Udenomssnak: Sådan gør Anders Samuelsen

Udenomssnak: Sådan gør Anders Samuelsen

07.09.2011


Hvor har du det tal fra? Så simpelt var spørgsmålet til Anders Samuelsen (LA) i Deadline i fredags. Svaret var ikke simpelt. På fire måder snakkede han udenom. Resultatet: Seerne fik aldrig et svar. Og værre endnu: Journalisten fik aldrig tydeliggjort, at det fik seerne ikke. RÆSON afslører Samuelsens fire tricks og anviser journalisten et modtrick.

Af Christian Kock

I Deadlines 22.30’s serie Valgtalknuserne skulle Anders Samuelsen 2. september forsvare sit partis påstand om, at dets økonomiske plan vil give den typiske LO-familie 45.000 kroner mere i lommerne om året. Lars Andersen fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd havde regnet på tallene og fundet, at 45.000 var “lysår” for højt. Blandt andet, påpegede han, skulle man medregne, at planen forudser et lønfald og indførelse af mere brugerbetaling, og når bl.a. disse poster blev medregnet, kom nettogevinsten ned på 3.400.

Samuelsens trick #1: Gå efter manden, ikke bolden
Indslaget, hvor Samuelsen skal svare på dette, varer 7½ minut, så der skulle være tid til at fortælle, hvad det er for poster, der giver 45.000. Men Samuelsen svarer i stedet med et modangreb: “Vi er i en valgkamp, og alt, hvad der kommer, er jo partsindlæg, og det er det jo selvfølgelig også, det der kommer fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd, og respekt for det, på samme måde som Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd sagtens, i modsætning til alle andre, godt kan acceptere, at S og SF sagtens kan finde 15 milliarder…” begynder Samuelsen. Krigen over i fjendens lejr.

Man skulle tro, det ville være let for Samuelsen at nævne hvilke poster, der udgør de 45.000. Så ville debatten være vundet for ham, for det var dét, kampen stod om. Men hans næste træk er i stedet at krydsforhøre Andersen, om han nu også har husket det hele. Hvad med fedtskatten, som Liberal Alliance vil afskaffe? Jo, man har medregnet alle skattelettelser. Skønt Andersen erklærer at have husket fedtskatten, fortsætter Samuelsen fikst med at tale om poster som AE “også” har glemt. Efterlønsbidraget, som LO’erne ikke længere skal betale? Iværksætterskatten, som også afskaffes? Man kan notere, at Samuelsen tager for givet, at de nuværende LO’ere alle betaler efterlønsbidrag, og at de er iværksættere.

Samuelsen trick #2: Ris omfortolkes til ros
Derpå anlægger han et meget bredere perspektiv. Uden smålig dvælen ved enkelte poster fastslår Samuelsen, at han betragter de 3.400 “som en blåstempling”, når selv Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd “går ud og siger, at selv med den måde, vi (AE, red.) regner på, dér kommer vi til en lettelse for LO-familierne.” Ris omfortolkes til ros, som da Jesus gjorde vin af vand.

Samuelsens trick #3: Karikere spørgsmålet – i stedet for at svare på det
Andersen kommer ind igen og spørger et par gange, hvorfor Samuelsen ikke bare fremlægger beregninger, der viser alle posterne. Her finder Samuelsen endnu en metode til at glide af, nemlig at skose den andens spørgeteknik: “Nu lyder du som Mogens Bødskov, som hele tiden står og siger til Claus Hjort: Skal vi ikke lave en aftale her…” – det er en hentydning til Debatten på DR2 1. september, hvor Bødskov gentog denne replik. Andersen havde ikke spurgt, hvem han lød som om. Han havde spurgt, hvor Samuelsen havde sit tal fra. Det ville Samuelsen ikke sige. Det er ok. Men han ville heller ikke sige, at han ikke ville sige det. Det er ikke ok; det må journalisten ikke lade ske. “Vil du vise os det tal, Samuelsen, eller vil du ikke. Vælg én,” havde været en fin replik.

Samuelsens trick #4: Træk tiden
Samuelsens næste trick er, at han selv gentager en tidligere pointe, igen uden at komme ind på, hvad der får tallet op på 45.000: “Jeg betragter det reelt som en blåstempling, for uanset hvad Lars han gør, så kan han simpelthen ikke få det her tal til at blive negativt”. Samuelsen fremviser en hel palet af taktiske tricks – men den overordnede strategi er denne: Træk tiden. Snak hurtigt og længe, gentag dig selv, angrib, tal om noget andet – og vupti, tiden er pludselig gået, værten må runde af, og det at vi aldrig fik mellemregningerne bag de 45.000, er lige ved at være overdøvet og glemt.

Modtrick: Sådan kunne journalisten have fået svar
Det er ikke så indviklet: Ignorer udenomssnakken; afbryd høfligt, men bestemt; påpeg, at tiden er begrænset – så kan den speedsnakkende politiker ikke så let slippe fra at bruge tiden op med udenomssnak. Og gentag så ordret det samme spørgsmål: Hvilke poster indgår i de 45.000? Den ordrette gentagelse vil lyde kraftigere for hver gang og klart udstille, at der bliver snakket uden om. Advar eventuelt om, at der kun er 2 minutter el.lign. tilbage. Kort sagt: Gør det påfaldende for enhver, og dermed uacceptabelt, at politikeren ikke svarer på det centrale spørgsmål.

I øvrigt: Netop uklarhed om hvilke poster, der indgår i et givet tal som bliver slynget ud, er det hyppigste og mest forplumrende politikertrick, der gør, at diskussionen opleves som uigennemskueligt fnidder, og som får folk til føle lede ved tal. En meget sørgelig tendens, for uden veldefinerede og pålidelige tal kan man ikke diskutere politik, slet ikke økonomisk politik.

Christian Kock (f. 1946) er professor i retorik ved Københavns Universitet og har bl.a. forsket i politisk debat, argumentation og troværdighed. Han optræder ofte som kommentator i medierne og har senest udgivet De svarer ikke: Fordummende uskikke i den politiske debat. (Gyldendal, 2011). ILLUSTRATION: Fra Debatten på DR2 2. september (DR).

UDENOMSSNAK: SÅDAN GØR POLITIKERNE. RÆSON udpeger sammen med landets førende eksperter i udenomssnak løbende en politiker, der taler udenom, afslører politikerens trick og anviser journalisten et modtrick. Ekspertpanelet består af Christian Kock (retorikprofessor og forfatter til “De svarer ikke: Fordummende uskikke i den politiske debat”), Jonas Gabrielsen (lektor i retorik med speciale i spin og forskydningsstrategier), Heidi Jønch-Clausen (ph.d. stipendiat i journalistik med speciale i politisk journalistik og retorik), Rasmus Jønsson (lektor i politisk kommunikation og journalistik) og Magnus Boding Hansen (chefredaktør på RÆSON, kandidatstuderende i retorik).