Trine Mach: Selvfølgelig skal SF i regering igen

Trine Mach: Selvfølgelig skal SF i regering igen

20.04.2015


”Selvfølgelig skal SF i regering igen – men først når valgresultaterne og styrkeforholdet er til det. Jeg ser det ikke ske ved det kommende folketingsvalg. Det må vælgerne råde over. Mit udgangspunkt er at skabe så stærk en venstrefløj som muligt.” Sådan siger SF’s socialordfører Trine Mach til RÆSON.

INTERVIEW af Alexander Brun

RÆSON: Trine Mach, har SF stadig et projekt tilfælles med Socialdemokratiet og De Radikale?
Trine Mach: Vi har det fælles centrum-venstre-projekt, som handler om velfærd, mere bæredygtighed, mere grøn politik og en udenrigspolitik, som er præget af et større udsyn – blandt andet i forhold til at bruge EU som løftestang for udenrigspolitiske dagsordener og prioritere udviklingsbistanden højt. Der er desuden en række værdipolitiske emner, som vi deler med både S og R. Når Helle Thorning i spørgetimen i tirsdags siger, at hendes Danmark er ’kendetegnet af, at hvis man ikke har fået de mest gyldne chancer her i livet, så får man en til’ – så er det jo netop noget af det, vi har til fælles. Men der, hvor jeg kan være bekymret, er, at siden Morten Østergaard kom til som formand for De Radikale, er den radikale kurs noget anderledes end den, vi traditionelt har tilfælles med dem.

RÆSON: Hvad hentyder du konkret til?
Trine Mach: Eksempelvis meldingen om lavere topskat og da De Radikale for kort tid siden gik ud og sagde, at nu skal der gøres op med krævementaliteten. Lige nu handler det så om, at folk skal være længere tid på arbejdsmarkedet. Der er i det hele taget en lang række ting i regeringen, hvor tonerne i virkeligheden er mere centrum-højre end centrum-venstre på grund af De Radikale.

RÆSON: Mener du, at De Radikale er den største hindring mellem jer og et regeringssamarbejde?
Trine Mach: Hvis vi kigger på de brede politiske linjer, så har vi grundlæggende meget tilfælles. Jeg er mere i tvivl om, hvor De Radikale bevæger sig hen lige nu. Jeg synes, flere af de ting, de har lagt op til siden nytår og tidligere, lugter mere af en centrum-højrekurs end en centrum-venstrekurs. Det undrer mig en lille smule, fordi vi i virkeligheden har stået ret tæt på hinanden på en række punkter, eksempelvis retspolitisk og i forhold til borgernes ligeværd.

RÆSON: Betyder det så, at SF aldrig skal i regering igen med Socialdemokratiet og De Radikale? Eller hvordan skal det se ud, hvis det nu bliver sejr til rød blok ved valget?
Trine Mach: Det er rimelig åbent, hvad der sker, og jeg vil helst ikke ind i sådanne nogle gisninger om, hvordan valget måtte falde ud. Det, der er fuldstændig afgørende, er, at der er brug for en rigtig stærk venstrefløj i Danmark og på Christiansborg. Sådan skal det være, hvis man skal kunne holde både Socialdemokraterne og især De Radikale på den rette kurs, og hvor lighed, velfærd og bæredygtighed er omdrejningspunkterne. I forhold til om SF skal i regering – jamen selvfølgelig skal SF i regering igen, men først når valgresultaterne og styrkeforholdet er til det. Jeg ser det ikke ske ved det kommende folketingsvalg. Det må vælgerne råde over. Mit udgangspunkt er at skabe så stærk en venstrefløj som muligt.

RÆSON: Du har tidligere sagt at SF’s helt store fejl var at gøre regeringens politik til SF’s politik. Lavede I for mange kompromiser i jeres tid i regeringen?
Trine Mach: Dengang SF sad i regeringen, var det svært at se, hvad SF var ud over de kompromiser, man selvfølgelig indgår i en regering. Det var svært at se SF som et selvstændigt parti, samtidig med at vi stod på mål for de kompromiser, vi indgik og var med til at lave. Det var De Radikale langt, langt bedre til. Det savnede jeg rigtig meget, at SF kunne, og det er en af de vigtige læresætninger, man skal have med sig, når vi skal i regering igen. Man må ikke tabe sig selv og bare gå i ét med kompromiserne. Man skal huske at bevare sit partis identitet. Kompasset skal stå tydeligt, så folk ved, hvad det er, man vil.

Balancen i den rød-grønne dagsorden

RÆSON: Socialdemokraterne har netop lanceret en kampagne, der siger: ”Hvis du kommer til Danmark, skal du arbejde.” Er den kampagne en kurs, I vil følge i SF?
Trine Mach: Jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der synes, at vi ikke skal tilbyde asylansøgere, der skal blive i Danmark, et job, når vi ved, at det er langt den bedste vej til integration. På indholdet er der ikke de store uenigheder. Men noget af det, som Socialdemokraterne kommunikerer meget kraftigt i øjeblikket, er, at vi nu skal videre. Men hvorhen? Hvad er det, de vil levere? Jeg savner retning. Er det investeringer i bedre vilkår for vores børn? Er det mere lighed? Er det flere solidariske velfærdsløsninger?

RÆSON: Men er regeringens retorik over for indvandrere og flygtninge blevet for skarp op til valgkampen?
Trine Mach: Som sagt er det store problem i deres kommunikation omkring ”Det Danmark du kender” og ”Vi skal videre”, at det er svært at vide, hvor de vil hen lige nu. For de har ikke helt leveret på de dagsordener, der handler om solidariske velfærdsløsninger og lighed. Vi mangler også stadig at se, hvad der skal ske med deres børnepakke. Men jeg har da haft mine personlige kvababbelser over deres kampagne. Det er ikke det, at flygtninge skal arbejde – selvfølgelig skal de det, det synes alle. Men jeg ønsker også, at Danmark skal tage hånd om de mennesker, der er mest udsatte i vores samfund.

RÆSON: For at blive ved børneområdet – du mener, at det er stærkt kritisabelt, hvis ikke der bliver sat penge af til flere pædagoger. Er det et krav fra jeres side i den kommende børnepakke?
Trine Mach: Det, som alle fagfolk og forskere siger, er, at en kommende børnepakke bliver nødt til at indeholde ressourcer til bedre normeringer, for det står simpelthen for dårligt til – og børnene betaler en alt for høj pris. Der har vi fra SF’s side sagt, at det er svært at forestille sig en børnepakke uden bedre normeringer – altså flere penge til flere pædagoger. Ellers har jeg virkelig svært ved at se, at SF kan være en del af aftalen. Flere voksne er jo også en forudsætning for at kunne gøre alt det andet – såsom sprogstimulering og ekstra støtte til udsatte børn.

RÆSON: Du har tidligere sagt, at SF’s mål er fokusere mere på grøn omstilling og bæredygtighed. I vil gerne mere over på venstrefløjen og være mere miljøorienteret. Tror du, det er noget, som I kan finde mere sammen med Socialdemokratiet og De Radikale om?
Trine Mach: SF har hele tiden prøvet at balancere på den her rød-grønne dagsorden – også i regeringsperioden. Jeg synes, der er mange overlap med Socialdemokraterne i den nuværende kurs. Vi har haft nogle uenigheder omkring øremærket barsel til fædre. Vi ønsker også at finde en holdbar løsning på dagpengeproblemet. Vi kunne godt tænkte os en langt mere progressiv grøn erhvervspolitik. Vi stod i virkeligheden bare på regeringsgrundlaget i alle de her diskussioner. Jeg synes stadig, SF skal være en konstruktiv medspiller og om nødvendigt en kritiker af en eventuel SR-regering efter valget, hvis vi altså taler her og nu. Hvad der sker senere, er en diskussion for sig.

Lighedsspørgsmål splitter SF og regeringen

RÆSON: Men hvad er så de store kontraster egentlig mellem jer og regeringen?
Trine Mach: Der er brug for en mere klar vision om, at øget lighed er et klart politisk mål. Der er dagpengeudfordringen, som er meget oplagt og et meget tydeligt symbol på, hvor vi fra SF’s side synes, at der er brug for handling. Man kan ikke gå og vente på, at en eller anden kommission skal komme med nogle anbefalinger. Der bliver ved med være nogen, der falder ud af dagpengesystemet, og det har ret store konsekvenser – ikke bare nu, men også på den lange bane for dem og deres familier. Det er et godt eksempel på et sted, hvor vi er ret uenige. På dagpengeområdet skulle der allerede være kommet en løsning, og på børneområdet skal der komme et løft på normeringerne nu. Vi ved, at det fundament, børnene får i vuggestuerne og børnehaverne, betyder noget for resten af deres liv. Det betyder noget for deres chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse og for et godt voksenliv, og det giver dem en mulighed for at bryde den sociale arv.

RÆSON: Hvis vi kigger på dagpengene, hvad mener du så løsningen burde have været fra regeringens side?
Trine Mach: SF vil gerne have en treårig dagpenge periode og en halvering af genoptjeningskravet, det vil sige sat ned fra et til et halvt år. Desuden at man i den periode, hvor man er arbejdsløs, får en mulighed for at blive efteruddannet og bliver opkvalificeret, så der er større mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet i en fart.

RÆSON: Det er altså lighedsdagsordenen og børneområdet, hvor I står længst væk fra regeringen?
Trine Mach: Ja, og børneområdet er i virkeligheden også et lighedsspørgsmål, for det handler om at give børnene lige muligheder. Man skal som fællesskab sørge for at kompensere for det, børn kan være født ind i, og sikre, at de får ordentlig omsorg, en god trivsel og et godt liv i børneårene i daginstitutionerne.

Alexander Brun (f. 1992) har tidligere studeret på Søværnets Officersskole og læser nu journalistik på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han er vært og producer på netradioprogrammet ‘Verdensmænd på Genlud’