OPDATERET 17. MAJ 2005
 

 
   

 

 

 

 

 

 

Med denne udgivelse sprang RÆSON fra det virtuelle cyberspace til en smuk og indbydende bog designet af Klaus E. Krogh, der er formand for Forening For Boghaandværk. Bogen er sat med 10.5/13 ITC Legacy Serif og trykt på 90g Lessebo

 

 

Er USA og Europa ved at glide fra hinanden? I 2003  udgav RÆSON sammen med Forlaget Halfdan bogen "USA og Europa - fjender i fællesskab?" Den samlede artikler og interviews, RÆSON bragte i tiden før, under og efter Irakkrigen - udvalgt, opdateret og suppleret med helt nyt materiale, der aldrig er blevet bragt på det åbne website. Bogen indeholder 19 interviews og 9 artikler; den er på 352 sider og prisen er sat ned fra 195 kr. ved udgivelsen til blot 149 kr. -inklusiv porto, ekspedition, netadgang og moms. Her er hele debatten om krigens mål og konsekvenser - for Irak og for Mellemøsten; for USA og verdenssamfundet - og for Danmark, der befandt sig midt i den transatlantiske uenighed. Redaktionen blev afsluttet 18. maj og bogen var i forretningerne 19. juni - mindre end tre måneder efter Bagdads fald.

Bogen kan købes ved at udfylde nedenstående og overføre beløbet til RÆSONs selskab, Balustrade (Den Danske Bank: reg. nr. 3361, konto nr. 3361071816). Husk at anføre navn, adresse og email ifbm. overførslen, da vi jo ellers ikke kan vide at den har fundet sted. Så snart overførslen er registreret vil man få tilsendt bogen og adgangskoden til materialet, som det ligger på sitet.

  Jatak! Jeg vil gerne bestille "USA og Europa - fjender i fællesskab?" (149 kr. inklusiv porto, ekspedition, netadgang og moms)
          Navn
    Adresse
  By/postnr.     
          Email
     Ønsket Password

Bogen indeholder artikler af Mikkel Vedby Rasmussen, Lars Erslev Andersen, Morten Valbjørn, Bjørn Møller, Sten Rynning, Hans Branner, Ulla Holm, Mogens Lykketoft og Peter Kurrild-Klitgaard – og interviews med Hans Engell, Bertel Haarder, Mimi Jakobsen, Hans Mouritzen, Jann Sjursen, Lykke Friis, Tonny Brems Knudsen, Tøger Seidenfaden, Jørgen Ørstrøm Møller, Poul Villaume, Niels Helveg Petersen, Ole Wæver, Jørgen Dragsdahl, Poul Nyrup Rasmussen, Søren Pind, Mona Sheikh, Christopher Caldwell og Stanley Hoffmann. Den er inddelt i tre sektioner:

”Fra 9/11 til 7-9-13?” – hvor Irakkrigen sættes i perspektiv af en række artikler, bl.a. om Bush-administrationens doktrin om forebyggende krig, USA's planer for Mellemøsten, debatten om masseødelæggelsesvåben, Danmark og Frankrigs stillingtagen og NATOs fremtid. Artiklerne suppleres af interviewuddrag om det transatlantiske forhold og særligt: Danmarks position.

”De Villiges Verdensorden?” – hvor den transatlantiske uenighed analyseres i en række store interviews om de større historiske og politiske sammenhænge for perioden efter 11. september.

”I Vesten stiger solen op?” – hvor bogen afslutningsvis indkredser hvad det er for et Amerika, som europæerne forsøger at forstå.

 

Komplet indholdsfortegnelse:

1 Forord  
 

 

 

Del 1. Fra 9/11 til 7-9-13

 
2

Fra 9/11 til 7-9-13? af Clement Behrendt Kjersgaard

 
3

Fra Manhattan til Bagdad af Mikkel Vedby Rasmussen

 
4

Europa tager opvasken - interview med Hans Engell

 
5

Den sorte prins, det sorte guld og George Bush Jr. af Lars Erslev Andersen

 
6

Europa må stå sammen... –  interview med Bertel Haarder

 
7

Olien under Saddam af Morten Valbjørn

 
8

Tyrannerne respekterer kun magt - interview med Mimi Jakobsen

 
9

Irakiske Masseødelæggelsesvåben. Et fiktivt problem - af Bjørn Møller

 
10

Hvor USA svigter - interview med Jann Sjursen

 
11

Krebsens vennekreds? NATO’s usikre fremtid af Sten Rynning

 
12

Mellem Tyskland og USA - interview med Hans Mouritzen

 
13

Aktivisme i bakgear af Hans Branner

 
14

Der er nok udbrudt en større realisme - interview med Lykke Friis

 
15

Frankrig: L’Infant Terrible? af Ulla Holm

 

 

 

Del 2. De villiges verdensorden

 
16

De villiges verdensorden? af Clement Behrendt Kjersgaard

 
17

Anarkiet slår igen - interview med Tonny Brems Knudsen

 
18

Tumper, tomrum og taberstrategier - interview med Tøger Seidenfaden

 
19

Verden uden automatpilot - interview med Jørgen Ørstrøm Møller

 
20

150% allieret? - interview med Poul Villaume

 
21

Supermagtens udfordrer - interview med Niels Helveg Petersen

 
22

USA – din verdensfjerne hersker - interview med Ole Wæver

 
23

Amerika vs. Amerika  - interview med Jørgen Dragsdahl

 
24

FN har nøglen til skæbnefællesskabet - interview med Poul Nyrup Rasmussen

 
 

 

 

Del 3. I Vesten stiger solen op

 
25

I Vesten stiger solen op? af Clement Behrendt Kjersgaard

 
26

Hvad nu hvis USA har ret? - interview med Søren Pind

 
27

Din Big Mac er kommet for at blive - interview med Mona Sheikh

 
28

Amerikanerne elsker ikke frihed - interview med Christopher Caldwell*

 
29

USA’s politik er for absurd til at vare ved - interview med Stanley Hoffmann*

 
30

Keep your eyes wide open! af Mogens Lykketoft

 
31

Europa misunder USA af Peter Kurrild-Klitgaard

 
32

Det komplekse USA - interview med Peter Kurrild-Klitgaard

 

 

* interviews af Henrik Østergaard Breitenbauch, de øvrige af Clement Behrendt Kjersgaard