22. november 2004  

 

      

 
 
   
   
22. november 2004 9.56 CET | Peter Kurrild-Klitgaard:
Endnu umuligt at sige om moralske emner afgjorde præsidentvalget
af Peter Kurrild-Klitgaard | Det er en vild overdrivelse og overfortolkning, når en masse nu udlægger det som om, at det er et faktum, at "moralske spørgsmål" gjorde udfaldet ved det amerikanske præsidentvalg. Det kan godt være, at det rent faktisk var tilfældet - men vi kan slet ikke vide det på baggrund af de tilgængelige informationer.

I de ofte refererede exit polls blev vælgerne spurgt, hvad de syntes var de vigtigste emner for dem. Men man kan faktisk ikke ud fra den rangordning (x pct. siger y; x-z pct. siger q; o.s.v.) udlede, at det var dét, der fik dem til at stemme som de gjorde - eller at det var lige dét, der gjorde udfaldet. I 1987-88 viste de danske undersøgelser, at dét problem, som flest danske vælgere fandt "vigtigst", var "betalingsbalancen" (!) - men denne var ikke et valgkamp-emne i 1987 og slet ikke i 1988 (hvor valget alene handlede om udenrigs-/sikkerhedspolitikken). Ved dette amerikanske valg kunne man - rent hypotetisk- forestille sig, at halvdelen af dem, der svarede "moral values" var konservative republikanere, der tænkte på abort, og som alligevel ville have stemt, som de gjorde, mens den anden halvdel var left-liberals, der tænkte på, at Bush havde løjet. I andre meningsmålinger, der ikke gav vælgerne en liste at vælge fra men bad dem selv foreslå, hvilke emner, der var vigtigst, pegede flere vælgere på Irak, krigen mod terror og økonomien end på de emner, der der ofte bliver lagt ind under "moral values"."

Hvad kan man i givet fald bruge tallene til? Man vil først kunne sige noget om, hvilke emner, der rykkede 2004-valget, når man går ned og laver statistiske analyser, der rent faktisk afdækker motiverne hos de vælgere, der denne gang stemte og som ellers ikke ville have stemt. Indtil man laver det, er det ren spekulation, overfortolkning og læsning af dyreindvolde.

DOWNLOAD ARTIKLEN SOM PDF-FIL

                                                     TIL FORSIDEN