FJERDE KVARTAL 2002: 28.oktober. [1:5] ®®®®®  <  >

Keep your eyes wide open: USA-Europa revisited

af Mogens Lykketoft, Politisk ordfører (S)

 

 

 

Foto: Socialdemokratiet

 

Med disse ord og toner fra Bob Dylan i baghovedet er det værd, at nytænke forholdet mellem USA og Europa.

Relationerne mellem den ”gamle” og den ”ny” verden påkalder sig den allerstørste interesse, fordi vi ser nogle nye spændinger og brudflader efter den kolde krigs ophør.

De nye spændinger hænger sammen med den udvikling, der er sket på begge sider af Atlanten.

USA er blevet verdens absolut eneste supermagt, der økonomisk og især militært er løbet endnu længere foran alle andre. En ’hyper puissance’, som den tidligere franske udenrigsminister Hubert Vedrine har udtrykt det. Og i de seneste år har vi oplevet en amerikansk administration, der i hidtil uset grad afviser at lade sig ”indbinde” i det internationale aftaler og samarbejde.

Listen over aftaler, som USA har vendt sig imod, er lang og berører nedrustning, miljø og ulandene. Her er tale om et meget alvorligt slag mod årelange europæiske  - og ikke mindst danske – bestræbelser på at etablere en international retsorden.

Samtidig er der også tale om en øget europæisk selvbevidsthed, og et ønske om at præge udviklingen i verden. Og dette forhold har ikke ændret sig, selv om vi har fået centrum-højre regeringer i  mange af EU-landene. EU har også fået bedre muligheder for at spille en rolle med gennemførelsen af den fælles valuta, styrkelsen af den fælles sikkerheds- og udenrigspolitik, etableringen af forsvarsdimensionen, og siden den 11. september sidste år er der sat turbo på det retslige samarbejde. EU er på vej til at kunne indgå i et egentligt med- og modspil til USA.

NÆSTE SIDE