Dan Mygind: Vi profileres og påvirkes via bjerge af data på de sociale medier. Hvor er diskussionen om det?

Udviklingen går kun i én retning: Myndigheder og virksomheder får bedre og bedre muligheder for at udnytte persondata og manipulere vælgere, borgere og brugere. Allerede nu anvendes vores personlige data til subtil manipulation og adfærdskontrol. Forskere efterlyser større åbenhed om, hvordan eksempelvis psykologisk profilering og identifikation af Facebook-brugeres humør kan udnyttes kommercielt og i valgkampagner. […]

Læs Dan Mygind: Vi profileres og påvirkes via bjerge af data på de sociale medier. Hvor er diskussionen om det?


Per Stig Møller, Mogens Lykketoft, Mikkel Vedby Rasmussen, Johannes Nordby, Kasper Møller Hansen, Rune Stubager og Niels Bjerre-Poulsen er blandt skribenterne i RÆSONs sommernummer (RÆSON30). Er du abonnent, får du selvfølgelig nummeret sendt med posten inden udgivelsen (som altid). Og du kan sende gaveeksemplarer af nummeret til de modtagere, du vælger, for 42 kr. stykket […]

Læs På vej i juni: Det nye nummer af RÆSON


Tre år som Islamisk Stats hovedstad har præget Raqqa og de seneste måneders militære tilbagegang for IS har øget presset på byen. En myriade af interesser og aktører er i spil, men hvem end der vinder kapløbet mod Raqqa, kan stå med ansvaret for en ikke bare traumatiseret men skeptisk befolkning. Analyse af Anne Sofie […]

Læs Slaget om Raqqa
Analyse af Anne Sofie Schøtt


I oktober 2017 er det 15 år siden, RÆSON blev lanceret på nettet – og i foråret var det 10 år siden, vi udsendte det første trykte nummer. I juni udkommer det nye trykte nummer, som bliver nummer 30 i rækken. Netop nu har vi en række tilbud, som gælder både dem, der tegner abonnement […]

Læs Særtilbud for RÆSONs abonnenter – og dem, der bliver det


Når det gælder vores aktuelle udfordringer er løsningen: En kortere skoledag med bedre undervisning. Derfor giver vi skolerne mulighed for at veksle generisk undervisning på sene eftermiddage, i store klasser og med lav bemanding til kortere dage, hvor kvaliteten – og dermed udbyttet – af undervisningen er bedre. Det gavner alle – ikke mindst de […]

Læs Aarhus udfordrer skolereformen: Vi ønsker kvalitet frem for kvantitet / Kommentar af Thomas Medom


Opskriften på politiske resultater er praktisk og udramatisk, æstetikken ryger ofte i svinget og operationaliserede idealer mister den religiøse dimension. Derfor er store dele af kulturelitens foragt for Socialdemokratiet så massiv Kommentar af Frederik Vad Nielsen Carsten Jensen, Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Emma Holten, Morten Kirkskov, Elisabeth Møller Jensen og mange flere. Listen over markante og […]

Læs Derfor foragter store dele af kultureliten os i Socialdemokratiet
Frederik Vad Nielsen


Der er næppe nogen, der har svaret på, hvordan fællesskabet eller nærmere fællesskaberne vil tegne sig om 5-10-20 år, men vi taler som besatte om det lige nu. Vi taler formentlig om det, fordi vi føler, vi er ved at miste det. Virkeligheden er imidlertid, at fællesskabet er gået tabt. Kommentar af Niels Christian Barkholt […]

Læs Vi taler som besatte om fællesskabet, men vi har allerede mistet det
Niels Christian Barkholt


STOR ANALYSE: Præsident Hassan Rouhani fejede al modstand af banen i en jordskredssejr ved det iranske præsidentvalg i sidste uge. Den konservative hardliner-kandidat, Ebrahim Raisi, måtte se sig slået, og de iranske vælgere blåstemplede dermed den siddende regerings forsøg på at etablere et tættere forhold til Vesten. Men i en ustabil region, og med en […]

Læs Asbjørn Bang: De iranske vælgere ønsker frihed og forsoning med Vesten, men det regionale magtspil står i vejen


PODCAST – Verdens Bedste Ideer #2: Har ideologierne tabt til excel-arket?

PODCAST – Verdens Bedste Ideer #2: Har ideologierne tabt til excel-arket?

Kan ideologi stadig bruges til at løse nutidens problemer, eller kan politik reduceres til lavpraktiske løsninger? Er velfærdsprojektet et lighedsprojekt – og hvordan hænger lighed og frihed sammen? I RÆSONs nyeste podcastserie, Verdens Bedste Idéer, inviterer vi politikere og meningsdannere i studiet til en samtale om ideologiernes rolle i dag, samt de principper, som de […]

Læs PODCAST – Verdens Bedste Ideer #2: Har ideologierne tabt til excel-arket?

PODCASTPREMIERE – Verdens Bedste Ideer: “De store midterpartiers ideologikamp mudres til teknokratisk uigenkendelighed”

PODCASTPREMIERE – Verdens Bedste Ideer: “De store midterpartiers ideologikamp mudres til teknokratisk uigenkendelighed”

VERDENS BEDSTE IDEER #1 [RÆSON PODCAST]. I RÆSONs nyeste podcastserie, VERDENS BEDSTE IDEER, inviterer vi politikere og meningsdannere i studiet til en samtale om ideologiens rolle i dag, og de principper, de mener kan skubbe samfundet i den rigtige retning. Vi sætter debatten i rammerne af de principper eller ideologiske ståsteder, som motiverer vores gæsters […]

Læs PODCASTPREMIERE – Verdens Bedste Ideer: “De store midterpartiers ideologikamp mudres til teknokratisk uigenkendelighed”


Mette Abildgaard: Liberalismens blinde tiltro til det ufejlbarlige marked er naiv og relativistisk

Mette Abildgaard: Liberalismens blinde tiltro til det ufejlbarlige marked er naiv og relativistisk

Liberale kender prisen på alt, men værdien af intet, og derfor er jeg ikke ’borgerlig-liberal’ – jeg er konservativ! Kommentar af Mette Abildgaard, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti Kommentaren er en del af RÆSONs nye sektion, Ideal, om verdens bedste idéer, idealer og ideologier. Jeg er – meget kort sagt – konservativ, fordi jeg gerne vil […]

Læs Mette Abildgaard: Liberalismens blinde tiltro til det ufejlbarlige marked er naiv og relativistisk

Mattias Tesfaye: Socialdemokratiet er landets sidste folkeparti

Mattias Tesfaye: Socialdemokratiet er landets sidste folkeparti

“Jeg tror, at alle SF’ere ville føle sig godt tilpas hos Socialdemokratiet, men de færreste socialdemokrater vil have det på samme måde hos SF – og det er da værd at tænke over.” Interview af Michael L. Bech Særkjær RÆSON: Hvad mener du er essensen af at være socialdemokrat? Vi er grundlæggende optimister. Vi tror […]

Læs Mattias Tesfaye: Socialdemokratiet er landets sidste folkeparti


Carsten Jensen: Der findes ingen ideologi i dag, der har svar på klodens altoverskyggende problemer

Carsten Jensen: Der findes ingen ideologi i dag, der har svar på klodens altoverskyggende problemer

”Vores muligheder for at overleve som art bliver afgjort i de kommende årtier. Vi kan bygge alle de stormsikre diger, vi vil, vi kan tro på den teknologiske fornyelses mirakler – det vil alt sammen højst give os en frist. Vi må tænke os som den første generation i en helt ny verdensorden. Ellers bliver […]

Læs Carsten Jensen: Der findes ingen ideologi i dag, der har svar på klodens altoverskyggende problemer

Søren Hviid Pedersen: Verden ville være fredeligere, hvis den var konservativ

Søren Hviid Pedersen: Verden ville være fredeligere, hvis den var konservativ

”Jagten på det perfekte samfund ender altid i barbari. Derfor er den liberale verdensordens tro på universelle værdier også hovedårsagen til nutidens globale konflikter.” Interview med Søren Hviid Pedersen, lektor i Statskundskab og konservativ debattør. Interview af Andreas Terp RÆSON: Hvad er konservatismen ifølge dig? Lad os starte helt oppe i helikopterperspektiv. Et konservativt standpunkt […]

Læs Søren Hviid Pedersen: Verden ville være fredeligere, hvis den var konservativ


Historien det seneste halve århundrede er temmelig entydig, at lande som har gennemført markedsorienterede reformer – og har fastholdt disse – har klaret sig langt bedre end lande, hvor man har satset på direkte eller indirekte statslig ejerskab og styring af produktionsapparatet. KOMMENTAR af Niels Westy, cand.polit. og udlandskommentator ”Den bolivariske revolution har i over […]

Læs Niels Westy: Krisen i Venezuela bør slukke de revolutionsromantiske forestillinger på den danske venstrefløj


“Finansministeriet har leveret et totalt svigt omkring varetagelsen af en af sine helt afgørende roller: at passe godt på vores fælles værdier – statens selskaber – at vise rettidig omhu og at sikre den bedst mulige pris, når der skal handles. Her er et svigt på alle strækninger”. Interview med tidl. statsminister, Poul Nyrup Rasmussen. […]

Læs Poul Nyrup Rasmussen om DONG: Finansministeriet har leveret et totalt svigt


Partileder Morten Østergaard og uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind mødes til debat under titlen: Visioner for Danmark. Det sker fredag 3. november 2017 kl.16.30-18.00 i arrangementserien “Politisk Salon”, der altid finder sted i Skuespilhusets Foyer – og hvor der altid er gratis adgang. Efter indledende oplæg fra de to paneldeltagere er der spørgsmål fra – […]

Læs Politisk Salon fredag 3. november 16.30-18 i Det Kgl med RÆSON: Morten Østergaard og Søren Pind