FJERDE  KVARTAL 2003
10. oktober 2003

1:3

<  >

Artiklen kan på sidste side (s.3) downloades som Word-dokument, fx til udprintning

ark og ulands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

af Trine Pertou Mach

1 De noble og intolerancen
2 Hertil min verden går?
3 Europa – forenet i nationalchauvinisme

 

De noble og intolerancen

Kan modvilje mod det fremmede gøres til grundværdi i et grænseoverskridende fællesskab?

Statsminister Fogh Rasmussen slog i sin tale ved Folketingets åbning til lyd for et åbent og udadvendt samfund. Danmark skal være åbent for indtryk udefra og føre en aktiv udenrigspolitik, der tager sit udspring i stærk bevidsthed om dansk historie og kultur. Imidlertid lægger regeringen, sammen med socialdemokrater og danske folkepartister, ikke hovedvægten på sund bevidsthed men derimod på: selvdyrkelse. Ikke af den del af danskheden, der favner tolerance, pluralisme, medmenneskelighed, åbenhed, ligeværd, solidaritet, Grundtvig og andelsbevægelser. Nej, snarere dyrkes en nyere del af den såkaldte danskhed – selvtilstrækkelighed, nationalchauvinisme, konformitet, selvhævdelse, bedreviden, intolerance, uvilje mod anderledeshed. Det er såmænd ikke engang særlig dansk, men en del af europæiskheden, som den i disse år præger adskillige EU-lande.

Et folketingsflertal har skabt en retspraksis, der gør det nærmest umuligt at komme ind i Danmark. Liberale værdier er begravet, anstændigheden sat skakmat, og Danmark på nippet til at bryde grundlæggende retsstatsprincipper.

Mine unge ører finder det alarmerende, at partier, som i forrige århundrede sloges bravt i nationalstatens dannelses- og demokratiseringsproces, nu sætter hinanden stævne under den gamle eg, når de lufter svinehunden. Samstemmende giver de udtryk for så megen modvilje mod ”den anden”, at det legitimerer en udlændingepolitik i fuld overensstemmelse med Dansk Folkeparti: Partiet, der således blot fuldender de nobles sætninger i mere mundrette og populistiske vendinger.

Men det er ansvarsforflygtigelse at formumme Danmark med den begrundelse, at udviklingen skulle være et massivt krav fra folkebrølet. Dén køber jeg ikke. Hvis man fra politisk hold dyrker fordummende intolerance og forsimplede fremstillinger af mennesker, der ikke ligner os, ja så skaber man langsomt men sikkert et samfund der fundamentalt baserer sig på de værdier, som for tiden præger meningsmålingerne.

   NÆSTE SIDE

TILBAGE

ARTIKLENS FORSIDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Trine Pertou Mach er cand.scient.pol. fra Århus Universitet. Hun arbejder som projektleder for WWF Verdensnaturfonden og er talsperson for JuniBevægelsen og en af spidskandidaterne på liste J til EU-parlamentsvalget. Specialist i menneskerettigheder, demokratisering og civilsamfundsudvikling.

1998-2001 ansat som politisk akademisk medarbejder i EU-parlamentet med fokus på EU’s institutionelle forhold (åbenhed, integration, komitologi, traktatforhandlinger og regeringskonferencer). 2001-3 ansat på EU-kommissionens delegation i Kairo, Ægypten med ansvar for NGO-bistand, civilsamfund, demokrati og fattigdoms-bekæmpelse; dækkede menneskerettigheds-situationen i landet.

Har skrevet en række debatindlæg og bidrag til bøger (bl.a. ”Udfordring Europa”, Forlaget Politisk Revy, 2002; ”Scenarier for europæisk samarbejde. Hvidbog om fire mulige udviklinger af det europæiske samarbejde” (kommer)). Hun er foredragsholder og debattør, og har bl.a. været kommentator for Dagen og dagbladet Information.

Links:

 Illustrationsfoto:
US National Oceanic and Atmospheric Administration