RÆSON spørger ordførerne: Skal vesten give Ukraine våben?

RÆSON spørger ordførerne: Skal vesten give Ukraine våben?

14.02.2015


RÆSON har spurgt ordførerne: Skal vesten give våben til Ukraine? Svarene bringes løbende. Første i række er De Konservatives Lars Barfoed.

Af RÆSONs chefredaktion

RÆSON: “We want to shape security with Russia, not against it”, sagde Angela Merkel (lørdag) efter forhandlinger med Putin. Har hun ret?

Lars Barfoed (K): Ja, det må naturligvis være målet. Nu er der indgået en ny aftale, og vi må afvente, om den bliver overholdt efter våbenhvilens ikrafttræden søndag. De tiltagende kampe siden aftalens indgåelse torsdag er ikke et godt tegn.

RÆSON: “Det er ikke vores holdning, at vi skal eskalere militært i Ukraine” sagde Martin Lidegaard efter rygter om at USA overvejer våbenhjælp til den ukrainske regering. Han tilføjer: “Vi tror bare, at en militær eskalation på nuværende tidspunkt vil skade den ukrainske civilbefolkning”. Har han ret? Hvis ja, findes der omstændigheder under hvilke våbenleverancer vil være det rigtige skridt?

Barfoed: Jeg er enig i, at man ikke bør gøre noget nu, der yderligere kan eskalere den militære konflikt. Men man skal ikke på forhånd udelukke leverancer af våben og andet militært udstyr til Ukraine, især hvis det russiske engagement i den militære konflikt bliver forstærket.

RÆSON: “Nogle røde linjer er overtrådt fra Ruslands side, og det er også derfor, vi er klar til gå videre af sanktionssporet” siger Lidegaard før EU’s beslutning i næste uge. Han uddyber: “havde vi ikke indført de her sanktioner, så havde vi set Rusland længe inde i Ukraine og endnu mere aggressive”. Har han ret? Bør sanktionerne strammes nu? Hvis ja, hvordan?

Barfoed: Det er formentlig korrekt, men det er jo kontrafaktisk historieskrivning.. Sanktionspolitikken må afhænge af, om den netop indgåede aftale bliver overholdt.

RÆSON: “Det her handler ikke om Ukraine. Rusland vil genskabe Rusland som den tidligere position som en stormagt” sagde Anders Fogh Rasmussen forleden til the Telegraph og uddybede: “Der er en meget stor sandsynlighed for, at han vil intervenere i de baltiske lande for at teste NATO’s artikel 5”. Har han ret? Hvis ja, hvad bør være svaret fra NATO og fra EU?

Barfoed: Jeg tror snarere, at Putin sigter på landområdet langs Azov havet ned til Krim. Det er der store geopolitiske og økonomiske interesser i fra russisk side.

RÆSON: Putin fastholder en aggressiv kurs i Ukrainekonflikten på trods af den russiske økonomis kolossale problemer. Er der en risiko for at sanktionerne virker mod forventningen – at vesten, ved at isolere Rusland, galvaniserer Putin (og russerne) så de fastholder eller eskalerer en konfronterende kurs, i Ukraine og måske andre steder?

Barfoed: Der er en risiko for det på kort sigt. Men jeg tror ikke det virker sådan og på længere sigt tror jeg under alle omstændigheder, at sanktionerne virker efter hensigten.

ILLUSTRATION: Vladimir Putin og David Cameron til G8 [Foto: G8UK]