12. maj 2004 | 2. kvartal                                                                                < >

           
 

         

 

12. maj | RÆSON har samlet et unikt panel af unge udlandsdanskere med stærke kompetencer og erfaringer indenfor hvert deres område. I en ny serie krydsforhører panelet Danmarks mest betydningsfulde beslutningstagere - for at fastslå om de har forberedt deres institutioner på de konkrete udfordringer fra den stadig stærkere internationale konkurrence. Den første gæst er Københavns Universitets rektor, Linda Nielsen, med hvem vi begynder i dag.

 

 

 
       
 

 
 
  Aimée Kjær (Cambodia) Klaus Langhoff-Roos (Schweiz) Henrik Werdelin (England) Jonas Parello-Plesner (Frankrig) Morten Spenner (England)
  R Æ S O N S  G L O B A L E  P A N E L
 
 
 

 

        

Aimée Kjær er MA i Offentlig Administration og Geografi fra RUC. Fra 1999-2000 arbejdede hun sideløbende med sine studier for Udenrigsministeriet. Hun er særligt interesseret i internationalisering og regional udvikling. I øjeblikket arbejder hun for NGO’en International Coorporation Cambodia – bl.a. med human resources, public relations og organisationsudvikling.

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kjær: Udenfor Danmark går verden hurtigere

KJÆR. I mit internationale arbejdsmiljø har det igen og igen slået mig, hvor unge de andre er. Folk fra USA, Australien, Indien osv., som er langt yngre end mig, besidder stillinger på lederniveau. Disse stillinger har de ikke fået i kraft af deres studie, men qua deres studie og efterfølgende flere års erfaring. Udenfor Danmark går verden hurtigere, og konkurrencen om stillingerne er større. I den seneste OECD-analyse af universiteterne (6. januar 2004) anbefales det, at de danske universiteter promoverer arbejdsrelationer med samfund og industri, hvilket ville skabe oplagte muligheder for at studere og få relevant erfaring samtidig. Desuden forbedres netværket, og motivationen for at færdiggøre studiet og komme rigtigt i gang med arbejdslivet forøges. Synes du de danske universiteter skal tage denne anbefaling alvorligt? Og hvad er fordelene og ulemperne?

LINDA NIELSEN (LN): Når vi drager sammenligninger på kandidatalder skal vi først og fremmest huske, at det i mange andre lande er normalt at forlade universitetet med en bachelor som 23-årig. I Danmark er der tradition for at afslutte sin universitetsuddannelse på kandidatniveau. Med øget internationalisering af såvel studier som jobmarked vil den højere danske kandidatalder blive en mere mærkbar udfordring.

Vi ved, at den høje kandidatalder er begrundet i erhvervsarbejde, frafald og sabbatår. Gennem studiejobs og iværksætteri får studerende i praksis afprøvet mange af de arbejdsrelationer over for samfund og erhvervsliv, som efterspørges. Danmark har på dette punkt en fleksibel og velfungerende tradition. Frafald og sabbatår er mere diskutable og i nogle sammenhænge direkte negative faktorer.

Samtidig satser vi målrettet på at styrke kontakten med vores omverden på uddannelsessiden. Det gør vi bl.a. via samarbejde om kompetencebeskrivelser, efter- og videreuddannelse og alumnekontakt samt øget praksistilknytning fx i form af praktik og erhvervsforskere. Samspillets vilkår, når frimærkerne skal byttes, er dristighed, fortrolighed og tillid på begge sider af bordet. Desuden skal der investeres både tid og penge.

Universitetsstuderende vælger i stigende omfang en praktikperiode som led i deres uddannelse. Det er noget, kommende arbejdsgivere sætter pris på. Det initiativ understøtter og udbygger vi nu på Københavns Universitet gennem etablering af en praktikformidling. Isoleret set tager praktikperioden tid fra den teoretiske fordybelse. Til gengæld får de studerende defineret deres faglighed i en konkret arbejdssituation. De vender tilbage til studierne med fornyet og fokuseret motivation – en spændende udfordring for vores undervisere. Set fra virksomhedernes synspunkt er praktikanter en enestående mulighed for at integrere forskning på anvendelsesniveau.

Endelig kan praktikordninger medvirke til at give studerende forståelsen af, at de i højere grad selv skal skabe de stillinger de senere skal udfylde, snarere end at tro der venter ledige stillinger til dem.

 

ARTIKLENS FORSIDE

                                                                     NÆSTE SIDE

TILBAGE