgaven af tidsskriftet ”Foreign Affairs” er, at det er tabenes omfang, som påvirker opinionen. Og når befolkningen har vendt sig imod en krig, så vender den ikke tilbage for at støtte den igen. Man får en konstant nedadgående kurve. […]Det er derfor, at det altafgørende for Bush, men også for USA's fremtid, bliver hvordan denne præsident i de kommende måneder håndterer tilbagetrækningen fra Irak.

Hvad vil du foreslå ham? Jamen, jeg er ikke politiker, så jeg foreslår ikke nogen noget. Jeg er mere optaget af at se på, hvad spektret af muligheder er. Hvis man går ud fra, at amerikanerne psykologisk og politisk stort set har gennemført tilbagetrækningen fra Irak, så er der tilbage kun den militære tilbagetrækning. Men hvordan den håndteres bliver meget afgørende. Måske har præsidenten ikke trukket sig tilbage fra Irak, psykologisk og politisk. Men der er ingen tvivl om, at det er der dele af hans parti, som har. Fordi mange af dets politikere skal på valg til næste år. Og de vil nødigt have en så tung sten om halsen. […] Hvis præsidenten engang til sommer eller det tidlige efterår kan sige: ”Vi har trukket 50.000 mand ud i løbet af det sidste halve år, og så og så mange vil yderligere blive trukket ud i den kommende tid”. Så vil han trække tæppet væk under demokraterne, som derefter kun kan stille sig op, og komme med fodnoter om hvorvidt tilbagetrækningen går godt nok, og kritisere krigens start og alt sådan noget. Det er den ene mulighed - det er den positive mulighed for præsidenten. Hvis vi i viften af muligheder ser på et andet ekstremt scenario, hvor præsidenten bekæmper presset for tilbagetrækning, så er der ret tragiske muligheder. En ny Watergate-situation kan da ikke udelukkes. […]

Irakkrigen er langt alvorligere end Vietnam-krigen var. […] hvis vi igen sætter en vifte af muligheder op, så er der i den negative ende ret katastrofale følger. En hurtig tilbagetrækning kan udløse en yderst brutal og blodig undertrykkelse af Sunni’erne. En opdeling af landet, regional krig og sådan noget. Det er igen ude i ekstremerne, men jeg prøver at vise, at vi har rodet os ud i et opgør, som kan vokse og vokse. Og det er en helt anden type konflikt, end Vietnamkrigen. Dengang var der ikke reel udsigt til, at krigen ville blive udvidet til et meget større område: Der var ikke reel udsigt til, at der ville opstå en, to, tre, fire Vietnam’er, selv om man talte om det. Men der er i høj grad udsigt til at der vil opstå en, to, tre, fire, fem Irak’ere. Hvordan håndterer vi fx konflikten med Iran f.eks.?  Vi kan også være på vej ind i en konflikt med millioner af muslimer overalt i verden. Så der er langt mere på spil i dag, end der var dengang.

                               TIL FORSIDEN

 

 

:____

PRESSEMEDDELELSE:

Peter Kurrild-Klitgaard i RÆSON | Bushs splittede bagland

”Bushs forsøg på at udnævn'e Harriet Miers til højesteretsdommer var i den grad det første store alvorlige fejlskud fra hans side. Hans konservative bagland er i virkeligheden meget mere sammensat, end medierne ofte fremstiller det som. Og det var det, Bush egentlig selv glemte her. Den ene halvdel af hans bagland elskede Miers, mens den anden halvdel blev stadig mere rasende for hver dag, der gik. Det illustrerede, at selvom Bush ikke er på genvalg, er hans handlemuligheder i hvert fald meget begrænsede. Han skal sørge for ikke at gøre sig selv for skydeskive for dem, der i virkeligheden plejer at bakke ham op.” 

Det siger Peter Kurrild-Klitgaard til RÆSON i et interview om Bushs fremtidsudsigter.

Vi spørger ham bl.a.: Hvad er arven fra orkanen Katrina? Hvis jeg skal være lidt provokerende, så vil jeg sige, ingenting. […] De ting, der forandrer amerikanernes holdninger, er langt mere langsigtede, og ikke så synlige. Det er fx forskellen på, om man bor i de indre byer, eller ude i forstæderne. Det betyder ti - eller hundrede gange - mere for amerikanernes politiske holdningsdannelse, end det betyder, om der er en naturkatastrofe som Katrina.” 

Kurrild-Klitgaard blev ikke selv overrasket over den seneste tids afsløringer bl.a. af hemmelige fange-flyvninger: ”Krig er beskidt, og hvis man vil i krig, må man også næsten forvente, at folk opfører sig dårligt. […] At der bliver fløjet fanger rundt er en ting, som det vil være forholdsvist let at forudse. Og man skal være meget naiv for at tro, at USA efter september 2001 ikke vil være meget tilbøjelig til at gå helt til grænsen og lidt over den, når det gælder om at sikre sig mod fremtidige terrorangreb.” 

LÆS UDDRAG AF INTERVIEWENE:
Peter Kurrild-Klitgaard i RÆSON | Bushs splittede bagland

____

Niels Bjerre-Poulsen i RÆSON | Normaliseringen af den amerikanske debat

”Bush er i det sidste års tid blevet offer for en slags normalisering af den offentlige debat i USA. Det er ikke længere så svært for pressen og for den politiske opposition at kritisere regeringens handlinger, som det var i de første år efter terrorangrebene i 2001. Der er kommet en debat i offentligheden, hvor det efterhånden er ved at stå klart for de fleste amerikanere, at krigsgrundlaget i Irak var utrolig tvivlsomt. En måling her for nyligt viste, at 58% af de adspurgte nu ikke mente, at præsidenten var ærlig, når han talte om Irak.”

Det siger Niels Bjerre-Poulsen i et interview om George Bushs fremtidsudsigter. Han fastslår:

”Bush fik aldrig et spring opad i meningsmålingerne efter sit genvalg i november sidste år, så han har ikke haft så megen popularitet at tære på. Hele det sidste år har været én lang nedtur for ham, både på grund af tidligere handlinger og beslutninger, som nu hævner sig”.

”Det billede, der i stigende grad har tegnet sig i den amerikanske offentlighed, er et billede af en præsident, der ikke er i kontakt med hvad der rør sig i befolkningen, og som er politisk tonedøv og har nogle uhensigtsmæssige forestillinger om loyalitet overfor sine nærmeste medarbejdere. Selv r nogle af dem burde have været fyret for længe siden.” 

Efter at Bush prøvede at nominere Harriet Miers til højesteretsdommer har han også mistet opbakning blandt visse af sine støtter: ”Han får aldrig den samme stærke opbakning fra græsrødderne i det religiøse højre, som han engang havde, fordi de allerede ser videre frem mod næste valg. Og man kan se, at de nu mere uhæmmet stiller krav til ham, ind i mellem også ganske urimelige krav. Senest har de luftet deres forargelse over, at præsidenten har sendt julekort ud, hvor han har skrevet ”Happy Holidays” i stedet for ”Merry Christmas”. De synes han negligerer, at det er en kristen højtid.”

LÆS UDDRAG AF INTERVIEWENE:
Niels Bjerre-Poulsen i RÆSON | Normaliseringen af den amerikanske debat

____

Jørgen Dragsdahl i RÆSON | Hvorfor Irak er værre end Vietnam

”Irakkrigen er langt alvorligere end Vietnam-krigen var. Vietnam handlede om nogle bønder, som gjorde oprør. Dengang var der ikke reel udsigt til, at der ville opstå en, to, tre, fire Vietnam’er, selv om man talte om det. Men der er i høj grad udsigt til at der vil opstå en, to, tre, fire, fem Irak’er. Hvordan håndterer vi fx konflikten med Iran f.eks.? Vi kan også være på vej ind i en konflikt med millioner af muslimer overalt i verden. Så der er langt mere på spil i dag, end der var dengang. ”

Det siger Jørgen Dragsdahl i RÆSON om Præsident Bush’s fremtidsudsigter.

Han fastslår: ”Når befolkningen har vendt sig imod en krig, så vender den ikke tilbage, og støtter den igen. Man får en konstant nedadgående kurve. Det er derfor, at det altafgørende for Bush, men også for USA's fremtid, bliver hvordan denne præsident i de kommende måneder håndterer tilbagetrækningen fra Irak.”

”Det, som vi ser med Irak, er en meget meget hurtigere udvikling end med Vietnam, og det skyldes bl.a., at der ligger en kollektiv erfaring om Vietnam-krigen. At det tog Nixon fire år at komme ud, fra det tidspunkt han sagde, at han ville ud. Og det kostede titusinder af amerikanske soldater livet i de fire år. Det vil man ikke opleve igen.”

Ifølge Dragsdahl er de andre institutioner omkring præsidenten for alvor vågnet op til dåd – Kongressen, domstolene og medierne: ”Pressen er, ved Gud, lige ved at ligne, hvad den gjorde i tiden omkring Watergate og nogle år op i 70’erne. Med masser af kulegravende og kritisk undersøgende journalistik. For mig er det spændende, når vi ser fremad, hvordan denne magtkamp yderligere vil udvikle sig. Den er meget nøje knyttet til præsidentens opbakning fra opinionen. Presset på ham fra de konkurrerende institutioner kan få hans opinionstal længere ned, og det kan yderligere øge presset.”

LÆS UDDRAG AF INTERVIEWENE:
Jørgen Dragsdahl i RÆSON | Hvorfor Irak er værre end Vietnam

____ '

David Gress i RÆSON | Vesten har allerede tabt pusten

”Efter 9/11 og Afghanistan var der jo mange udtalelser om, at det her det vil tage årtier, og at vi skulle være tålmodige. Der er kun gået tre år siden Irak blev besat, og der er kun gået lige over fire år siden 9/11, og allerede har Vesten tabt pusten. Det dér med årtiers perspektiv synes at være glemt. Det undrer ikke mig. For demokratier i vore dage har altså et meget, meget kort åndedræt. De kan ikke, de duer ikke til ret meget, der kræver indsats over tid. Så det kan man ikke undre sig over.”

Er USA på vej ud af Irak? Det diskuterer David Gress i et interview om Bushs fremtidsudsigter:

”Hvis, og jeg siger, hvis, der kommer en fast dato for tilbagetrækning - og det er jeg ikke sikker på at der gør, faktisk - så er det jo et signal om, at der er så og så mange dage, før fjenden har frit spil. Det er jo det allerværste, man kan gøre. Men det kan være, de gør det alligevel.”

Om terrorbekæmpelsen siger han: ”Det særlige ved USA efter 9/11 er, at der er blevet indført masse sikkerhedsforanstaltninger, som jeg stærkt betvivler har nogen som helst nyttevirkning. De er meget kostbare, de betyder enorme forsinkelser og besnærende rejser, man skal tage sko af i sikkerhedskontrollen og tage sin bærbare computer ud af sin taske. Det er enorme forsinkelser, og jeg tror ikke det hjælper noget at stoppe en eneste flykaprer”.

LÆS UDDRAG AF INTERVIEWENE:
David Gress i RÆSON | Vesten har allerede tabt pusten

 
____
 

RÆSON er et uafhængigt nyhedsmagasin forbeholdt de største spørgsmål i dansk og international politik: det startede i 2002 og er siden udkommet på www.raeson.dk, hvor størstedelen af stoffet er annoncefinansieret og derfor gratis. For mere information, kontakt RÆSONs ansv. chefredaktør, Clement Behrendt Kjersgaard: clement@raeson.dk. [EVERYBODY WINS]

 

     

DOWNLOAD ARTIKEL SOM PDF-FIL