ANDET KVARTAL 2003: 11.juni

1:3

<  >

ark og ulands

 

 

 

 

 

K O R S V E J E

Af Jesper Vind Jensen, journalist og cand.mag.

“You're thinking of Europe as Germany and France. I think that's old Europe. If you look at the entire NATO Europe today, the center of gravity is shifting to the east. And there are a lot of new members.” --- USAs forsvarsminister Donald Rumsfelds svar på spørgsmålet om hans holdning til at Europa var imod en Irakkrig (pressekonference, 22. januar 2003).

”Jeg betragter Danmark som et fast forankret europæisk land, som i den forstand tilhører et gammelt Europa, men jeg føler mig i politisk tænkning på linje med de nytilkomne medlemmer i EU og hører dermed også til det nye Europa.” Dét siger statsminister Anders Fogh Rasmussen i en ny udgave af bogen ‘I godtvejr og storm’, hvor han fortæller om sine visioner til journalisten Thomas Larsen.

’Gamle og nye Europa’. Denne kontroversielle opdeling, som USA’s forsvarsminister Donald Rumsfeld lancerede i år, er et udtryk, der har bidt sig fast i den udenrigspolitiske debat. Udtrykket har skabt stor harme i ’det gamle Europa’ - Frankrig og Tyskland. Men opdelingen var ikke en fiks ide opfundet af Rumsfeld. Opdelingen har nemlig rødder tilbage i en tysk idehistorisk strømning, der hed ’den konservative revolution’.

Donald Rumsfeld ville med opdelingen af Europa i ’gammelt’ og ’nyt’ udstille den dybe splittelse i Europa over Irakkrigen. Udstillelsen virkede ekstra giftig, fordi den kom bare en måned efter, at den store genforening mellem Øst- og Vesteuropa var blevet proklameret på EU-topmødet i København i december.

Rumsfeld forklarede, at Europas tyngdepunkt i disse år bevæger sig mod øst i takt med, at NATO og EU udvides med bl.a. Polen, Tjekkiet, Ungarn og de baltiske stater. Dette ’nye Europa’ støttede Irakkrigen, og de nye demokratier i øst havde underforstået fremtiden med sig.

Omvendt var betegnelsen ’gamle Europa’ en utilsløret amerikansk ydmygelse af EU’s traditionelle kernelande, Tyskland og Frankrig. Lande, som Rumsfeld dermed antydede havde haft deres storhedstid. Han sagde det ikke, men budskabet var klart: ’Gamle Europa’ var som et synkende skib.

                                                                                          NÆSTE SIDE

TILBAGE

ARTIKLENS FORSIDE

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

            

 

FOTO: Department of Defense - Secretary of Defense Donald H. Rumsfeld responds to a question from the military audience during a town hall meeting at Prince Sultan Air Base, Saudi Arabia, on April 29, 2003. Rumsfeld is visiting the troops and senior leadership in the Persian Gulf region. DoD photo by Helene C. Stikkel. (Released) 030429-D-2987S-024