ANDET KVARTAL 2003: 18. august 2003

1:5

<  >

ark og ulands

 

 

 

 

KAMMERTONEN: Som tidligere undervisnings- og kirkeminister må du kunne fortælle RÆSONs læsere: (i) Skal præster tro på Gud? (ii) Skal pædagoger tro på julemanden? (iii) Vil stat og kirke nu blive skilt? (iv) Hvis kirkerne alligevel skal lejes ud, kan vi så ikke få lov at købe aflad også? Og vil det i givet fald blive fradragsberettiget? Du kan svare med amen/nej/ved ikke.

MARGRETHE VESTAGER (MV): Det besværlige ved at være protestant og lutheraner er jo, at der ikke er en gerningsretfærdighed - vi bliver ikke frelst af det vi gør, men fordi vi tror. Alene det gør, at religion og politik ikke bør blandes sammen. Hvem har hørt om en politiker, der ikke skal vurderes på, hvad vedkommende gør eller ikke gør? Men det gør også, at kirken ikke skal gives anledning til at tro, at den skal være en politisk kraft i samfundet (som det f.eks. ses i en række lande, hvor den katolske kirke har stor betydning). Det ville efter min vurdering gøre kirken lukket og elitær, hvis den pludselig ville til at udtale sig om alt fra abort til hastigheder på motorvejene.

Fraværet af mulighed for at handle sig til frelsen gør også, at hvis man vil købe aflad er det en verdslig ting at gøre (og man kan allerede få fradrag for op til 5.000 kr. for bidrag til velgørende organisationer. Det må være nok aflad...). Jeg forventer, at præster tror på Gud og jeg forventer, at de tror, hvad de selv prædiker. Det synes jeg ikke er for meget forlangt. Men det synes jeg, at kirken selv skal håndtere - det er ikke et anliggende for folketinget.

 

                                                                                           NÆSTE SIDE

TIL FORSIDEN

 
(f.1968) landsformand for Det Radikale Venstre 1993-97,  Undervisnings- og kirkeminister 1998-2000, Undervisningsminster 2000-2001, medlem af Folketinget fra 2001

FOTO: Folketinget