Mach til Kenner: Hvad mener LA med “effektivisering”?

Mach til Kenner: Hvad mener LA med “effektivisering”?

15.09.2011


Søren Kenner fra Liberal Alliance (LA) svarer på min kritik af LAs økonomiske plan. Han er helt klar i sine svar, der dog først og fremmest viser, at Liberal Alliance misbruger begrebet “effektivisering” til at finansiere skattelettelser, der primært kommer de bedst stillede til gode. Lad mig kort respondere på forsvaret af LAs økonomiske plan og naturligvis angrebene på Fair Løsning.

Påstand 1: Indtægten fra effektivisering af den offentlige sektor er usikker
Kenner skriver: En stor del af dette felt vedrører direkte besparelser på lønninger i det offentlige ved at man reducerer arbejdsstyrken med 5%. Man kan være imod forslaget, men ikke nægte at det giver 16 mia. (af de 20), som man altså kan starte med at lægge oveni de første 15.3.
Mach: Når man taler om effektivisering, er man nødt til at konkretisere hvor og hvordan. En reduktion på 5 pct. på lønsummen er ikke en effektivisering men en nedskæring, hvis der ikke kan redegøres for, hvordan det sikres, der skal bruges færre hænder.

Påstand 2: Gevinsten ved tilbagetrækningsreformen er usikker.
Kenner skriver: Dette er ligeledes noget sludder. Der er intet usikkert ved det beløb, man får ind ved at afskaffe efterlønnen og sætte pensionsalderen op til 68 år. Beløbet her er uafhængigt af, om der er krise eller ej. Det er slet og ret de penge, man sparer ved øvelsen.
Mach: Jo, det er usikkert. Der er intet vundet ved at flytte folk fra en offentlig forsørgelse (efterløn) til en anden (understøttelse). Faktisk er det dyrere for statskassen at have folk på understøttelse end efterløn, fordi dén har en større grad af egenbetaling. Pointen er, at tilbagetrækningsreformen ikke giver nogen gevinst i en situation med høj arbejdsløshed. Da LA vil starte reformen allerede i 2012 er det endog meget usikkert, om arbejdsløsheden har nået et niveau, hvor det giver økonomisk gevinst. LA regner i sit udspil med en større gevinst end regeringen, fordi reformen fremrykkes.

Påstand 3: Gevinsten ved udlicitering er usikker
Kenner skriver: Svaret hertil er, at det kommer an på, hvilken politisk villighed man har. Hvis man f.eks. reducerer kommunernes budget med den andel af de 15 mia., som de hver især er ansvarlige for og selv, lader dem løse udfordringen … så kan tallet komme til at passe præcis. Hvis man ønsker at gå mindre hårdhændet til værks, er det da bestemt muligt, at man ikke kan nå lige så gode resultater – men enhver, der har sat sig ind i, hvor ineffektivt det offentlige er som indkøber, ved, at der er rigtig mange penge at spare her. Det er imidlertid uvæsentligt for denne diskussion, da LAs plan er fuldt finansieret selv uden bidraget fra udlicitering.
Mach: Det her er en tilståelsessag fra LA. Rapporten som LA brugte som alibi for at foreslå yderligere udliciteringer er gennemhullet. I stedet skal de 15 mia. hentes hjem ved rene nedskæringer.

Påstand 4: Konklusioner fra DREAM er usikre
Kenner: skriver: “Ingen seriøse økonomer (eller for den sags skyld erhvervsdrivende) sætter spørgsmålstegn ved, at kombinationen af lavere skatter og en større arbejdsstyrke (pga. tilbagetræknings-reformen) vil skabe vækst. Om det drejer sig om 100.000, 150.000 eller 200.000 job kan sagtens komme an på omstændighederne – men at det foreslåede tiltag strukturelt set giver den bedste chance for vækst, er indiskutabelt.
Mach: LA ser alene på udbudssiden i form af arbejdskraft. Den nuværende økonomiske krise er først og fremmest en efterspørgselskrise. Derfor er den foreslåede politik fejlagtig. På sigt, når krisen forhåbentlig har lagt sig, vil der pga befolkningsudviklingen igen være en stigende efterspørgsel på arbejde,; derfor ønsker S og SF at øge den ugentlige arbejdstid. Lav skat kan være med til at motivere folk til at arbejde mere, men årene inden krisen viste også at øget efterspørgsel efter arbejdskraft har præcis den samme virkning. Jeg er glad for at se, at vi er enige om, at det er ”alt andet lige” beregninger. Derfor bør LA også fremlægge grundlaget for beregningerne som S og SF gør og som også finansministeriet gør.

Kenner om Fair løsning: S-SF’s planer indeholder langt større usikkerhed
Kenner skriver: Mach overser, hvor usubstantielt et grundlag hendes egen S-SF plan hviler på. S-SF påstår, at bedre forskning og uddannelse skulle give 10 mia. i indtægter uden at kunne forklare præcis hvordan.
Mach: Bedre uddannelse opkvalificerer arbejdskraften så den kan skabe mere værdi. Derfor regner man almindeligvis med en gevinst på dette område og da S-SF øger udgifterne til uddannelse og forskning bruges et højere tal end regeringen. Mht. til det pågældende beløb på 10 mia. må jeg være dig svar skyldig. Det eneste sted, jeg kan finde det omtalte beløb i forbindelse med uddannelse, er i en oversigt over hvad vi vil investere i nye uddannelser (tabel 4.1 i Sammen om Danmark 2020). Til gengæld opereres der med 4.8 mia. fra bedre og hurtigere uddannelse (tabel 5.1). En del af beløbet stammer fra 7 konkrete tiltag for at få studerende hurtigere gennem uddannelsen samt opkvalificering af 40.000 med kortere uddannelser. 

Kenner skriver: 12 minutter giver 15 mia. men vi har aldrig fået at vide præcis hvordan. Hvis de 12 minutters ekstra arbejde skal være med fuld løn som FOA’s Dennis Kristensen fastholder, kan regnestykket ikke gå op … og det er også svært at se, hvordan man skal vride 12 minutter ekstra ud af den del af det private erhvervsliv der går med slips – her arbejder man jo i forvejen en god portion mere end 37 timer om ugen.

Mach: Fagbevægelsen, også FOA, er parate til at finde de 15 mia. gennem trepartsforhandlinger. FOA har sagt at deres medlemmer ikke er interesseret i at alles ugentlige timetal stiger med en time. S-SFs plan tilfører ekstra midler til den offentlige sektor, det er bl.a. disse som skal betale for den ekstra time. ”Dem med slips” arbejder rigtig nok ofte mere end en time og der bliver stigende behov for dem. Nogle af dem er på overenskomst, andre arbejder det som er nødvendigt og bliver sjældent betalt ekstra for det. Vi vrider bla. en time mere om ugen ud af dem ved at fjerne lukkedagene i daginstitutionerne, lave betalingsring i København så de ikke sidder i bilkø, og endelig uddanner vi flere af dem. Til gengæld kommer der ikke flere med slips med tilbagetrækningsreformen. Dem med slips bruger den simpelthen ikke (vi taler 2-3 pct.).
Kenner skriver: …. mangler S-SF at redegøre for, hvordan højere skatter og en større offentlig sektor skal kunne skabe vækst og stoppe flugten af job til udlandet. Spørger man landets erhvervsledere, siger de jo det modsatte. At den eneste måde at få dem til at holde jobbene i landet er at sænke skatten.
Mach: Det bliver for omfattende at gennemgå her, men vi har lavet en ambitiøs vækstplan, der kan læses her. Så vi mangler ikke at redegøre for hvordan vi kan skabe vækst og arbejdspladser. I øvrigt kan man med fordel læse et tidligere indlæg her på RÆSON, hvor jeg diskuterer, hvad de der 12 minutter er for noget.

FOTO: Liberal Alliance