Morten Østergaard i det nye nummer af RÆSON: Danmarks skolepolitik er slået fejl

Morten Østergaard i det nye nummer af RÆSON: Danmarks skolepolitik er slået fejl

13.10.2014


PRESSEMEDDELELSE: I det nye nummer af RÆSON siger Morten Østergaard: “Mit projekt er jo at kæmpe for dem, der ikke er født med de samme muligheder i livet, som jeg selv er, og som mine børn er. Det er både bedrøveligt og provokerende, at det – i det, der vel er verdens mest lige samfund – er sådan, at børn af kontanthjælpsmodtagere er i overhængende risiko for at blive i det. Når vi kigger på vores nye fattigdomsgrænse og ser på, hvem der lever i fattigdom, så er der rigtig mange, som allerede har været inde omkring det kommunale system, da de var børn. Og alligevel har vi ikke kunnet gøre en forskel for dem”.

Han fortsætter: “Når vi kigger på udbyttet af at gå i skole, altså resultatet på sidste skoledag, så kan vi se, at den væsentligste faktor for at påvirke det, det er, hvem ens forældre var, da man startede første skoledag, og altså ikke det, der ligger i de ni år imellem. Velfærdssamfundet har jo siden sin fødsel handlet om at hæve levestandarden, og det er lykkedes over al forventning. Vi er et af verdens mest succesfulde samfund – et samfund, hvor sikkerhedsnettet er af en sådan karakter, at forskellen, hvis man falder ned i det, i forhold til tilværelsen, hvis man er i arbejde, vel ikke er mindre noget sted i verden. I den næste udgave af velfærdssamfundet handler det om at sikre lige muligheder for dem, der, på trods af alle den succesfulde velfærdsstats meritter, ikke er med på vognen. Og der er det min ambition at få gjort noget ved den udfordring”.

“[Projektet] er jo ikke lykkedes. Vi [de radikale] har om nogen ejerskab til skolepolitikken i Danmark – og det har vi haft det alle de år, vi har eksisteret. Alligevel må vi jo konstatere, at det IKKE er lykkedes at lave en folkeskole, der er i stand til for alvor at udjævne forskellen i den bagage, eleverne har med på første skoledag i form af deres sociale baggrund. Det, synes jeg, er en erkendelse, man er nødt til at tage alvorligt”.

LÆS INTERVIEWET I FULD LÆNGDE [kræver abonnement: 250 kr./året, 200 for studerende og pensionister]