Radikale: Danmark skal bidrage militært, hvis en international koalition med et FN-mandat intervenerer i Syrien

Radikale: Danmark skal bidrage militært, hvis en international koalition med et FN-mandat intervenerer i Syrien

23.11.2011


RÆSON har spurgt udenrigsordførerne: “Skal Danmark bidrage militært, hvis en international koalition med et FN-mandat intervenerer i Syrien? Ja eller nej.” Radikale svarer som de eneste “ja”. Rasmus Helveg (R): “I spørgsmålet forudsættes, at der er et FN-mandat til en væbnet intervention. Sådan et ville først opstå efter en betydelig eskalering af situationen, og efter at alle andre veje er prøvet. I givet fald kan vi både tilslutte os mandatet og bidrage med militær bistand – mest oplagt flystøtte.” Enhedslisten, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti svarer klart nej. SF, Venstre og Konservative svarer hverken ja eller nej.

INTERVIEWS af Magnus Boding Hansen, RÆSONs chefredaktør

Læs også
Espersen (DF) og Rasmus Helveg (R) om Afghanistan: Vi bliver efter 2014, hvis situationen ændrer sig (GRATIS)

RÆSON: Skal Danmark bidrage militært, hvis en international koalition med et FN-mandat intervenerer i Syrien? Ja eller nej.
Rasmus Helveg (R): Ja. Hvis der er et FN-mandat.
RÆSON: Hvorfor?
Helveg: Som det ser ud nu, foregår der massive overgreb mod den del af den syriske befolkning, der er imod den siddende præsident og hans styre.
Det holder styret næppe op med – der er tradition for yderst hårdhændet magtanvendelse og undertrykkelse i Syrien. Af samme grund vil vi gerne skærpe sanktionerne mod Syrien. Vores ønske er imidlertid, at der findes en forhandlet og fredelig løsning i Syrien, der involverer en frivillig magtoverdragelse. Vi betragter en militær intervention som den sidste mulighed. I spørgsmålet forudsættes, at der er et FN-mandat til en væbnet intervention. Sådan et ville først opstå efter en betydelig eskalering af situationen, og efter at alle andre veje er prøvet. I givet fald kan vi både tilslutte os mandatet og bidrage med militær bistand – mest oplagt flystøtte.

RÆSON: Skal Danmark bidrage militært, hvis en international koalition med et FN-mandat intervenerer i Syrien? Ja eller nej.
Søren Espersen (DF): Nej
RÆSON: Hvorfor ikke?
ESPERSEN: Begrundelsen for ikke at bidrage militært i Syrien er, at det hurtige og effektive bidrag i Libyen, som var nødvendiggjort af den reelle trussel om en hel bys udslettelse, er undtagelsen, som bekræfter reglen om, at Danmark ikke intervenerer i andre landes borgerkrige. Formålet for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik er at gøre det, som tjener Danmarks og den vestlige verdens interesser. Der er masser af borgerkrige, stammekrige etc. rundt om på kloden, og vi skal fra dansk side ikke engagere os militært i sådanne. Derimod skal vi sørge for at få gode handelsforbindelser til alle lande i verden.

RÆSON: Skal Danmark bidrage militært, hvis en international koalition med et FN-mandat intervenerer i Syrien? Ja eller nej.
Jeppe Kofod (S): Nej.
RÆSON: Hvorfor ikke?
KOFOD: Situationen i Syrien er forfærdende og Assad-regimets brutale fremfærd over for civilbefolkningen er rystende og afskyelig. Derfor har vi i regeringen (ligesom den tidligere regering) arbejdet målrettet for at øge isolationen af regimet ved at udbygge sanktionsregimet.
Men i det internationale samfund er der udbredt enighed om, at en militær intervention lige nu vil gøre mere skade end gavn – og den vurdering deler jeg. Jeg har også noteret mig, at den syriske oppositions Nationalråd indtil videre har frabedt sig en intervention. Syriens befolkning består af mange forskellige etniske og religiøse grupper, og militær intervention risikerer at fremprovokere en blodig borgerkrig, som den, der hærgede Libanon i tre årtier. Det værste scenarie er vel en konflikt hvor shia’er, sunnier og kristne agerer stedfortrædere i en regional konflikt mellem Iran, Saudi Arabien og Israel.
Diplomatiet arbejder per natur langsommere, end man kunne ønske, men jeg ser det som den mindst ringe vej fremad. Og lige nu sker der noget i og med, at Tyrkiet og den Arabiske Liga har vendt Assad ryggen. Det er mit håb, at den resolution, som Danmark har fremlagt i FNs Generalforsamling sammen med en række andre lande, vil være endnu et skridt på den lange vej mod en løsning.

RÆSON: Skal Danmark bidrage militært, hvis en international koalition med et FN-mandat intervenerer i Syrien? Ja eller nej.
Christian Juhl (Ø): Nej.
RÆSON: Hvorfor ikke?
JUHL: Militær og krig løser sjældent problemerne. Effektive sanktioner og international pres er lige nu det eneste bæredygtige svar.

RÆSON: Skal Danmark bidrage militært, hvis en international koalition med et FN-mandat intervenerer i Syrien? Ja eller nej.
Villy Søvndal (SF, udenrigsminister): Spørgsmålet er ikke aktuelt, men umiddelbart ser jeg det ikke for mig.
RÆSON: Hvorfor ikke?
SØVNDAL: Situationen i Syrien er ikke sammenlignelig med Libyen. I Libyen havde vi en resolution fra FN’s Sikkerhedsråd om beskyttelse af civile, og vi havde opbakning fra landene i regionen. Ingen af delene er til stede omkring Syrien. Det er også min vurdering, at størstedelen af den syriske opposition ikke ønsker en udenlandsk militær intervention i Syrien. Også her adskiller situationen i Syrien sig fra situationen i Libyen.
Danmark arbejder for en FN-resolution om Syrien for at lægge yderligere pres på regimet. Men vi arbejder også for en fredelig løsning på konflikten.

RÆSON: Skal Danmark bidrage militært, hvis en international koalition med et FN-mandat intervenerer i Syrien? Ja eller nej.
Søren Pind (V): Det afhænger selvsagt af situationen. Først og fremmest af argumentet for at gå ind, og dernæst om vi rent praktisk kan bidrage med det, som en eventuel koalition står og mangler. Men vi skal under ingen omstændigheder afskrive os muligheden på forhånd, sådan som udenrigsministeren har gjort, da vi så svækker vores egen forhandlingsposition og presset på Syrien.
RÆSON: Så under forudsætning af, at argumentet for at gå ind er godt, og af at vi rent praktisk kan bidrage med det, som en eventuel koalition står og mangler, skal vi være klar til at bidrage militært til en international, FN-sanktioneret intervention?
PIND: Vi må tage stilling i den konkrete situation, men skal ikke på forhånd afskrive os muligheder for at handle.

RÆSON: Skal Danmark bidrage militært, hvis en international koalition med et FN-mandat intervenerer i Syrien? Ja eller nej.
Per Stig Møller (K): Det vil i givet fald afhænge af hvilket mandat og hvilken koalition.
RÆSON: Hvilket mandat og hvilken koalition vil det kræve for, at Danmark skal være klar til at bidrage militært?
MØLLER: Det er foreløbig et hypotetisk spørgsmål.

Magnus Boding Hansen (f. 1986) er RÆSONs ansvarshavende chefredaktør og redaktør for krig og fred. Kandidatstuderende i retorik med tilvalg i journalistik fra Universidad de Costa Rica og i militær- og fredsstudier. Har været praktikant på DR2 Udland og rapporteret til Information fra Haiti og til Information og Deadline 22.30 fra Sydsudan. ILLUSTRATION: En ung pro-Assad-demonstrant (foto fra Flickr).