Saudi-Arabien: Ulmende kvindeoprør

Saudi-Arabien: Ulmende kvindeoprør

04.12.2013


Der er tiltagende utilfredshed blandt kvinder i Saudi-Arabien. Den ultrakonservative golfstat er i disse dage vidne til et stille oprør, som hverken indeholder bål eller brand, men et mål om at ophæve forbuddet mod kvindelige bilister.

AKTUALITET af Marie-Elisabeth Lei Holm


Under navnet ’oct26driving’ lancerede saudiske kvinderettighedsforkæmpere tidligere på efteråret en kampagne for kvinders ret til at køre bil. I den forbindelse opfordrede de kvinder til at indtage gaderne bag et rat d. 26. oktober og efterfølgende lægge videoer op på de sociale medier som dokumentation. Mange ventede dog ikke til den 26., hvilket fik YouTube til at bugne med videoer af kvindelige saudiske bilister i dagene op til den planlagte demonstration.

Et uofficielt forbud
Saudiske kvinders kamp for retten til at bevæge sig frit rundt i bil er ikke ny. Tilbage i 1990 kørte en gruppe på 47 kvinder ned ad en hovedgade i Riyadh for at vise offentlig modstand mod begrænsningerne af kvinders bevægelsesfrihed, hvilket resulterede i anholdelser og arbejdsforbud til flere af de deltagende.

Forbuddet mod kvindelige bilister er ikke officielt nedskrevet, men eftersom der ikke udstedes kørekort til kvinder, fungerer det alligevel effektivt i praksis. Saudisk lovgivning, som bygger på sharia, er da også berygtet verden over for sin skarpe skelnen i mellem kønnene og deres rettigheder. En kvinde tæller kun det halve af en mand i juridiske sammenhænge, og kvinder er ifølge loven forpligtede til at have en mandlig værge hele livet igennem. Lige præcis værgesystemet i Saudi-Arabien har for nyligt været udsat for hård kritik i FN, hvor blandt andet Storbritannien har advokeret for dets afskaffelse.

I nyere tid er der igen blevet sat fokus på kvinders begrænsede mulighed for at bevæge sig i den saudiske infrastruktur. I 2011 så endnu en kampagne under navnet ’Women2Drive’ dagens lys – denne gang med internettet, herunder særligt Facebook, som primær kommunikationsvej. Aktivisten Shaima Jastania blev i den forbindelse idømt ti piskeslag for at køre uden tilladelse, men dommen blev i sidste ende kasseret på Kong Abdullas foranledning.

I år indtog over 60 kvinder gaderne den 26. oktober og i dagene op til denne dato ifølge arrangørerne bag ‘oct26driving’-kampagnen. Heraf blev 16 stoppet af det religiøse politi og tildelt en bøde samt tvunget til at underskrive en erklæring om ikke at køre igen. Deltagelsen var ikke så høj som ventet, hvilket kan skyldes myndighedernes advarsler i dagene inden den planlagte protest.

Kvinder overses i udviklingen
”Saudi-Arabien er et land, som har gennemgået helt enormt store forandringer i gennem de sidste hundrede år,” fortæller mellemøstekspert og journalist ved Weekendavisen, Pernille Bramming. ”I starten af det tyvende århundrede var regionen præget af lokale stammesamfund, og nu huser området flere gennemamerikaniserede storbyer. Det er gået meget stærkt, og én af de ting, der ikke er fulgt med udviklingen er kvinders status og rettigheder.”

Saudi-Arabiens på én gang meget moderne og højst gammeldags kultur er ifølge Bramming også årsag til, at de saudiske kvinderetsforkæmpere har valgt at fokusere på retten til at køre i bil. Byerne er nemlig indrettet ligesom moderne storbyer i stil med Los Angeles, hvor der er lagt op til, at indbyggerne kører alle vegne.

Eftersom man i Saudi-Arabien praktiserer en så striks kønspolitik, er halvdelen af landets indbyggere imidlertid sat uden for den vestlige storbyarkitektur som passive tilskuere, der er afhængige af chauffører og værger til at komme rundt.

”De saudiske kvinder er simpelthen ved at få pip over ikke at kunne bevæge sig rundt i bil, for det er den måde, man kommer rundt på i de saudiske storbyer,” siger Bramming.

En katalysator for forandring
En 35-årig universitetsuddannet talskvinde for ‘oct26driving’-bevægelsen og stifter af Facebook-gruppen ’Saudi Women’ – som ønsker at gå under navnet S.W. – forklarer til RÆSON, hvorfor de har valgt at fokusere på kvinders ret til at køre bil og ikke for eksempel loven om mandligt værgemål: ”Vi tror på, at det vil fungere som katalysator for, at kvinder kan opnå mere magt og flere rettigheder i den entydigt mandligt dominerede offentlige sfære, hvis kvinder tilkendes retten til at køre bil.”

”Med hensyn til loven om mandligt værgemål, vil vi naturligvis også meget gerne adressere dette, men det vil på ingen måde blive løst, før kvinder tilkendes retten til at køre bil. Selvom nogle kvinder er meget selvstændige og finansielt sikrede – ja nogle kvinder har endda opnået høje stillinger i landet – er de stadigvæk svage, fordi mænd kontrollerer deres mobilitet,” siger hun og fortsætter:

”Hvordan skal kvinder være i stand til at bekæmpe loven om mandligt værgemål, når de ikke er i stand til at bevæge sig frit rundt? Dét at køre bil er sådan en simpel rettighed, da den ikke involverer religion. Værgeloven derimod, den har noget med religion at gøre.”

Pernille Bramming mener heller ikke, at islam indeholder hjemmel for et kørselsforbud for kvinder. Forbuddet beror i hendes øjne på en frygt for, at kvindelige billister vil være ”dårlige for samfundet”. Hun påpeger dog, at der også er mange saudiske mænd, som støtter kvinderne.

S.W. oprettede gruppen ’Saudi Women’ med det formål at sprede sine budskaber til Vesten, eftersom øvrige hjemmesider om ‘oct26driving’-bevægelsen er på arabisk. Hun understreger i den forbindelse vigtigheden af de sociale medier:

”Vi anvender platforme som Twitter, YouTube, Instagram og Facebook, dels fordi de er meget udbredte i Saudi-Arabien, og dels fordi vi tror på, at disse sociale medier kan spille en nøglerolle, når det kommer til social forandring. Vi har i Saudi-Arabien flere gange været vidner til, at sociale medier har udgjort en meget væsentlig faktor i andre lande; for eksempel under den egyptiske revolution i 2010 og under valget af USA’s første sorte præsident i 2008.”

Kørsel skadelig for æggestokke
Kvinders fortsatte kamp for bevægelsesfrihed er forventeligt blevet mødt med hård kritik fra de saudiske myndigheder. Ifølge CNN erklærede talsmanden for det saudiske indenrigsministerium, Mansour Al-Turki, i dagene inden den 26. oktober, at landets love vil blive håndhævet, og at det ikke kun vil gælde den 26. oktober – men ”til alle tider”.

En af de mere skingre stemmer i den saudiske offentlighed, imam Sheikh Saleh al-Loheidan, udmelder i et interview til den saudiske webavis Sabq, at bilkørsel kan være skadelig for kvinders æggestokke med følgende forklaring:

”Hvis en kvinde kører bil, kan det have negative fysiologiske konsekvenser. Medicinske studier viser, at det per automatik påvirker de kvindelige ovarier, og at det skubber bækkenet opad. Vi har fundet, at kvinder som jævnligt kører bil føder børn med kliniske problemer af varierende grad.”

Som svar på udsagnet fortæller kvindeforkæmperen Aziza Yousef til CNN: “Det her en individuel betragtning. Det gejstlige etablissement støtter ikke op om udsagnet – han gør sig selv til grin. Han burde slet ikke røre dette område, da medicin overhovedet ikke er hans felt.”

Skal man tro S.W. er forandring da også inden for rækkevidde, selvom det i sidste ende kræver et opgør med de patriarkalske strukturer: ”Vi tror klart på, at social forandring er på trapperne. Over 16.000 har underskrevet vores erklæring til kongen, og flere end 60 kvinder trodsede forbuddet den 26. oktober. Men det er meget vanskeligt at opnå øgede rettigheder for kvinder i Saudi-Arabien, eftersom der ikke er nogen platform i landet, som har til formål at gøre opmærksom på kvinders anliggender. Domstolene huser ingen kvinder, så der er ingen kvindelige dommere, der kan forstå vores behov og vores baggrund for at mene, som vi gør. Beslutningsmagten er ultimativt i hænderne på mænd.”


Marie-Elisabeth Lei Holm (f. 1988) har en bachelorgrad i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. Hun har i forbindelse med sine studier været bosat i New York og læst filosofi, engelsk og musik på Columbia University. Arbejder ved siden af kandidatstudiet i litteratur på Universitetsavisen og CBS Observer som skribent og redaktør. FOTO: Edward Musiak via Flickr.