RÆSON: Synes du, man kan være tilfreds med den danske grænsekontrol, man har set?PIND: “Bertel Haarder sagde det sådan, at den dag der blev indført grænsekontrol, var en sorgens dag. Det er jeg meget enig i. Det Uffe Østergaard har været ude at sige, nemlig at vi bliver nødt til at styrke EU’s ydre grænser, […]

Læs Søren Pind: Der er en ubehagelig klangbund i den konfrontationssøgende højredrejning, som man aldrig må undervurdere


Det er ganske enkelt uforståeligt, at partier, der opfatter sig som grønne og røde, giver en uacceptabel skatterabat til udvinding af sort energi. Kommentar af Rune Lund, skatteordfører for Enhedslisten Mærsk har med støtte fra alle partier undtagen Enhedslisten og Alternativet fået en skatterabat på 4,9 mia. kr. i Nordsøen. Det er røveri ved højlys […]

Læs Rune Lund: SF og S står med et gigantisk forklaringsproblem


Vi bliver trukket rundt i manegen i en udlændingedebat, der for det meste bygger på tomme ord og uløste problemer. Det hele kører i ring med de samme forslag, som aldrig bliver til noget. Politikerne ved godt at mange af de ting, de foreslår, faktisk ikke kan gennemføres. Derved snyder de bevidst den danske befolkning. […]

Læs Eyvind Vesselbo: Det er at gøre grin med befolkningen, når man kappes om at føre samfundsskadelig symbol- og floskelpolitik på udlændingeområdet


En ændring af en populistisk opinion omkring indvandring, flygtninge og migranter er betinget af, at centrum-højre ledere i både det offentlige og det private melder sig ind i debatten og med handlinger viser andre pragmatiske veje end de, der angives af det yderste venstre og højre. Kommentar af Lars Arne Christensen Det blev et godt […]

Læs Lars Arne Christensen: Pro-europæisk centrum-højre slår tilbage


Med hastigt accelererende klimaændringer og Trump i USA er der i den grad brug for større klimalederskab fra EU. Men EU er hæmmet af intern uenighed og for lave klimamål. Derfor må Danmark spille en langt mere klimaaktivistisk rolle, og arbejde målrettet for et større klimalederskab fra EU’s side. Kommentar af Troels Dam Christensen Der […]

Læs Troels Dam Christensen: Større dansk klimalederskab efterlyses, her er tre ønsker til regeringen


Jeg vil ikke acceptere, at vi har et særligt problem, fordi vi er små. Vi er store nok til at kunne føre vores egen udenrigspolitik. Interview af Max Secher Quorning RÆSON: Er Putins udenrigspolitik præget af modstridende udmeldinger og manglende retning? Putin har vi nok læst forkert fra starten. Der er meget få danskere, også […]

Læs Søren Espersen: Vi er store nok til at kunne føre vores egen udenrigspolitik


Medier og politikere svigter overfor den populistiske bølge. Svaret skal være, som i 1800-tallet: Et folkeligt forsvar for frihed og folkestyre. Kommentar af Peter Lauritsen I Det Hvide Hus går det med Trump, som mange forventede og flere frygtede. Dekreter underskrives og dumheden trives. Embedet har tydeligvis ikke har haft en demokratiserende effekt på den […]

Læs Peter Lauritsen: Trump truer demokratiet. Hvor er den danske reaktion?


Liberale kender prisen på alt, men værdien af intet, og derfor er jeg ikke ’borgerlig-liberal’ – jeg er konservativ! Kommentar af Mette Abildgaard, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti Kommentaren er en del af RÆSONs nye sektion, Ideal, om verdens bedste idéer, idealer og ideologier. Jeg er – meget kort sagt – konservativ, fordi jeg gerne vil […]

Læs Mette Abildgaard: Liberalismens blinde tiltro til det ufejlbarlige marked er naiv og relativistisk


“Partierne bliver voldsomt irriterede – specielt Socialdemokratiet – når man nævner ordet løftebrud, men det er ødelæggende for vores demokrati, at partier går til valg på et program og gør stort set det modsatte bagefter.” Interview af Max Secher Quorning I TANKERÆKKEN spørger vi en række af Danmarks førende forskere, politikere og meningsdannere om deres […]

Læs Pelle Dragsted: Der var en pointe i Foghs kontraktpolitik – man undgik demokratiødelæggende løftebrud