Gjerskov: Embedsmændene beskæftiger sig mere med politik – og det er ikke deres største kompetence

Gjerskov: Embedsmændene beskæftiger sig mere med politik – og det er ikke deres største kompetence

12.01.2014


KORT SAGT. RÆSONs chefredaktion interviewer politikere m.fl. om tidens væsentligste spørgsmål.

1. Klima. Ja eller nej: Vil menneskeheden indenfor de næste 10 år få bremset den globale opvarmning?
METTE GJERSKOV (S): Nej. Men vi vil være langt med klimagasreduktionerne.

2. Im. Er Im-sagen et eksempel på at i) pressen udfylder sin funktion ved at afdække samfundsproblemer som politikerne samvittighedsfuldt adresserer eller at ii) politikerne idag laver lovgivning efter enkeltsager, for at kunne se handlekraftige ud i medierne?

METTE GJERSKOV (S): Begge dele. Pressen afdækker uhensigtsmæssige konsekvenser af lovgivningen. Politikere ændrer reglerne – også på baggrund af en enkeltsag – når det viser sig at loven ikke virker efter hensigten.

3. Skandalekabale. Har de sidste måneders skandaler efter din mening styrket et eller flere af følgende argumenter:
– embedsmændene er blevet for optagede af hvordan deres ministerium ser ud i medierne
– besparelserne på centraladministration fører til flere fejl i embedsværket (jf. Mogens Lykketoft)
– ministrene har for ringe kvalifikationer (jf. Søren Pind)
– flere topembedsmænd bør udnævnes politisk (jf. diverse)

METTE GJERSKOV (S): Jeg mener, at der er mange årsager. Nu laves der undersøgelser, som forhåbentlig kan medvirke til at skabe klarhed. På nuværende tidspunkt er det min opfattelse, at der er en tendens til at embedsværket i højere grad forsøger sig med politik, og det er ikke deres største kompetence. Samtidig er centraladministrationen nok ikke tilstrækkelig rustet til at håndtere komplekse sager i det tempo, som medierne kræver. Der går ikke mange timer fra en sag begynder at rulle, til medierne har dømt nøl hos ministeren. En løsning kunne være, at sikre ministrene flere politiske ressourcer og rådgivning. Men det skal efter min mening ikke være en del af det traditionelle embedsværk. Løsningen er ikke at gøre embedsværket politisk, men at sikre, at der er øget politisk tænkning omkring ministeren.

4. Aviskrisen. Læsene flygter, viser helt nye tal. I RÆSON konstaterede David Trads i december: Det er slut med papiravisen om 10 år. Får han ret?
METTE GJERSKOV (S): Nej, det tror jeg ikke. Men aviserne vil være færre og mere koncentreret om ”slow news” som analyser, kultur og økonomi.

5. 2014. Hvilket emne vil de danske politikere og medier helt sikkert give for lidt opmærksomhed i 2014?
METTE GJERSKOV (S): Helt sikkert udenrigspolitikken og udviklingspolitikken. Danmarks indflydelse på verdenssamfundet er betydelig i forhold til vores størrelse, og det vil igen-igen blive overset. Internationalt fokus vil være krige og katastrofer og næppe dansk indflydelse. Vi er allerede godt i gang med den tendens. Tag fx invitationen til Danmark om at deltage i en politisk løsning i Syrien ved Geneve II konferencen. Et kæmpe internationalt gennembrud, som ikke har fået megen omtale. ■