Udenomssnak: Sådan gør Nick Hækkerup

Udenomssnak: Sådan gør Nick Hækkerup

28.04.2011


Politiken forsøgte søndag at belyse Socialdemokraternes fredning af boligskatten i et stort interview med partiets skatteordfører Nick Hækkerup. En væsentlig vinkel, fordi S har flyttet sig fra at være lejernes til boligejernes parti, og fordi fredningen går stik imod de fleste økonomers anbefalinger af at hæve boligskatten og sænke indkomstskatten. Men med papegøjemetoden lykkedes det Hækkerup bare at gentage et forproduceret budskab. Fem gange. RÆSON afslører tricket og anviser tre modtricks.

Af Rasmus Jønsson

Hækkerups trick: Papegøjemetoden
Nick Hækkerup begrunder fem gange fredningen af boligskatten med, at S ”ikke vil ramme helt almindelige hårdtarbejdende mennesker”. Papegøjemetoden er simpel: Man gentager det samme budskab uanset spørgsmålet. På den måde kan man levere sit forproducerede budskab uden for alvor at blive udfordret i en diskussion af argumenterne imod det.

Modtrick #1: Eksplicitér paradokserne
Artiklen er bygget op som et spørgsmål/svar-interview, og der må man forvente, at journalisten kommer dybere ned end politikernes overfladiske punch lines. F.eks. kunne journalisten have peget direkte på det paradoks, at mens boligejerne i mange år har tjent solidt, har lejerne de sidste mange år oplevet huslejestigninger og beskæringer i puljerne til renovering og byfornyelse.

Første gang Hækkerup trækker ”boligejerne er hårdtarbejdende”-kortet, ville det have været interessant at høre ham, hvorfor dem i lejerbolig ikke er lige så hårdtarbejdende?

Modtrick #2: Gentag spørgsmålet ved ikke-svar
Interviewet ville også have indeholdt mange flere kalorier, hvis det var lykkedes journalisten at få Hækkerup til at svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Når Hækkerup bliver spurgt, hvorfor boligskatterne er sådan et tabu, er hans svar: ”Jeg har stor respekt for folkeopinionen, og hvad folk mener. Men jeg er jo også skatteordfører for et parti, der har sagt, at vi vil hæve skatter på cigaretter og usunde fødevarer, selvom folk ikke er vilde med det. For mig er det ikke et spørgsmål, om vi har mod nok til at gøre det. For mig er det et spørgsmål, om det er rigtigt at gøre det. Og jeg synes ikke, det er rigtigt at hæve boligskatterne”.

Det svar kalder på en gentagelse af spørgsmålet.

Modtrick #3: Spar på garantispørgsmålene
Journalistens spørgsmål er også præget af så stor forudsigelighed, at de på ingen måde – selvom det er et særdeles farligt emne for Socialdemokraterne – kan give den drevne skatteordfører sved på panden. F.eks. bliver der brugt meget plads på, at Hækkerup skal garantere dit og dat. Disse garanti-spørgsmål er noget af det nemmeste for en politiker at svare på. ”Jeg har været så længe i politik, at jeg ved, at man skal passe på med at udstede garantier…” er standartmelodien. Det er selvfølgelig også det svar, Hækkerup trækker i interviewet her.

Foto: Nick Hækkerup (S).

Rasmus Jønsson (f. 1970) er cand.comm og ekstern lektor ved Roskilde Universitet. Har skrevet bøger, analyser og klummer om politisk kommunikation. Partner i kommunikationsfirmaet New Deals.

UDENOMSSNAK: SÅDAN GØR POLITIKERNE. Hver torsdag udpeger RÆSON sammen med landets førende eksperter i udenomssnak en politiker, der taler udenom, afslører politikerens trick og anviser journalisten et modtrick. Ekspertpanelet består af Christian Kock (retorikprofessor og forfatter til “De svarer ikke: Fordummende uskikke i den politiske debat”), Jonas Gabrielsen (lektor i retorik med speciale i spin og forskydningsstrategier), Heidi Jønch-Clausen (ph.d. stipendiat i journalistik med speciale i politisk journalistik og retorik), Rasmus Jønsson (lektor i politisk kommunikation og journalistik) og Magnus Boding Hansen (chefredaktør på RÆSON, kandidatstuderende i retorik).