21. maj 2004 | 2. kvartal                                                                                < >

           
 

         

   

21. maj | ”Min pointe med Copenhagen Consensus er netop, at der bliver prioriteret hver dag, uanset hvad vi mener om det. Vi kan ikke vælge prioritering til eller fra. Men vi kan vælge at gøre det bedre. At prioritere på et mere kvalificeret grundlag. Her mener jeg, at Copenhagen Consensus-økonomerne kan yde et væsentligt bidrag.” I dag er direktør for Institut for Miljøvurdering, Bjørn Lomborg, gæst hos RÆSONs Globale Panel, der består af unge udlandsdanskere.

 

 
       
 

 
 
  Aimée Kjær (Cambodia) Klaus Langhoff-Roos (Schweiz) Henrik Werdelin (England) Jonas Parello-Plesner (Frankrig) Morten Spenner (England)
  R Æ S O N S  G L O B A L E  P A N E L
 
 
 

 

        

Aimée Kjær er MA i Offentlig Administration og Geografi fra RUC. Fra 1999-2000 arbejdede hun sideløbende med sine studier for Udenrigsministeriet. Hun er særligt interesseret i internationalisering og regional udvikling. I øjeblikket arbejder hun for NGO’en International Coorporation Cambodia – bl.a. med human resources, public relations og organisationsudvikling.

 

 

 
   
1. Kjær: Prioriteringernes konsekvenser

KJÆR. Institut for Miljøvurdering arrangerer Copenhagen Consensus, hvor man vil forsøge at skabe en prioriteret liste som bidrag til et samlet grundlag for beslutninger for forbedrede vilkår for verdens befolkning. Fra min platform, som NGO-medarbejder i Cambodia - et af verdens fattigste og mest traumatiserede lande - er jeg dagligt vidne til de direkte kausale konsekvenser af prioriteringer. Prioriterer donorerne at bygge veje og broer, lukker man øjnene for nemmere transport af alverdens lyssky aktiviteter - som eksport af piger eller dyrebart tropetræ. Prioriterer donorerne at bygge skoler, udvider man skellet mellem kønnene, fordi piger ikke må gå i skole for deres forældre af forskellige årsager. At prioritere indebærer altid et fravalg af en indsats et andet sted. På hvilken baggrund foreslår du at prioritere folks behov - og hvilken udfordring er i din optik den mindst væsentlige?

 

Kære Aimee Kjær,

Dine eksempler på faktiske prioriteringer er meget sigende. Min pointe med Copenhagen Consensus er netop, at der bliver prioriteret hver dag, uanset hvad vi mener om det. Vi kan ikke vælge prioritering til eller fra. Men vi kan vælge at gøre det bedre. At prioritere på et mere kvalificeret grundlag. Her mener jeg, at Copenhagen Consensus-økonomerne kan yde et væsentligt bidrag.

Jeg synes ikke, det ville give mening, hvis jeg skulle komme med et bud på den mindst væsentlige udfordring. For det første står det ikke klart hvilken mængde, du beder mig vælge fra. For det andet er det langt mere interessant at give et bud på hvilke problemer, der er størst, og ikke mindst hvordan de kan løses. Det spørgsmål får vi et svar på lørdag den 29. maj, hvor vi præsenterer Copenhagen Consensus’ resultater.

ARTIKLENS FORSIDE

                                                                     NÆSTE SIDE

TILBAGE