FJERDE KVARTAL 2003: 8. oktober 2003

1

<  >

ark og ulands

 

 

 

 

KAMMERTONEN: "Tæl til hundrede":: Er den der "værdikamp" ikke bare en måde at forvirre venstrefløjen på mens I smider al dens gamle legetøj ud?

HELGE ADAM MØLLER (HM): Nej. Vi er ikke ude på at forvirre venstrefløjen. Det projekt kan jo heller ikke lykkes, da store dele af den er skrupforvirrede i forvejen.

KAMMERTONEN: I juni anførte KAMMERTONEN overfor Jens Rohde at regeringen vist forfulgte "en udenrigspolitik, der i en sådan grad har prioriteret Washington over Bruxelles at man skulle tro vi fedtede for at få De Vestindiske Øer tilbage". Intet politisk emne forekommer os her ved Folketingets åbning mere påtrængende, og siden du er formand for den danske delegation i NPA (NATO Parliamentary Assembly) må vi høre om mulighederne for at det kunne lykkes (og få afklaret hvad De Vestindiske Øers optagelse i Rigsfællesskabet i givet fald ville betyde for debatten om en kommunalreform).

HM: Jeg så meget gerne at vi fik de Vestindiske øer tilbage, men jeg er bange for at vi ikke har råd til det. Lykkes det alligevel at få optaget dem i Rigsfællesskabet vil det betyde uendeligt meget for debatten om en kommunalreform... tænk bare på alle de kommunalbestyrelsesmedlemmer der vil tage på studierejse for at se hvordan de har løst problemerne der. Jeg tror at politikerne fra alle partier vil stå i kø for en sådan tur.

 

KAMMERTONEN: Forleden påstod dele af dagspressen til KAMMERTONENs ubetingede irritation at Danmark havde for mange F16-fly. For mange! Det blev også til vores bekymring rapporteret at du var enig i at antallet skulle skæres ned, men det kan da ikke være borgerlig politik? Er det ikke rigtigt at man ALDRIG kan få for mange F16-fly - og, i benægtende fald, hvilken af de følgende opgaver ville du anbefale at man løste ved indsættelse af overskudskapaciteten: (i) overvågning af Helsingør-motorvejen, (ii) beskyttelse af Kongehuset mod ugepressen, (iii) patruljering af Christiania, (iv) patruljering af Greve, (v) individuel persontransport af de metro-passagerer der har allermest travlt (evt. dog kun fra Frederiksbergcentret til Kgs. Nytorv).

HM: Jo, det er helt korrekt at vi i fremtiden, efter konservativ opfattelse, godt kan undvære nogle af vores særdeles effektive F16 fly. Jeg har utroligt svært ved, at vælge mellem de fem opgaver de kunne indsættes til løsning af, de er jo alle fem meget relevante. Man kunne da også bruge et par stykker som forlystelse i Tivoli, men en rundtur i sådan en skulle nok koste lidt mere end de sædvanlige 3 klip for rutschebanen.

KAMMERTONEN: Apropos: Hedder det "atlanticist" eller "atlantist"? Er du dét, og hvad betyder det?

HM: Det hedder ingen af delene. Det hedder en transatlantiker. Ja, sådan en er jeg og det er en person der er fyldt med sund fornuft.

KAMMERTONEN: Fornylig erfarede KAMMERTONEN til sin bekymring at regeringen planlægger at straffe enhver, der indenfor en periode på tre år opbruger sit 'klippekort'. Vi troede først der var tale om et usædvanligt hårdhændet forsøg på at tage modet fra ivrige tog- og buspassagerer (og at forslaget således var det seneste tiltag i de borgerlige partiers heroiske kamp mod den kollektive trafik), men forstod ved nærmere eftersyn at det med "klippekort" handler om at holde søndagsbillister i kort snor. Helt generelt: Er retspolitik ved at blive det væsenligste politiske emne overhovedet?

HM: Det har det efter min mening været i mange år... næsten.

KAMMERTONEN: KAMMERTONEN mener at der stadig er tid til at lade EU-forfatningen omskrive, så Europa anvender Californien som sit primære forbillede. "Når det kommer til østrigere," tænker vi, "hvorfor skal USA så have Arnold Schwarzenegger og Europa nøjes med Kurt Waldheim?" Kan vi ikke omgående få Det Konservative Folkepartis tilslutning til det synspunkt, at EU's fælles forsvars- og udenrigspolitik kun kan vinde ny styrke hvis vi snarest muligt indsætter Schwarzenegger på kommissærposten?

HM: Jeg synes at det er en meget konstruktiv ide, at indsætte Schwarzenegger på kommissærposten, med mindre da Sylvester Stallone (Rambo) er ledig på markedet... han er jo også ganske effektiv.

Ps. Det var 6 særdeles gennemtænkte, velformulerede og inspirerende spørgsmål. Desværre er det ikke al debat her i folketinget der foregår på et lige så højt intellektuelt niveau... men måske kan vi lære af RÆSON.


 

TIL FORSIDEN

   
 

                                                                                         

 
(f.1942) statsrevisor, major. Midlertidigt medlem af Folketinget i periode (1977-83); medlem for Storstrøms Amtskreds fra 1984. Bl.a. medlem af Nordisk Råd 1984-93, 1986-2000 medlem af North Atlantic Assembly (NAA) og næstformand for den danske delegation 1993-94, formand for delegationen fra 2001 (nu NPA); 1994-98 medlem af den parlamentariske forsamling for Organization on Security and Cooperation in Europe (OSCE).

FOTO: Folketinget