19. april 2004 | 2. kvartal | s.1:7                                                                  < >

           
 
   
  19. april | ”Der er ingen tvivl om at rumkapløbet nu også går ind i en ny fase. På længere sigt vil den egentlige krig foregå in space - både i cyberspace og i verdensrummet. De to hænger dybt sammen: du kan ikke forestille dig et rumkapløb uden cyberspace, der styrer det. Jeg vil sige at de to ting er aldeles afgørende for den militære og økonomiske udvikling i verden: Space og cyberspace.”

RÆSON bringer et stort interview med Bertel Heurlin om den militære og teknologiske dimension af international politik i det nye årtusinde. Heurlin, der er Jean Monnet-professor ved Københavns Universitet, udsendte i begyndelsen af året bogen ”Riget, magten og militæret” og arbejder på en bog om amerikansk forsvarspolitik.

LIFT-OFF: Med 7 astronauter ombord drager rumfærgen Atlantis mod den Internationale Rumstation, 19. maj 2000. Missionen, som varede 9 dage, 20 timer og 9 minutter, skulle ikke mindst udskifte fire af de seks batterier i Zarya-modulet. Atlantis foretog i øvrigt sin jomfrurejse 3. oktober 1985 på mission "51-J", som var den anden mission udført for det amerikanske Forsvarsministerium. (Foto: NASA)

 

 

Bertel Heurlin (f.1935) er Jean Monnet-professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Hans forskningsområder er bl.a. det internationale system og den nye verdensorden; amerikansk sikkerheds- og forsvarspolitik; dansk udenrigs- og forsvarspolitik samt europæisk integration og sikkerhed.

Udvalgte bøger og artikler fra 2003- 2004:

-          ” Challenges and Capabilities. NATO in the 21st century,” 2003, co-ed Copenhagen: Danish Institute for International Studies.

-           “False Threats to the Survival of NATO or Why NATO will Prosper”, in “Challenges and Capabilities.

-           “New Role of Military Forces, RMA, Revolution in Military Affairs”, 2003 co-ed., Copenhagen: Danish Institute for International Studies.

-           “Reflections on Revolution in Military Affairs: One among Many?”, in “New Role of Military Forces”,

-          “Dilemmaer i amerikansk forsvarspolitik”,2003, Rapport, København:DIIS, Institut for Internationale Studier.

-          ”USA som militær magt”, 2004, Rapport , København, IISS, Institut for Internationale Studier under udgivelse

-          ”Riget, Magten og Militæret. Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik under forsvarskommissionerne af 1988 og af 1997”, Aarhus Universitetsforlag, Magtudredningen, 2004.

-          ”Missile Defense. Global, Regional, and National Implications.” co-ed, forthcoming

-          “Forsvarets Linieofficersuddannelser medred., København, EVA, 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Clement Behrendt Kjersgaard, RÆSONs chefredaktør

1. "Nu kommer krigen": Militariseringen af dansk udenrigspolitik
2. Danmarks frygt for marginalisering
3. Hvad krigen kan bruges til
4. Den militærteknologiske revolution
5. At ramme en kugle med en kugle
6. Den, der besidder verdensrummet, besidder verden
7. Danmark i den amerikanske verden

 

1. "Nu kommer krigen": Militariseringen af dansk udenrigspolitik

Allerførst: Hvad betyder de sidste ugers kampe i Irak for amerikanernes tro på deres militære overlegenhed?

BERTEL HEURLIN [BH]: Amerikanerne ved, at de er militært overlegne. Men besættelsesopgaver er langt fra det samme som kampopgaver. De kræver politik, økonomi, organisering, konflikløsning - kort sagt nationbuilding-kapaciteter. Her har amerikanerne meget at lære. Men det er fortsat helt afgørende, at USA med hele sin vægt står bag projektet, som nødvendigvis må udliciteres og overtages af det internationale samfund.

Vores udgangspunkt er spørgsmålet om, hvad den militære dimension af international politik betyder i dag. For nu at starte med din bog om "Riget, Magten og Militæret", der er udkommet som en del af Magtudredningen: er det sådan at vi i Danmark har haft en særlig ængstelighed overfor det militære og overfor voldsanvendelsen i det internationale samfund?

BH: Det tror jeg helt bestemt. Der er en historisk baggrund for at Danmark netop ser sig selv som et lille land, der gemmer sig bag stormagterne: vi hygger os i smug. Der er i meget meget høj grad en tradition for pacifisme - tænk på i 1924, hvor Stauning står op i Folkeforbundet og siger: 'Nu skal vi afskaffe dansk militær. Vi sigte på i fremtiden kun at have en statsmarine og et gendarmerikorps'. Altså: vi har haft tanker om total afrustning. Så det, der er sket nu, er i virkeligheden noget meget nyt i dansk politik. Jeg har tidligere talt om militariseringen af dansk udenrigspolitik - at man simpelthen bruger militæret, militære styrker og militær indsats som en del af udenrigspolitikken - og det har efter min mening aldrig før været tilfældet. Man har selvfølgelig ført krige i gamle dage, men dette med at man bruger militæret - det er en ny ting. Og det har noget at gøre med den nye verdensorden.

Det store udenrigspolitiske spørgsmål herhjemme det sidste 1-1½ år har jo været: hvad er reglen og hvad er undtagelsen? Nogle mener at se en udvikling fra slutningen af Den Kolde Krig, hvor Danmark er gået gradvist længere i forhold til magtanvendelse – en politik, som både midten og dele af venstrefløjen i vid udstrækning har bakket op om. Mens andre siger: ”Danmarks deltagelse i Irakkrigen er helt exceptionel - det er en undtagelsesperiode”.

BH: Der er to ting at sige til det. For det første: det er nyt at Danmark fører krig - også at man uddanner soldater til krigsførelse. Altså: nu skal de ud at kæmpe - det er jo en helt ny situation, mens man under Den Kolde Krig havde et forsvar, som stort set mere var et virtuelt forsvar. Hvor man sagde, 'okay, vi skal være parate - men krigen kommer ikke'. Nu kommer krigen - den er der, og Danmark kæmper. Dét er en totalt ny situation.

Med hensyn til det, man har kaldt 'den nye aktivisme' i 90erne og indenrigspolitikken, så mener jeg at der grundlæggende er en almindelig opslutning til en ny dansk aktivisme. Og hvorfor? Hvorfor skal Danmark gøre dette her? Når Danmark nu, ligesom alle mulige andre lande efter Den Kolde Krigs afslutning, er i en situation, som er helt åben: man kan vælge at gøre det ene eller det andet. Gøre ingenting - bare gemme og isolere sig. Men Danmark har altså valgt noget andet - netop at sige: 'Vi går den aktivistiske vej. Og vi bruger militær magt i denne her sammenhæng'. Det er noget nyt. Hvorfor gør Danmark dét?

Jeg mener der er én ting at svare: Danmark er bange for marginalisering. Vi er bange for at blive sejlet agterud og blive isoleret. Under Den Kolde Krig havde vi en vis betydning: vi var en strategisk interesse; vi lå meget tæt på Østblokken; vi var en frontlinjestat. Nu er vi ingenting. Nu ligger vi bare i baglandet - der er ingen trusler og hvad så? Som stat skal man markere sig i det nye, internationale samfund i det 21. århundrede. Der gælder det om at sætte en dagsorden – som kan have fx handelsmæssige, politiske eller kulturelle implikationer - og der har Danmark valgt at gøre dette: at føre krig som en del af et internationalt ekpeditionskorps. Næsten det, som man mindst skulle vente.

Samt noget, jf. hvad du sagde før, vi ikke har praktiseret i 150 år og dårligt nok har tilladt os at tænke over. På spørgsmålet om hvor befolkningen er henne i det her sagde Jørgen Dragsdahl sidste år til RÆSON: ”Der har ikke været nogen pris” - underforstået: det er ikke før, der faktisk bliver påført et land en lidelse over et længere stykke tid, at man ved hvordan befolkningen stiller sig og hvordan den faktisk vil vælge. Nu har vi lige efter drabene i Fallujah kunnet se, hvordan der kommer en voldsom reaktion i USA - selvom tabstallene jo også ellers tikker ind dag for dag. Kan man sige det samme for Danmark - at vi, i det øjeblik vi blev påført tab af menneskeliv over en længere periode, ville skulle tage stilling på en anden måde? Eller ved folk godt, hvad risiciene er?

BH: Jeg tror egentlig godt folk ved hvad risiciene er - og også at den danske befolkning generelt er orienteret i retning af internationalisme. At man i virkeligheden også har accepteret den nye globalisme - OG at man så oven i købet er parat til at ofre menneskeliv på det.

Hvordan kan det være at Danmark nu går så kraftigt ind i globaliseringen på den ene og den anden måde (fordi vi er jo et af de lande, som er mest globaliserede)? Det har noget at gøre med, hvis vi også ser lidt tilbage i tiden, at Danmark faktisk HAR været parat til at yde en international indsats. Tidligere har vi så ydet den meget på områder, som vedrører fx udviklingslande. Men det er fortsat markant: bare se på det at man i 1997 i det danske folketing besluttede at nu skulle man give 1,5% af bruttonationalproduktet til internationale indsatser - dvs. 1% til udvikling og 0,5% til freds- og stabilitetsfremmende arbejde. Nu har den nye regering så skåret lidt ned på det, men der er stadigvæk en vilje til international indsats. Og generelt har Danmark jo også, historisk set, været et land, som har været overalt i verden og stadigvæk er det. Tidligere økonomisk - med store firmaer - men nu så også: militært.

Men en del af midten og venstrefløjen vil jo insistere på, at den aktivisme vi så i 90erne var grundlæggende anderledes end den, vi har set det sidste halvandet år. Er det rigtigt?

BH: Der er klart sket en skærpelse. I 90erne tog man et skridt - og et vidtgående skridt hos de radikale: hvor de virkelig, virkelig ændrede sig: At man alene, uden FN-mandat, gik ind i 1999, det var ganske, ganske markant. Dér var Danmark i krig.

At Danmark altså går i krig på en relativt smal basis i Irak er selvfølgelig en skærpelse. Men vi skal bare tilføje én ting, som gør at denne skærpelse måske ikke er så markant, nemlig det, som Danmark hele tiden fremhæver (og det er jo også Statsministeren og regeringen, der siger det): at det er på det internationale samfunds vegne, der handles. Derfor er statsministeren så omhyggelig med hele tiden at referere til FN. Danmark har selvfølgelig en særlig relation til USA, men hele legitimeringen foregår på en eller anden måde via det internationale samfund. Så der er en form for længere tradition, som går tilbage også til P. Munch, der siger: 'Vi handler gerne på det internationale samfunds vegne'. At det så i praksis har nogle problemer ved vi alle sammen, men grundlæggende mener jeg at der ligger en helt afgørende ting dér: man kan ikke forestille sig at Danmark UDEN en eller anden form for international legitimering bare vil klistre sig op af USA.

 

ARTIKLENS FORSIDE

   NÆSTE SIDE

TILBAGE

ARTIKLEN KAN PÅ SIDSTE SIDE DOWNLOADES SOM WORD-DOKUMENT OG PDF-FIL, FX TIL UDPRINTNING