Krifa svarer LO og FOA: Hvis vi ikke ændrer den danske model, svigter vi lønmodtagerne

Krifa svarer LO og FOA: Hvis vi ikke ændrer den danske model, svigter vi lønmodtagerne

19.08.2012


De gule fagforeninger er IKKE ved at ødelægge den danske model, som Harald Børsting og Dennis Kristensen har sagt til RÆSON. Men modellen skal moderniseres, og politikerne skal tage blokaderetten fra LO-forbundene, så danskerne selv kan vælge deres fagforening. Det siger Krifas formand, Søren Fibiger Olesen, til RÆSON.

INTERVIEW Vilhelm Vig Nielsen


FAGBEVÆGELSEN I BEVÆGELSE: Trepartsforhandlingerne brød sammen, medlemmerne forsvinder, den danske model er under pres. I en ny interviewserie spørger RÆSON formændene og eksperter: Er fagbevægelsen et overstået kapitel?
Arbejdsmarkedsforsker: Systemet bryder sammen, hvis alle melder sig ind i de gule fagforeninger


Harald Børsting har sagt til RÆSON, at danskerne vælger jer, fordi de ikke forstår, hvordan det danske arbejdsmarked hænger sammen. Har han ret i det?
Jeg oplever det som en fordummende tilgang til de danske lønmodtagere og danskerne i det hele taget, når man siger, at de ikke ved, hvad de vælger til og fra. Det synes jeg virkelig er respektløst over for danske lønmodtagere.
I LO’s øjne ved danskerne ikke, hvad de siger ja til, når de vælger jer: en afskaffelse eller forringelse af den danske model. Er I ved at slå den danske model ihjel?
Den danske model har bevist sin levedygtighed og bevist, at den har kunnet regulere, hvad den skulle regulere på det danske arbejdsmarked. Og med det udgangspunkt synes vi, at modellen er helt fin. Men en model må aldrig stagnere. I og med verden forandrer sig, så må den danske model også moderniseres. De danske lønmodtagere organiserer sig eksempelvis anderledes, end de gjorde for 10-15-20 år siden, Andre overenskomster end LO’s må accepteres. Der er andre, der repræsenterer de danske lønmodtagere.
LO og arbejdsmarkedsforsker Jesper Due mener, at din modernisering vil forringe og på sigt ødelægge modellen.
Det passer ikke. Den modernisering, vi vil lave, vil tilpasse den danske model til de forhold, som gælder på det danske arbejdsmarked. Altså eksempelvis en begrænsning af blokaderetten. Der er altså også andre, som har overenskomster. Og når to parter har indgået overenskomst med hinanden, så skal en tredje part ikke komme og sige, at det ikke er godt nok, og at de skal have overenskomsten her. Det er i respekt for, at danskerne vælger anderledes i dag, at den danske model skal moderniseres.
Er I skyld i, at LO mister medlemmer, og derfor ikke har den gennemslagskraft til at fortsætte den forhandlingsform, som den danske model hviler på?
Det kan jeg ikke se. Den danske model er baseret på, at det er lønmodtagere og arbejdsgivere, der forhandler med hinanden, og det er netop det, som vi gør i vores overenskomster. Vi efterspørger bare, at vores overenskomster skal respekteres.
Arbejdsmarkedsprofessor Jesper Due siger i et interview med RÆSON: ”De gule fagforeninger er forretninger, som er billigere, fordi de ikke har nogen udgifter til at vedligeholde den danske arbejdsmarkedsmodel. De er ikke med til at finansiere løn under sygdom, uddannelse, arbejdsmarkedspensioner. Alligevel får deres medlemmer fordelene. Hvis alle meldte sig ind hos de gule, ville det danske overenskomstsystem falde helt fra hinanden.” Er det rigtigt?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er det ikke, for vi forhandler overenskomster, hvori der også er arbejdsmarkedspensioner. At vi ikke nasser fremvises ved, at de, som arbejder under vores overenskomst, både er medlemmer hos os og hos LO. På samme måde som nogle af vores medlemmer arbejder under en overenskomst forhandlet af LO. Så hvis der er tale om, at vi nasser på LO’s overenskomst, så er der lige så meget LO-medlemmerne, som nasser på vores. Den går altså begge veje. Så det argument køber jeg ikke.

Køber du så argumentet om, at jo færre medlemmer LO har, desto mindre slagkraft?
Hvis ikke vi ændrer den danske model, svigter vi de danske lønmodtagere.
Men har de danske lønmodtagere netop ikke nydt godt af den eksisterende model?
Det kan man sikkert godt sige. Men jeg mener slet ikke, at det er det, som er på spil her. Når jeg siger, at vi gerne vil begrænse blokaderetten, så man ikke kan blokere en overenskomst, siger mange, at så ødelægger jeg den danske model. Det er helt ude af proportioner.
At LO mister medlemmer på bekostning af jer mindsker vel deres gennemslagskraft i forhandlingerne og svækker hermed den eksisterende danske model, som hviler på en bred deltagelse?
Min holdning er den, at man skal respektere, hvordan den enkelte danske lønmodtagere vælger. Vi skal selvfølgelig blive bedre til at tale sammen i fagforeningsverdenen. Det har jeg så lagt op til nu. Vi må sætte os ned og se, hvordan vi koordinerer, og hvordan vi sammen står stærkest i forhold til de danske lønmodtagere. Jeg ser det altså ikke, som om vi smadrer den danske model. Vi er nødt til at tænke nyt og handle anderledes . Vi ønsker eksempelvis at bremse blokaderetten, så de overenskomster, vi har tegnet, respekteres i den danske model.
Så du mener ikke et lavere antal af medlemmer i LO vil medføre, at forhandlerne vil få mindre at skulle have sagt?
Der kan godt være en pointe i det, men vi kan ikke forhindre den danske lønmodtager i ikke at vælge, hvilken organisation de vil være medlem af. Og når nu danske lønmodtagere vælger, som de gør, så er det vores pligt som fagforeninger at sætte os ned og tale sammen, så vi står stærkest muligt sammen. I stedet for at sige, vi ødelægger den danske model, så lad os da sætte os ned og finde ud af, hvordan vi samlet set står stærkest.
Jeg formoder du taler om LO?
Jeg taler om alle danske fagforeninger, ja.

Kigger man på jeres medlemskab er det markant billigere i forhold til FOA, 3F og HK. Jeres koster 155 kroner, FOA koster 340, 3F koster 450, og HK koster 362. Hvordan kan I være så meget billigere?
Det er penge til overbygningen. Ligesom de nævnte er vi en fagforening, men vi betaler så bare ikke til LO. De nævnte betaler nemlig til overbygningen LO og deres store organisation. Og det er jo en væsentlig del af den besparelse, man får hos os. Og det er jo ikke LO, der forhandler overenskomster for 3F og HK. Det gør de selv, lige som vi forhandler vores. Det er hele bureaukratiet, som fordyrer.
Så LO kunne ved en optimering og besparelse af bureaukratiet muliggøre billigere kontingenter hos underorganisationerne?
Jeg mener, at der kunne spares rigtig meget bureaukrati væk, men det vil jeg ikke gøre mig klog på. Jeg ved bare, at vi er gode til at optimere vores processor.
Men LO’s højere pris skyldes også, at det vitterlig koster penge at skabe midlerne til at vedligeholde de fælles forhandlede overenskomster. Selvfølgelig kan I optimere, men det er en markant forskel i pris. Skyldes jeres lave pris ikke udelukkende den manglende deltagelse i de fælles forhandlede overenskomster?
Du kan jo prøve at regne ud, hvad hele LO-organisationen koster. Divider det med antal medlemmer af LO og så træk det fra 3F’s kontingent. Så kan du tro, de kommer nedad i pris. Min påstand er, at skal du forhandle en overenskomst, så skal du have hele apparatet op at køre, om du så forhandler for 10 000 eller 300 000 lønmodtagere. Det koster i princippet det samme at forhandle en overenskomst. lige meget hvor mange du forhandler på vegne af. Og derfor vil jeg påstå at vores overenskomstarbejde er dyrere end mange af de andre fagforeninger, fordi vores dækker færre medlemmer.
Hvis I bruger flere resurser per medlem end LO, så er det da endnu mere overraskende, at I er så meget billigere?
Ja, og det skyldes jo vores optimering af driften, og at vi er gode til gøre tingene rationelt. Samt at vi ikke har LO at betale til.

Du skriver i Information om trepartsforhandlingerne: ”Det er ikke os, der ikke ønsker at være med i trepartsforhandlingerne. Det er LO og regeringen, der ikke vil have os med.” Har I konkret gjort tiltag til at ville deltage?
Ja, det har vi.
Kan du komme med nogle eksempler?
Vi har skrevet til statsministeren og finansministeren og meddelt, at vi gerne deltager. Og vi har desuden lavet en række forslag til løsninger på de udfordringer, som har været skitseret som Danmarks udfordringer – eksempelvis hvordan vi øger arbejdsudbuddet.
Hvorfor blev I så ikke inddraget?
Mit gæt er, at LO og regeringen ikke ønskede at have os med.
Skyldes det muligvis, at de føler, I undergraver grundstenen i det, de laver?
Det ved jeg ikke noget om. Det må du spørge dem om.

Vilhelm Vig Nielsen (f. 1992) er student fra Gammel Hellerup Gymnasium 2011, har skrevet en række kronikker for Berlingske og er tidligere deltidsprofessionel fodboldspiller i FCK. ILLUSTRATION: Indledende trepartsforhandlinger (Foto: S presse)