Hvem skal lede EU? RÆSON møder: Juncker, Verhofstadt, Keller og Schulz

Hvem skal lede EU? RÆSON møder: Juncker, Verhofstadt, Keller og Schulz

26.05.2014


For første gang har partigrupperne i Europa-Parlamentet ved valget i 2014 opstillet deres egne kandidater til formandsposten for kommissionen. RÆSONs Europaredaktør Ole Aabenhus har mødt 4 af kandidaterne – interviewene er over de sidste uger blevet bragt på raeson.dk og samlet til download i denne pdf [gratis]