16. juni 2004 | 2. kvartal                                                                                < >

           
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Normann Jørgensen (f. 1952). Uddannet cand.scient. Generalsekretær i dansk afdeling af Amnesty International siden 1992. Aktiv i internationalt u-lands-, miljø - og menneske-rettigheds-arbejde gennem snart 30 år, bl.a. som ulandskonsulent i Dansk Ungdoms Fællesråd (1985-1990) og generalsekretær i Brundtland-kampagnen "Vor Fælles Fremtid"(1990-1992). Har i tilknytning til arbejdet haft omfattende rejseaktivitet i bl.a. Afrika og Asien.

Links:

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

16. juni | ”Vi aner konturerne af et svigt. Det handler om, at ”krigen mod terror” - med regeringernes accept og stærkt inspireret af USA - er ført med en bevidst tilsidesættelse af retssikkerheden. I udgangspunktet en tilsidesættelse, der rammer alle, som på den ene eller anden måde kan mistænkes for at have noget med terrorisme at gøre. For terrormistænkte kom til at gælde, at man er skyldig til det modsatte er bevist.” I RÆSON vurderer Amnesty Internationals danske generalsekretær, Lars Normann Jørgensen ”det alvorlige skred i menneskerettighedsbeskyttelsen, der er sket siden 11. september 2001 - og som den danske regering har en aktiv del i.”

Af Lars Normann Jørgensen, generalsekretær for Amnesty Internationals danske afdeling

1. Vi aner konturerne af et svigt

2. Den korte vej til ydmygelserne og torturen

3. Foghs fem punkter må relanceres

 

 

1. Vi aner konturerne af et svigt

Efter en lang og ubehagelig periode, hvor den ene deprimerende hændelse er fulgt efter den anden, kan der være behov for at sætte tingene i perspektiv. Det har vi alle svært ved. Nogle af os, fordi der bliver ved med at dukke sager op, som skal endevendes ud i pinefulde detaljer. Andre fordi de ønsker sagerne lagt på hylden enkeltvis - uden at tingene sættes i sammenhæng. Det vil simpelthen være for belastende.

Hvad drejer det sig om? Det drejer sig om det alvorlige skred i menneskerettighedsbeskyttelsen, der er sket siden 11. september 2001, og som den danske regering har en aktiv del i. Fra Guantanamo til Irak, fra Slimane Hadj Abderrahmanes arrestation i Pakistan og til retssagen mod og dødsdommen over Omar Maarouf i Marokko, til de torturanklager, en dansk tolk i Irak i sidste uge rettede mod USA. En mellemregning på disse sager afslører en foruroligende lang liste over fejl og fejlvurderinger. Over forsømmelser og eftergivenhed. Og over manglende reaktioner på overgreb på danske statsborgere – og dermed også: på alle de andre fanger i Guantanamo, Afghanistan og Irak. 

Når man sidder midt i det, kan det være svært at sætte tingene i det korrekte historiske perspektiv. Men vi aner konturerne af et svigt. Det handler om, at ”krigen mod terror” - med regeringernes accept og stærkt inspireret af USA - er ført med en bevidst tilsidesættelse af retssikkerheden. I udgangspunktet en tilsidesættelse, der rammer alle, som på den ene eller anden måde kan mistænkes for at have noget med terrorisme at gøre. For terrormistænkte kom til at gælde, at man er skyldig til det modsatte er bevist. Regeringerne i USA og Europa kunne slippe af sted med dette skred, fordi det spillede på frygt i befolkningerne og i øvrigt lå inden for rammerne af den fremmedangst, der er i stærk vækst i vores samfund.  

Det er sket uden analyse af, om der reelt var andre veje, og uden analyse af, hvad det ville få af konsekvenser for overholdelse af menneskerettighederne i det hele taget. Det har alle set nu med billederne fra fængslerne i Irak. De mange overgreb lå for så vidt dokumenteret længe inden, men uden den gennemslagskraft TV-billederne fik.

 

ARTIKLENS FORSIDE

                                                                     NÆSTE SIDE

TILBAGE