Rasmus Jarlov (K): Dan Jørgensen’s politik vil kun gøre krisen værre

Rasmus Jarlov (K): Dan Jørgensen’s politik vil kun gøre krisen værre

25.04.2012


ER FINANSPAGTEN EN FEJL? De seneste måneder er flere og flere aktører – herunder den internationale valutafond, IMF – begyndt at kritisere EU’s Finanspagt. RÆSON har samlet en række af kritikernes pointer, og spørger en række danske politikere og eksperter: Har kritikerne ret? Er finanspagten en fejl? Idag svarer De Konservatives Rasmus Jarlov, som kritiserer de idéer Dan Jørgensen (MEP, S) fremlagde i sine svar igår:

“Jeg ser det i modsætning til Dan ikke som EU’s opgave at yde tilskud til lande, der har levet over evne”, siger Rasmus Jarlov:

“Krisen er bestemt sammenlignelig med den store depression i 1930’erne, og det er direkte skræmmende at høre, hvordan Dan Jørgensen vil løse den. ”New Deal” og “kickstart” er andre ord for en gigantisk forøgelse af det offentlige forbrug. Det er netop det alt for store offentlige forbrug, som har skabt krisen og har undermineret tilliden til europæisk økonomi. Det er underligt, at Dan Jørgensen vil forværre dette ved at bruge endnu flere penge.”

At Jørgensen vil supplere EU’s Finanspagt med vækstinitiativer kalder Jarlov: “Sort snak. Enten sparer man – og det vil altså sige, at man bruger færre penge – eller også sparer man ikke. Det rigtige er naturligvis at spare. Gerne bevidstløst. Der skal spares igennem. Statsunderskuddene og dermed mistilliden til europæisk økonomi bliver kun forværret, hvis man bruger flere penge/’investerer’ i flere jobs”. Han siger: “Jeg kan ikke rigtigt se, hvad grøn vækst [som S og SF anbefaler, red.] har med spørgsmålet at gøre, men det er vigtigt at tage afstand fra tankegangen om, at politikere ved noget som helst om, hvad der skaber vækst. Det er kun markedet, der kan svare på det. Grønne løsninger er sympatiske og en ærlig politisk prioritering. Men det har intet med vækstpolitik at gøre.”

Jarlov afviser Dan Jørgensens ønske om at EU skal hjælpe Spanien: “Jeg er enig med Dan Jørgensen i, at der er fare for social uro. Men der er ikke meget at gøre ved det. Det nytter ikke noget at udskyde problemerne ved at blive ved med at bruge for mange penge. Der SKAL skæres i udgifterne, og den erkendelse vil alle EU-lande også nå til før eller siden. Spørgsmålet er kun, hvor længe man udskyder og dermed forværrer problemerne.”

LÆS ALLE SVARENE SAMLET