Oprør over kinesisk aktivists selvmord :Kan man hænge sig med fødderne på jorden?

Oprør over kinesisk aktivists selvmord :Kan man hænge sig med fødderne på jorden?

14.06.2012


Mens Helle Thorning i dag byder Hu Jintao velkommen til Danmark, stiger raseriet over tortur og brud på menneskerettighederne på de sociale medier i Kina på grund af en regeringskritisk aktivists død. “Selvmord,” siger myndighederne. Men det ligner et mord.

Af Stefan Hvenegaard Sørensen og Jon Toke Brestisson

”Tro dem ikke, hvis de siger, at jeg havnede i et trafikuheld, eller at jeg druknede. Udover det despotiske autokrati, har jeg ingen fjender,” skrev en aktivist søndag 10. juni på den kinesiske blogportal Sina Weibo. ”Jeg, Wang Lihong,” skrev en anden, ”har tidligere forsøgt at begå selvmord, mens jeg var fængslet, ikke fordi jeg var svag, men fordi jeg ville forsvare min værdighed. Jeg slår hermed fast, at jeg aldrig vil forsøge at begå selvmord igen.”

Årsagen til de mange udmeldinger om ikke at have selvmordsplaner er de mistænkelige omstændigheder, der omgærder demokratiforkæmperen Li Wangyangs påståede selvmord.

Blot seks dage forinden bragte en tv-station i Hong Kong et interview med ham, hvor han følelsesladet og detaljeret fortalte om den tortur, han angiveligt var blevet udsat for i sin sammenlagt 21 år lange indespærring. Torturen havde efterladt ham 10 cm lavere, blind og næsten døv. Alligevel understregede han, at han intet fortrød, da det måtte være enhver kinesers ansvar at tage del i demokratiseringsprocessen. ”For at demokratiprocessen går hurtigere i dette land, for at der indføres et flerpartisystem i Kina, vil jeg ikke vige, selv hvis jeg bliver halshugget,” sluttede han af.

To dage senere fandt hans søster og svoger hans lig i hans hospitalsstue. Han var iført tøfler og placeret oprejst foran vinduet. Et hvidt stykke stof var bundet fast til vinduets sikkerhedstremmer og lå slapt om den åbenmundede demokratiforkæmpers hals.

Tortureret til blinde
Li Wangyang blev første gang arresteret 9. juni 1989 i Shaoyang i Hunanprovinsen, da den dengang 39-årige glas- og metalarbejder forsøgte at mobilisere arbejderne til højlydt at støtte studenterprotesterne, der rasede samme år i Beijing på Den Himmelske Fredsplads.

4. juni kørte militæret tanks ind i Beijing og ryddede pladsen med skarpe skud. Li blev arresteret efter han havde organiseret en mindehøjtidelighed for de faldne og sendt til Longxi-fængslet, dømt til 13 år for ’opfordring til kontrarevolutionær virksomhed’. Det var her han første gang stiftede bekendtskab med fængslets særlige håndjern, som lukker strammere, end et håndled fylder. Da han forsøgte at sultestrejke i protest, blev hans mund tvunget op, så han kunne fodres. Flere af hans tænder knækkede i processen. Han tilbragte de fleste af årene i sit første fængselsophold i isolation på grund af ’manglende eftergivenhed’.

Li blev løsladt i år 2000 med en forkortet straf af helbredsmæssige årsager. Han forsøgte da at sagsøge myndighederne for tab af arbejdsevne og iværksatte endnu engang en 22 dage lang sultestrejke i protest mod overgrebene mod ham. I september 2001 svarede myndighederne tilbage med en fængselsdom på yderligere 10 år for ’statsundergravende virksomhed’. Samtidig blev hans søster idømt tre år i arbejdslejr for at have givet interviews om sagen til Voice of America og Radio Free Asia. Ved Li Wangyang’s løsladelse i 2011 var han ude af stand til at gå eller holde noget i hænderne, ligesom torturen havde efterladt ham blind og næsten døv. Da Li Wangyang 4. juni gav interview til den hongkongesiske nyhedskanal i-Cable, blev spørgsmålene derfor stillet ved hjælp af skrifttegn tegnet på låret. Svarene kom dog ganske uden besvær og med stor tydelighed. Det interview blev hans sidste.

Kan man hænge sig med fødderne på jorden?
Ifølge hospitalets officielle udmelding havde Li Wangyang hængt sig fra sikkerhedstremmerne for vinduet i sin hospitalsstue. En udmelding der kun i ringe grad stemmer overens med det syn, der mødte aktivistens søster og svoger på hospitalet. Fødderne på jorden og løkken løst om halsen. Desuden havde han blot aftenen før bedt dem om at komme med en radio til ham, så han kunne opøve sin hørelse. De kunne derfor ganske enkelt ikke forstå, hvordan Li Wangyang efter 21 års fængsel ville begå selvmord. Dertil kom det for myndighederne prekære faktum, at han var under døgnbemandet politiobservation grundet årsdagen for 4. juni-massakren.

I interviews med flere internationale medier har de derfor udtrykt deres skepsis, ligesom de offentligt krævede en obduktion udført under neutral observation. Interviewene stoppede dog brat, da en ven af familien, Zhou Zhirong, kunne fortælle, at både søsteren og svogeren til den afdøde aktivist var blevet afhentet af politiet natten til 8. juni. Siden da er kun sparsomme informationer nået ud til medierne. Imidlertid forlyder det, at samme Zhou Zhirong nu selv er forsvundet, ligesom Li’s tætte ven, aktivisten Zhu Chengzhi, er sat i en 10 dage lang detention.

10. juni forlød det da fra lokale myndigheder, at en obduktion var blevet foretaget med ’fami-liens samtykke’, og at Li Wangyang blev kremeret lørdag 9. juni efter ’familiens ønske’.

Protester i Hong Kong
Det var den tidligere fængslede demokrati- og HIV/AIDS-aktivist Hu Jia, som startede de mange ’selvmord-nej-tak’-tilkendegivelser. For, som han skrev: ”Dette land bryder sig ikke om folk, der bliver ’selvmyrdet’”. Hu Jia havde tidligere, sammen med blandt andet Ai Weiwei og frem-trædende studenterledere fra oprøret i 1989, skrevet under på en appel for at få Li Wan-gyang’s jordiske rester obduceret. Da meldingen om kremeringen udløb fra de lokale myndig-heder, havde flere end 3000 mennesker allerede skrevet under.

Siden da er protesterne vokset i omfang. Specielt har der lydt protester fra broderfolket i den friere autonome region Hong Kong, hvor protesterne søndag fortsatte på gadeplan. Her sam-ledes op mod 25.000 mennesker i en demonstration mod de kinesiske myndigheders mørk-lægning af sagen og tilbageholdelse af Li’s søster og svoger. Samtidig kræver de, at Hong Kongs regering lægger pres på storebroderen i Folkerepublikken og genåbner sagen. Et krav som regionens nyvalgte leder, Leung Chun-ying, har reageret yderst nedtonet på: “Jeg tror, at [cen-tralregeringen i Beijing] allerede har noteret sig den bekymring, som bliver udtrykt af Hong Kongs befolkning over hr. Li Wangyangs død.”

Samme dag udtalte Lu Haiping, ansat ved propagandakontoret i Daxiang distriktet, hvor Li Wangyang døde: ”Li-sagen er en lille sag, og den er næsten slut.”

Folkelig opmærksomhed – og frygt
Men mens sagen om den nu afdøde demokratiforkæmper allerede synes at være lukket ned fra myndighedernes hånd, spreder nyheden sig videre på de digitale medier. På nettet vokser antallet af tilkendegivelser fra aktivister, billeder af Li Wangyangs lig deles, og sagen synes at få mere og mere folkelig styrke.

Kinseng Lam, der interviewede Li Wangyang i hans sidste interview, mener, at interviewet dræbte ham. Det samme gør Alan Leong, lederen af Hong Kongs demokratiske Civic Party, og flere menneskerettighedsorganisationer, der tager sagen meget seriøst.

Amnesty International har stillet krav om, at den kinesiske regering foretager en åben under-søgelse af Li Wangyangs død, og at Li’s slægtninge og venner sættes fri. Det samme har også andre menneskerettighedsorganisationer, bl.a. Information Center for Human Rights and De-mocracy og China Human Rights Defenders. Derudover har Zhou Zhirong – en lokal leder af Kinas lovlige, men magtløse, ’Demokratiske Parti’ – annonceret, at han er i færd med at organisere en ’undersøgelseskommission’. Et tiltag, der nok næppe er kærkomment for styret af Folkerepublikken Kina, hvor termen ’selvmyrdet’ i disse dage betegner en generel frygt.

JON TOKE BRESTISSON (f. 1979) er cand. mag i Litteraturvidenskab, arbejder som freelance-skribent og redaktør på forlaget Møller og bor i Hong Kong. STEFAN HVENEGAARD SØRENSEN (f. 1986) studerer journalistik og politik på University of Hong Kong. Han har tidligere arbejdet som politisk konsulent i den internationale organisation IUSY og for Socialdemokraterne på Christiansborg. FOTO: Aktivisten Li Wangyang begik ifølge de kinesiske myndigheder selvmord. Her ses et bilelde af hans fødder, som han blev fundet efter sin død. De hviler stadig på gulvet (ceciliawyu.wordpress.com/2012/06/06/rip-li-wangyang/).