FJERDE  KVARTAL 2003
30. december 2003

1:4

<  >

Artiklen kan på sidste side (s.5) downloades som Word-dokument og PDF-fil, fx til udprintning

ark og ulands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Prisen for indenrigspolitisk fred
  2. Læren fra Kosovo
  3. Svaret på 11. september: Mere bistand – ikke mindre
  4. At slukke brandene på forhånd

 

Af Peter Duetoft

  1. Prisen for indenrigspolitisk fred

 ”En udenrigspolitik, vi aldrig har set før!”. Således karakteriserer Venstres udenrigsordfører, Jens Hald Madsen, i Ræson VK-regeringens udenrigspolitiske linie. Regeringen har de sidste to år haft travlt med at fortælle, at dens politik på en lang række områder er helt ny. Indenrigspolitisk er der ingen tvivl om, at den har ret.  Men er der også udenrigspolitisk sket en omlægning - eller optræder ministre og folketingsmedlemmer fra regeringspartierne som Kejseren i ”Kejserens nye klæder” – der ”jo ikke har noget på!”?

Går vi ind på enkeltområder, kan der findes argumenter for både det ene og det andet. Den største udenrigspolitiske ændring er sket på u-landsområdet, hvor besparelser har ført til mindre dansk indsats. Om klogskaben i denne politik, skal jeg vende tilbage senere.

Generelt må man imidlertid konstatere, at der ikke er sket en overordnet ændring – desværre heller ikke i positiv retning. SR-regeringen fratrådte ganske kort efter terror-angrebet på USA 11.september. Den kunne således ikke nå at nyvurdere dansk udenrigspolitik. Og VK-regeringen har ikke valgt en nyorientering – snarere tvært imod. Danmark har derfor i dag en udenrigspolitik, der er i overensstemmelsen med den, man har lagt efter Murens fald – men uden svar på de nye udfordringer.

I EU-spørgsmålet er der stort set ingen ændring i forhold til de mål, som også SR-regeringen støttede med en enkelt undtagelse: Statsministerens forslag om et ”fleksibelt” retsforbehold. Det er klart indenrigspolitisk begrundet. Han ved, at EU har en mere liberal flygtninge- og indvandringspolitik end Danmark. Og det vil selvfølgelig give ham et indenrigspolitisk problem at acceptere det. Derfor har han foreslået, at Danmark skulle kunne være med i retssamarbejdet, når det gælder bekæmpelse af organiseret kriminalitet osv. - men at Danmark skal kunne holde sig udenfor samarbejdet omkring indvandring og flygtninge.

Dette krav er på lang sigt ødelæggende for EU-samarbejdet og dansk deltagelse deri. Dels cementerer regeringen med sin fleksibilitet det danske forbehold. Dels åbner Danmark for et EU ”a la carte” – det vil sige et fællesskab, hvor medlemslandene kan vælge de dele, de kan lide – men fravælge andre. Dermed bryder man med det unikke i EU, nemlig at man har skabt et bindende fællesskab for landene. Det er en høj pris at betale for en indenrigspolitisk fred i Danmark.

   NÆSTE SIDE

TILBAGE

ARTIKLENS FORSIDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Peter Duetoft (f.1950). Historiker. Medl. af Folketinget (CD) 1988-2001. Formand for Udenrigspolitisk Nævn 1993-94. Formand for Folketingets Finansudvalg 1994-2001. International Rådgiver ved demokratiprojekter i Kazakstan og Kirgisistan 2003-4. Tidl. medl af Natos parlamentariske forsamling og Europa-Parlamentet.

Hertil bl.a. medstifter af Europæisk Samling 1976 og af Europahøjskolen, Møn, 1976. Medlem af Europa-bevægelsens hovedbestyrelse 1978-81. Medlem af Radiorådet 1982-87 og af Danmarks Radios bestyrelse 1987-88. Medlem af bestyrelsen for Værn om Danmark fra 1988. Medlem af Komiteen for en Europæisk Union 1983-85. Delegeret ved FN's generalforsamling 1984, 1989 og 1997. Medlem af Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg fra 1982. Samt landsformand for CD 1978-87; CD's politiske ordfører 1993-97 og formand for folketingsgruppen fra 1993.

Har skrevet »Historie i Centrum«, 1978, og »Skal kirken være politisk kampplads?«, 1981. Medforfatter af »Boykot af Sydafrika?«, 1986, »Den Europæiske Union«, 1993, og »Europas Fremtid«, 1994.

LINKS:

 

Illustration: EU