17. maj 2004 | 2. kvartal                                                                                < >

           
 

         

   

 

 

   17. maj 12.10 CET | ”Hvis Storbritannien siger nej til den foreslåede forfatning ved en folkeafstemning ville dem, der ønsker et tættere forhold til Europa, bestemt fortsætte med at bringe os nærmere på enhver måde de kunne – fordi dette er noget i retning af en religion. Der er folk i Storbritannien, som føler at vores eneste frelse ligger i at blive europæere.”

Er Storbritannien ved at forlade Europa? Mens landet forbereder sig på en folkeafstemning om EU’s forfatning – den første siden briterne i 1975 bekræftede deres indtræden i Fællesmarkedet – har vi talt med Professor Kenneth Minogue fra the London School of Economics. I en artikel har Professor Minogue, som er tidligere formand for den euroskeptiske tænketank “The Bruges Group", fornylig kritiseret EU som et projekt udtænkt af internationalistiske ’Olympianere’ – og i stedet slået til lyd for en tilbagevenden til princippet om ’den nationale interesse’.

af Clement Behrendt Kjersgaard, RÆSONs chefredaktør 

 

Med denne artikel indleder RÆSON en serie om Storbritanniens plads på verdensscenen.

 

 

LINKS:

- The Bruges Group

- Professor Minogues artikel "The Fate of Britain's National Interest"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

1.   Den gamle længsel efter kontinentet
2.   Den mystiske alliance mellem Bush og Blair
3.   Irak: Hvordan Blair opnåede det modsatte af hvad han ville
4.   Det tomme EU og nationernes soliditet
5.   Verdens forkrøblede stats-system
6.   Storbritannien på verdensscenen
7.   Hvis olympianerne taber folkeafstemningen

 

1.   Den gamle længsel efter kontinentet

I en artikel har du anført, at for nogle af landene i EU – Storbritannien, Frankrig, Spanien – var deres naturlige geografiske orienteringer nedtonet under Den Kolde Krig – og at de, nu, er på vej tilbage. Kunne du udbygge den pointe?

KENNETH MINOGUE: [KM] Under Den Kolde Krig var sikkerhed det overordnede problem – lige fra de tidlige år med den kommunistiske trussel: infiltration og undergravning og muligvis også invasion. Dette betød, at alle baserede deres udenrigspolitik og deres internationale indstilling på Amerika og Rusland. Selvfølgelig foregik der ting i Nordafrika; briterne havde Commonwealth og deres Afrikapolitik og koloniproblemer osv. – men ikke desto mindre VAR Den Kolde Krig den overordnede bekymring. Efter 1989 ophørte det mere eller mindre med at være sagen: vi er ikke længere bekymrede for den kommunistiske trussel og de regionale forbindelser for de europæiske stater er blevet vigtigere. Tyskerne blev mere interesserede i Østeuropa; Frankrig i den større skæbne for francophonie [den fransktalende verden, red.] etc. – og briterne blev måske mere opmærksomme på noget, de tidligere ikke havde lagt så meget mærke til: nemlig deres globale forbindelser. Storbritannien har meget stærke handelsforbindelser over hele verden – specielt med Amerika – og det har selvfølgelig denne kulturelle nærhed til Amerika, Australien, Canada osv. Det blev mere udtalt end det før havde været.

Nogle mennesker ville i dette argument se en fortsættelse af kolonitidens projekt eller orientering – med Commonwealth og så videre. Er det muligt for en moderne stat at fortsætte en udenrigspolitik, den slap for 50 år siden?

KM: Nej da; det er ikke på nogen måde en kolonistisk eller imperialistisk udenrigspolitik. Det er en involvering i andre lande – fx den britiske involvering i Sierra Leone eller landets handels- og muligvis forsvarsmæssige forbindelser med et land som Australien. I den oprindelige entusiasme for det Europæiske Fællesskab - specielt under Edward Heath - blev hele Commonwealth-forbindelsen sat på vågeblus. Den blev mindre vigtig fordi Heath primært beskæftigede sig med Storbritanniens forbindelse til Europa. Europa er langt mere et projekt for Frankrig, Tyskland og Italien end det er et britisk projekt. Briterne har altid været ambivalente på grund af deres geografiske position. Jeg har en mistanke om at Danmark måske har det en smule som Storbritannien - fordi det består af øer og en halvø og ikke er så stramt geografisk-bundet til kontinentet som andre lande. Der er et element af den tvetydighed i alle lande, men særligt i Storbritannien - og specielt fordi vores juridiske traditioner er så forskellige fra dem på kontinentet, hvor romersk jura på den ene side og Napoleontiden på den anden gav det europæiske kontinent en oplevelse af det, der dengang var modernisering, som har mærket det lige siden. Briterne havde aldrig den erfaring.

Historisk set har britisk politik altid været ambivalente overfor kontinentet - lige fra Boudica [25-62], dronningen som kæmpede mod romerne. Der var den måde, hvorpå normannerne involverede os i en slags konflikt med Frankrig, der blev en del af den engelske nationale identitet som forskellig fra den franske. Og selvfølgelig - fordi Frankrig var så meget større end Storbritannien hvad angik befolkning, kultur, magt og alt det andet - fik vi en enorm masse ud af det. Siden har der været katolikker i Elizabethtiden, som ønskede at identificerede sig med Rom; i det 18. århundrede var der en stærk pro-fransk bevægelse i England og i forbindelse med Napoleon havde vi selvfølgelig Napoleonister, som følte at Storbritannien var et ancien regime, som behøvede at blive revolutioneret på den måde som Napoleon havde forandret Europa. I 1815 havde vi Samuel Whitbread - fra en berømt bryggerifamilie i Storbritannien - som begik selvmord i fortvivlelse fordi Napoleoneventyret var forbi. Og mange digtere - som Byron og Shelley - var meget for kontinentet. Dette er foregået hele vejen gennem engelsk historie, hele vejen op til pro-tyskere efter 1870; pro-nazister; pro-kommunister og så videre. En tro på at Storbritanniens skæbne ligger i at nedsænke [submerge] landets magt i den Europæiske Union. Dette foregår på baggrund af en lang tradition, som har delt den engelske og britiske historie over mange år.

 

ARTIKLENS FORSIDE

                                                                     NÆSTE SIDE

TILBAGE

PÅ SIDE 7 KAN INTERVIEWET DOWNLOADES PÅ BÅDE DANSK OG ENGELSK - SOM WORD- ELLER PDFDOKUMENT

 

ON PAGE 7, THE INTERVIEW IS AVAILABLE FOR DOWNLOAD IN BOTH DANISH AND ENGLISH - AS A WORD-DOCUMENT AND AS A PDF-DOCUMENT