At spare massivt på uddannelse er at spille hasard med Danmarks fremtidKOMMENTAR af Anne-Birgitte Rasmussen

At spare massivt på uddannelse er at spille hasard med Danmarks fremtid
KOMMENTAR af Anne-Birgitte Rasmussen

29.08.2015


Konsekvenser. Det er simpelthen ikke muligt at spare så mange penge som regeringen ønsker, uden det vil gå ud over kvaliteten.

KOMMENTAR af Anne-Birgitte Rasmussen, fmd. Danske Gymnasier

En god folkeskole og en udfordrende og fremtidssikret ungdomsuddannelse er en af grundpillerne i Danmark. Gennem de sidste 100 år har der været et konstant politisk fokus på at løfte uddannelsesniveauet i Danmark, så vi i dag er på højde med de lande, vi normalt sammenligner os med. Vi har bevæget os fra 7 års skolegang for langt de fleste til at nærme os politikernes målsætning om at 95 pct. af en årgang får en ungdomsuddannelse. Vi har i dag ungdomsuddannelser, der gør unge i stand til at tage en efterfølgende uddannelse og dermed få et erhvervsaktivt liv, til glæde for dem selv og for os alle.

På den baggrund har regeringen foreslået over de næste fire år at spare 2 procent om året på undervisning og uddannelse. Det er simpelthen ikke muligt at spare så mange penge, uden det vil gå ud over kvaliteten.

HVAD MENER VI I UDDANNELSESSYSTEMET, når vi taler om kvalitet? Kvalitet i gymnasiet er at kunne give ekstra fagtimer til den unge pige, der er midlertidig indlagt med en spiseforstyrrelse. Kvalitet er at kunne hjælpe de unge i en lektiecafe, og at kunne give talenterne ekstra udfordringer i særlige forløb. Kvalitet er at sørge for vejledere til de unge, der har vanskeligheder med at læse. Alle disse tilbud vil hurtigt forsvinde med besparelsen. Men det vil langt fra være nok.

Kvalitet i gymnasiet er at kunne oprette valghold med profilerede fag på højeste niveau til unge, fx fransk eller kemi på højeste niveau, også selvom der ikke er 28 elever, der har valgt disse fag. Hvis vi ikke har råd til specielle fag, vil vi få mange unge ud, der kan akkurat det samme. Væk med unge, der har specialiseret sig i kemi, fransk, latin og græsk. Og selv om vi fjerner disse muligheder, vil det ikke dække de foreslåede besparelser.

Kvalitet i gymnasiet er fagligt kvalificerede og engagerede lærere, der udfordrer og inspirerer deres elever. Lærere, der er ansvarlige for alle elevers læring og som videreuddanner sig inden for sine fagområder. Hvis der skal spares, hvad regeringen lægger op til,vil det på sigt betyde, at lærerne vil have mindre tid til sørge for den enkelte elevs faglige udvikling, fordi hver enkelt lærer ganske enkelt vil få flere elever at tage sig af.

I sidste ende vil det medføre, at gymnasier vil lukke. Og de steder hvor gymnasierne vil lukke, er de steder, hvor uddannelsesniveauet i forvejen er lavest, og hvor der er langt til næste gymnasium. Og vi ved, at det at have et lokalt gymnasium understøtter den regionale vækst gennem uddannelse og erhverv.

 

I sidste ende vil det medføre, at gymnasier vil lukke. Og de steder hvor gymnasierne vil lukke, er de steder, hvor uddannelsesniveauet i forvejen er lavest, og hvor der er langt til næste gymnasium
____________________

 

VI SKAL ALLE vise samfundssind, ja, men det gør ansatte i gymnasier og alle andre ungdomsuddannelser hver eneste dag ved samvittighedsfuldt at sørge for at udfordre og inspirere hver eneste unge til at tage den bedst mulige uddannelse.

Det kan godt være, at det på kort sigt ikke kan ses i det store regnskab, at mange unge ikke får hjælp til at gennemføre og dermed falder ud af ungdomsuddannelserne. At det ikke kan ses, at vi unge med sprog på højeste niveau falder. Men det vil forringe Danmarks vækst- og konkurrencemuligheder, at al udvikling og fornyelse i gymnasiet bremses op. Umiddelbart vil man ikke kunne aflæse skadevirkningerne af at lukke gymnasier i tyndere befolkede områder, men det vil vi kunne på sigt. Dermed vil besparelserne forøge skævvridningen af Danmark, og det vil bremse væksten de steder, hvor der er mest brug for den.

 

Historisk set er det gået de lande, der har prioriteret undervisning og uddannelse, godt
____________________

 

Undervisning og uddannelse grundlaget for hele vort samfund. Det skaber den fælles platform, vi alle står på – det fælles ståsted og den referenceramme, vi har som borgere i Danmark. Investeringer i undervisning og uddannelse er i sin grundnatur langvarige investeringer, hvor vi ikke kan se afkastet i dag. Men vi ønsker alle, at Danmark fortsat skal klare sig godt i den internationale konkurrence – og det kræver, at unge her i landet er mindst lige så godt uddannede som unge i de lande, vi konkurrerer med. Det opnår vi ikke gennem massive besparelser på undervisning og uddannelse. Historisk set er det gået de lande, der har prioriteret undervisning og uddannelse, godt. Lad os fortsætte med at gøre det. Alt andet er at spille hasard med Danmarks fremtid.

Anne-Birgitte Rasmussen er rektor på Københavns Åbne Gymnasium og formand for foreningen Danske Gymnasier. ILLUSTRATION: Arkivfoto, Aarhus Universitet