RÆSON på Rødding Højskole 10-14. marts 2014 med bl.a. Hans Engell, Pernille Rosenkrantz-Theil og Anders Samuelsen

RÆSON på Rødding Højskole 10-14. marts 2014 med bl.a. Hans Engell, Pernille Rosenkrantz-Theil og Anders Samuelsen

13.12.2013


For første gang mødes en række af de mest markante nuværende og tidligere politikere over 5 dage på Rødding Højskole – for at diskutere de store udviklingslinjer i dansk politik.

Siden krisen ramte Danmark i 2008 er der vendt op og ned på dansk politik. På område efter område gennemfører politikerne reformer i hastigt tempo. Samtidig gøres livet på Christiansborg til genstand for en stadig mere intens mediedækning, 24 timer i døgnet. Både folketingets debat og daglige arbejde foregår i stigende grad for rullende kameraer. Men hvem bestemmer i grunden retningen for samfundet? Politikerne? Medierne, der skal fylde stadig mere materiale i nyhedsstrømmen? Embedsværket, der i disse år kritiseres for at tage magten fra ministrene? Eller EU? Disse spørgsmål er på programmet, når Rødding Højskole og nyhedsmagasinet RÆSON for første gang indbyder til dette 5-dages kursus, som handler om de lange linjer i dansk politik. Her mødes magtens mænd og kvinder i samtaler og diskussioner om de sidste årtiers Danmarkshistorie og om livet på toppen af dansk politik.

FRA PROGRAMMET:
– PARTIERNE OG DEMOKRATIET. Er partierne blevet reduceret til valgkampmaskiner? Hvordan skal de forny sig? Og hvilke partier har Danmark om 10 år?
– PRESSEN OG POLITIKERNE. Er den politiske journalistik bedre end nogensinde – eller er journalister og spindoktorer tværtimod en del af det samme indforståede spil?
– EU. Hvilke problemer kan og skal EU løse? Og bliver Europa nogensinde et folkeligt projekt?
– IDEER OG VISIONER. Hvad er i grunden politikernes tanker om det ideelle samfund? Og hvordan har de ændret sig i lyset af 5 års krise?

MEDVIRKENDE BL.A.:
Pernille Rosenkrantz-Theil (S)
Morten Messerschmidt (DF)
Lene Espersen (K)
Søren Espersen (DF)
Özlem Cekic (SF)
Astrid Krag (SF)
Rasmus Jarlov (K)
Anders Samuelsen (LA)
Bertel Haarder (V)
Kommentator, fhv. partiformand Hans Engell
Chefredaktør Troels Mylenberg
Professor Ove Kaj Pedersen
m.fl.
Ordstyrere bl.a.: Clement Behrendt Kjersgaard, udgiver af nyhedsmagasinet RÆSON

For information og bestilling, besøg Rødding Højskoles hjemmeside