Kommentar om dansk våbenindkøb: Fuldstændigt hovedløst at købe israelske kanoner

Kommentar om dansk våbenindkøb:
Fuldstændigt hovedløst at købe israelske kanoner

24.03.2015


KOMMENTAR af Tarek Ziad Hussein

Fredag d. 20. marts kunne Radio24syv afsløre, at det danske forsvar har planer om at købe tungt artilleri af den israelske våbenproducent Elbit. Det var dog ikke en større afsløring, end at man allerede i oktober 2014 var vidne til et absurd optrin på Facebook. Her havde en dansk oberstløjtnant og chef for ildstøtte-afdelingen hos Hærens Kamp- og ildstøttecenter slået et opslag op, hvor han skrev ”Work… Negev ørkenen, Staten Israel”. Statusopdateringen var skrevet i forbindelse med Forsvarsministeriet Materiel- og indkøbsstyrelses verifikationstest af det pågældende artillerisystem. Opslaget blev slettet kort tid efter.

Det har længe været offentligt kendt, at det danske Forsvar som en del af Forsvarsforliget for 2013-17 skulle indkøbe imellem 9 og 21 nye selvkørende kanoner, da de nuværende M109’er stammer helt tilbage fra 1965. Det bemærkelsesværdige er dog, at det danske forsvar i løbet af artillerisystemets 50-årige levetid har benyttet kanonerne hele nul gange i kamp, hvorfor man åbenlyst kan sætte spørgsmålstegn ved det strategiske i at investere op imod 1 mia. danske kroner på våben, som vi muligvis aldrig kommer til at bruge.

 

Man kan åbenlyst sætte spørgsmålstegn ved det strategiske i at investere op imod 1 mia. danske kroner på våben, som vi muligvis aldrig kommer til at bruge.
____________________

 

Men det er ikke her, den primære anke er at finde. Det ligger derimod i valget af den israelske våbenproducent Elbit Systems, som foreløbigt er favorit til at skulle levere artillerisystemet. Elbit Systems er en af Israels største våbenproducenter og er den største leverandør af våben til den israelske hær (IDF). Netop heri ligger kontroversen, da Elbit Systems aktiviteter i de besatte palæstinensiske områder har været genstand for en særdeles skarp international kritik. Blandt kritikerne var ikke mindst FN’s specialrapportør for menneskerettigheder i de besatte palæstinensiske områder, Richard Falk, som tidligere direkte har opfordret til en boykot af blandt andre Elbit Systems på baggrund af virksomhedens ulovlige aktiviteter i bosættelserne på Vestbredden.

I forbindelse med Elbits aftale med den israelske hær, så har våbenproducenten blandt andet leveret droner og andre våben, som blev brugt i krigen mod Gaza i sommers, hvor op imod 1617 civile blev dræbt – af blandt andet droner. De samme våben har man også leveret under de tidligere angreb på Gaza i 2008-9, 2010 og 2012, hvor Israel har været under anklage for brud på menneskerettighederne og krigens regler ved blandt FN’s Goldstone rapport, Amnesty International, Human Rights Watch m.fl. Derudover har virksomheden leveret overvågningsudstyr og droner til israelske bosættelser samt opretholdelsen af den 720 km lange seperationsmur på Vestbredden, som er blevet erklæret ulovlig jf. international lov. Elbit Systems misser sjældent en mulighed for at understrege, at deres våben er blevet brugt i kamp. Og så kræver det meget lidt fantasi at forestille sig hvilke kampe, der er tale om.

Konkurrencen om valget af kanoner har udover Elbit Systems bestået af CAESAR fra det franske Nexter og K9 fra sydkoreanske Samsung Techwin. Polen besluttede i slutningen af 2014 at indkøbe 120 K9Thunder-kanoner hos Samsung Techwin, hvilket vidner om, at disse systemer må være af en høj kaliber. Polen lever trods alt i en konstant frygt for en russisk invasion, så man må formode, at de stiller store krav til deres leverandører. I den henseende er det også væsentligt at bemærke, at Polen er en vigtig NATO-allieret, og at det altid har været en af hjørnestenene i ræsonnementet bag det danske Forsvars indkøb af materiel, at man så vidt muligt indkøber våben og artilleri, som benyttes af vores allierede. I denne sammenhæng, hvor det danske indkøb må betragtes som minimalt, virker det endnu mere oplagt at indkøbe artilleri, som vi kan bruge til fremtidigt samarbejde med nære allieret i forbindelse med øvelser og operative indsættelser – altså våben fra samme producent.

 

Elbit Systems misser sjældent en mulighed for at understrege, at deres våben er blevet brugt i kamp. Og så kræver det meget lidt fantasi at forestille sig hvilke kampe, der er tale om.
____________________

 

I både en dansk og international kontekst virker det fuldkomment hovedløst at indkøbe tungt artilleri af en våbenproducent, som samarbejder og udvikler våben til en besættelsesmagt som den israelske. Selvom der ikke er tale om et goverment-to-goverment salg, så hersker der meget lidt tvivl om, at Elbit Systems ikke alene har leveret våbensystemer til opretholdelsen af en brutal besættelse, men også at deres våben er brugt og testet i angreb på civile. Man undres derfor, når den danske regering i det ene øjeblik kritiserer og tager afstand fra israelske bosættelser, som, man mener, er en stor barriere i vejen mod en fredelig løsning på konflikten. I den andet øjeblik indkøber man våben af en producent, som er med til at opretholde den selvsamme besættelse.

Elbit Systems er blevet fravalgt af en række danske og internationale investorer som følge af virksomhedens overtrædelse af FN’s retningslinjer for virksomheders menneskerettighedsansvar. I forlængelse heraf valgte landets største bank, Danske Bank, samt pensionsselskabet PKA at trække alle deres investeringer ud af Elbit System. Dette var netop en følge af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med ulovlige bosættelser og krænkelser af basale menneskerettigheder. Den danske stat burde forsøge at opretholde en moralsk habitus, som minimum er på niveau med Danske Bank. Og hvis den danske regering er i tvivl, så kan den blot lytte til FN’s specialrapportør for menneskerettigheder i de besatte palæstinensiske områder, Richard Falk, hvis opfordring går på, at man bør boykotte Elbit Systems, indtil de sørger for, at deres aktiviteter ikke bryder med internationale menneskerettigheder og folkeretten.

 

Den danske stat burde forsøge at opretholde en moralsk habitus, som minimum er på niveau med Danske Banks.
____________________

 

Indstillingen fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er endnu ikke blevet forelagt politikerne i forsvarsforliget til godkendelse, men vil blive diskuteret på et møde i forsvarsforligskredsen den 27. Marts. ■

Tarek Ziad Hussein er blogger hos Politiken og en aktiv og anerkendt debattør på den danske scene. Til dagligt studerer han jura på Københavns universitet. ILLUSTRATION: Israelsk soldat med drone produceret af Elbit. [Foto: Israel Defence Force]