Forsvarsforlig: DF afviser ikke længere at opsige forsvarsforliget og indgå et nyt

Forsvarsforlig: DF afviser ikke længere at opsige forsvarsforliget og indgå et nyt

19.09.2012


7. august siger Thulesen Dahl til Politiko, at DF ikke går med til at skære mere end 2 milliarder kroner i forsvarsbudgettet inden 2015. Men nu siger DF’s forsvarsordfører Marie Krarup, at DF kan gå med til at skære 2,7 milliarder kroner alligevel.

Af Lasse Marker, medlem af chefredaktionen

LÆS OGSÅ:
Politikerne tager fejl: Dansk udenrigspolitik skal omprioriteres
Søvndal: Vi skal IKKE skele til danske interesser, når vi vælger vores krige
Fra RÆSON11: Ministeriet 
for krig

DF er med i det nuværende forsvarsforlig, men stemte ikke for skattereformen, hvor de øvrige forligsparter blev enige om at spare 2,7 milliarder kroner om året på forsvaret fra 2015. Derfor kan besparelserne ikke gennemføres inden for det nuværende forsvarsforlig, hvor DF kun vil acceptere besparelser på 2 milliarder kroner. Forsvarsminister Nick Hækkerup vil derfor opsige det nuværende forsvarsforlig og indgå et nyt. Hans problem er, at det nuværende forsvarsforlig ikke kan opsiges, medmindre DF går med til det. Og det har partiet afvist. 7. august siger Thulesen Dahl til Politiko, at DF ikke går med til at skære mere end 2 mia. kr. i forsvarsbudgettet inden 2015. Men nu siger DF’s forsvarsordfører Marie Krarup, at DF kan gå med til at skære 2,7 milliarder kroner alligevel:

“Hvis DF skal gå med til et nyt forsvarsforlig, så må man enten forhandle et andet beløb end de 2,7 milliarder kroner eller forhandle et forlig på plads, hvor man skærer forsvarsbudgettet med 2,7 milliarder kroner, men som DF kan være glad for af andre årsager. Vores prioriteter er, at værnepligten ikke suspenderes, at de militære operative kapaciteter ikke beskæres, og at det militære uddannelsessystem ikke ødelægges”, siger Marie Krarup til RÆSON.

Hækkerup vil hurtigt i gang
DF’s nye imødekommenhed kan unægtelig gøre livet lettere for forsvarsminister Nick Hækkerup, der nu skal i gang med forhandle et nyt forlig på plads:

”Vi har en aftale med VK om, at der skal findes besparelser på 2,7 milliarder kroner. Den aftale har vi ikke med DF, som ikke stemte for skattereformen. Øvelsen går nu ud på at finde et kompromis, hvor DF også vil være med. Arbejdet er i gang. Jeg har bilaterale møder, hvor jeg snakker med V, K og DF hver for sig for at finde ud af, hvor enderne kan mødes. Men det er svært, og der er lang vej endnu. Der er derfor behov for flere bilaterale møder,” siger forsvarsministeren.

Hækkerup siger til RÆSON, at han håber på at finde en løsning hurtigt:

”Jeg vil gerne i gang så hurtigt som muligt. Der skal spares 2,7 milliarder kroner, og der er mange mennesker, der bliver berørt. Det er lettere at lave besparelserne, hvis man har længere tid til at indfase dem, og det giver større tryghed for de 23.000 ansatte i forsvaret, der tidligere ved, hvem der bliver berørt,” siger Hækkerup.

Også V og K vil hurtigt i gang
Inden Folketinget gik på sommerferie havde Hækkerup svært ved at finde opbakning til sine planer om at få et nyt forsvarsforlig stablet på benene. Lene Espersen sagde i maj måned til RÆSON, at der ikke vil blive truffet større forsvarspolitiske beslutninger forud for næste forsvarsforlig i 2015, og dengang blev hun bakket op af forsvarsordførerne fra Venstre og Dansk Folkeparti. Nu er de konservative og Venstre alligevel parate til ændringer.

”Når der skal laves besparelser på 2,7 milliarder kroner på forsvarsbudgettet, så virker det mærkeligt, hvis man bare lader det gamle forsvarsforlig køre, som om intet var hændt. Jeg mener, at man bliver nødt til at starte på en frisk i forhandlingerne. Jeg tror, at det er muligt at finde nogle kompromiser, som alle kan leve med,” siger Lene Espersen.

Også Venstres forsvarsordfører Troels Lund Poulsen vil gerne være med til at forhandle et nyt forsvarsforlig allerede nu.

”Mit håb er, at forhandlingerne går i gang meget snart. Vi skylder forsvarets ansatte at finde en aftale for, hvordan forsvarets fremtidige indretning skal være. Vi har alle en interesse i, at forsvaret kan indrette sig på, hvordan fremtidens økonomiske situation er, og jo længere tid, der går, desto større bliver udfordringen.”

Konservative parat til at skære i værnepligten
En af de store stridspunkter er Hækkerups plan om at suspendere værnepligten. Ifølge Hækkerup betyder det ikke, at der ikke længere skal være det, vi kender som ”værnepligtige” i forsvaret. Men han vil fjerne pligtdelen, og kun bevare den frivillige del, så man får en slags ”værneret”.

”Der er nogle af de funktioner, som de værnepligtige i dag varetager, som også i fremtiden vil blive varetaget af frivillige ”værnepligtige”, hvor pligtdelen blot er fjernet. Fx Den Kongelige Livgarde, Gardehusarerne, Beredskabet og Kongeskibet. Desuden vil der være et behov for en mindre gruppe frivillige værnepligtige, som kan bruges som rekrutteringsbase for det professionelle forsvar. Jeg vil foreslå at lade alle unge mænd OG KVINDER indkalde til Forsvarets Dag, så de får en fornemmelse af, hvad forsvaret er. Herefter kan de så melde sig frivilligt til forsvaret, hvis de vil,” siger Hækkerup til RÆSON i maj måned.

Selvom Lene Espersen forsat afviser en ”totalsuspension af værnepligten”, så afviser hun ikke mindre besparelser: ”En totalsuspension af værnepligten er udelukket, men vi er er klar til at se på, om der nogle steder er behov for en modernisering i mindre målestok.”

Af det seneste hold værnepligtige, som startede 1. august 2011, var 96 procent frivillige. Hvis antallet af ”værnepligtige” sættes ned, vil det i praksis betyde, at kun frivillige indkaldes. Det kompromis vil Hækkerup godt kunne sælge til baglandet og regeringspartierne.


EL vil sikre regeringen flertal til at fjerne Forsvarslovens §11 stk. 2 og 3
Det største slagsmål står dog stadig tilbage: Kampen om en sammenlægning af Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet. VKO afviser fortsat ideen, fastholder Lene Espersen: ”Vi ønsker øget demokratisk kontrol med forsvaret, og at den militærfaglige rådgivning ikke svækkes. En totalsammensmeltning af Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet er derfor udelukket”.

Arbejdsgruppen om modernisering af forsvarets ledelse har gjort det klart, at forsvarslovens §11 stk. 2 og 3 skal fjernes ved lov, før en sammenlægning af Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet er mulig. I et kort øjeblik gav det VKO en juridisk mulighed for at blokere for en sammenlægning. De vil kunne stemme forslaget ned. I så fald vil regeringen være afhængig af at kunne få flertal sammen med Enhedslisten. Partiets forsvarsordfører Nikolaj Villumsen siger til RÆSON, at ”EL støtter en sammenlægning af Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet. EL vil derfor stemme for en fjernelse af forsvarslovens §11 stk. 2 og 3, så en sammenlægning bliver mulig.” Hermed er Hækkerups første sten på vejen mod en sammenlægning fejet væk.

EL er ikke et alternativ
Men selvom Enhedslisten kan løse forsvarsministerens parlamentariske hovedpine, kan partiet ikke afhjælpe Hækkerups forligstekniske problemer. Forsvarspolitikken er noget af den mest forligsbelagte politik i Danmark. Der er tradition for, at forsvarsministeren ikke træffer beslutninger uden om forsvarsforliget. Hækkerup kan ikke suspendere værnepligten og sammenlægge Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet uden at bryde forsvarsforliget – heller ikke selvom han skulle have flertal i folketingssalen.

Hvis Hækkerup insisterer på en integreret sammenlægning af Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet, kan han teknisk set vente, til det nuværende forsvarsforlig udløber ved udgangen af 2014 og så forhandle et nyt med EL. ”EL ser gerne en sammenlægning, og vi vil gerne med i et forsvarsforlig”, siger Nikolaj Villumsen (EL). Men det er ikke et alternativ, slår Hækkerup fast:

”Jeg har meget svært ved at forestille mig, at der skal laves forsvarsforlig kun med EL. Socialdemokratiets og Enhedslistens holdning til det danske forsvar er nærmest diametrale modsætninger. Jeg vil gøre meget for, at vi får et bredt forsvarsforlig”.

Lasse Marker (f. 1986) er medlem af RÆSONs chefredaktion. Han er BA i dansk og BA i statskundskab, specialeskrivende i statskundskab og kandidatstuderende i Historie ved Københavns Universitet. Har været researcher ved og skrevet analyser til Politiken. Desuden vært ved RÆSONs nye kulturtalkshow, Fredag Klokken Fem i Diamanten.

zp8497586rq