Mette Bock (LA) om Mellemøsten: Ja, situationen er absolut ved at eskalere

Mette Bock (LA) om Mellemøsten: Ja, situationen er absolut ved at eskalere

18.11.2012


ISRAEL OG GAZA. RÆSON spørger politikerne om konflikten – svarene tilføjes løbende [læs alle svar samlet her]:

1. Hvad bør være reaktionen fra Danmark, EU og USA på eskaleringen af konflikten mellem Israel og Hamas? Hvilke krav bør vi stille til palæstinenserne/Hamas? Hvilke krav bør vi stille til Israel?
METTE BOCK (LA): Det internationale samfund skal reagere med skarp afstandtagen. Enhver form for yderligere forhandlinger om Palæstinas ændrede status i forhold til EU skal desuden sættes på stand by til situationen ændrer sig. Enhver form for vold og magtanvendelse er no go – uanset, hvem anvender den!

2. Fredag besøgte den nye ægyptiske præsident Mohamed Morsi (Det Muslimske Broderskab) Gaza-stribens premierminister Haniya i en kontorbygning, som Israe bombede igår. Hvordan vil Ægypten stille sig i konflikten? Har Det Arabiske Forår ændret noget i Israel-Palæstina-konflikten – i givet fald: Hvad?
METTE BOCK (LA): Det Arabiske Forår har flyttet verdens opmærksomhed. Nye magtforskydninger finder sted, og ingen ved endnu, hvordan en ny magtbalance kommer til at se ud. Både Egypten og Tyrkiet – og i øvrigt også andre – er i nye roller og meget kan ændre sig i de kommende måneder.

3. Striden mellem Israel og Hamas finder sted samtidig med fortsatte kampe i Syrien, som allerede skaber voldsom uro ift. Tyrkiet og Libanon. Mener du, at situationen i Mellemøsten er ifærd med at eskalere til en bredere konflikt? Hvad er i givet fald de største risici pt.?
METTE BOCK (LA): Ja, situationen er absolut ved at eskalere. De seneste dages uro viser med al (u)ønskelig tydelighed, at situationen i området er en krudttønde. Det internationale samfund skal optræde konsekvent i sin fordømmelse, men det bliver samtidig tydeligt, hvor vanskeligt det er at pege på konstruktive handlemuligheder. Viljen og ønsket om stabilitet og fred skal først og fremmest komme fra de deltagende parter selv. Det intenationale samfund kan ikke tvinge hverken fred, demokrati eller gensidig respekt igennem, hvilket historien klart dokumenterer. Det begynder og ender med landenes egen vilje til at bevæge sig i en fredsskabende og stabiliserede retning.

4. Bør EU spille en mere fremtrædende rolle ift. Israel-Palæstina-konflikten? Hvis ja, hvordan?
METTE BOCK (LA): Lige nu skal EU holde sig til fordømmelse – og klart signalere, at en eventuel ny status for Palæstina ikke er på dagsordenen før uroen ophører.

ILLUSTRATION: Demonstranter går langs “sikkerhedsbarrieren” der omkranser Al-Walaja på Vestbredden, 16/11 2011 (foto: Ryan Rodrick Beiler / Shutterstock.com)