Udenomssnak: Sådan gør Anne Baastrup

Udenomssnak: Sådan gør Anne Baastrup

18.10.2011


Hvornår indfries SF’s løfter om betalingsring og billigere kollektiv trafik? Det forsøgte Deadline 17 at få svar på fra SF’s trafikordfører Anne Baastrup. Først fik de det ikke. Så fik de det, men opdagede det ikke, og lod derfor Baastrup pakke det lille ubehagelige svar ind i et stort behageligt ikke-svar. RÆSON afslører Baastrups to tricks og anviser journalisten to modtricks.

Af Cecilie Valentin, RÆSONs medieredaktør

UDENOMSSNAK: SÅDAN GØR POLITIKERNE. I denne serie har RÆSON og landets førende eksperter i udenomssnak siden april udpeget politikere, der taler udenom, afsløret deres trick og anvist journalisten et modtrick. Ekspertpanelet består af Christian Kock (retorikprofessor og forfatter til “De svarer ikke”), Jonas Gabrielsen (lektor i retorik med speciale i spin og forskydningsstrategier), Heidi Jønch-Clausen (ph.d. stipendiat i journalistik med speciale i politisk journalistik og retorik), Rasmus Jønsson (lektor i politisk kommunikation og journalistik), Cecilie Valentin (RÆSONs medieredaktør) og Magnus Boding Hansen (RÆSONs chefredaktør).

Baastrups trick #1: ”Jeg er jo ikke eksperten…”
Flere gange i interviewet 11. oktober henviser Baastrup til andre aktører, som har mere forstand på transport end hun selv. På den måde forsøger hun at fralægge sig direkte ansvar ved at gøre diskussionen til en teknisk sag. Værten Camilla Thorning påpeger derfor, at SF har lovet mellem 20 og 40 % billigere kollektiv trafik. Baastrup svarer, at hun regner med, at størrelsesordenen bliver deromkring, men at transportminister Henrik Dam Kristensen ikke helt har regnet det ud endnu. Hun kan altså ikke svare, skal vi forstå.

Samme trick bruger Baastrup, når hun bliver spurgt, hvornår vi får billigere kollektiv trafik. Baastrup forskyder ansvar og niveau for spørgsmålet, inden hun besvarer det. Tidsniveauet forskydes, når hun forklarer, at det bliver billigere, når betalingsringen indføres. Ansvaret forskydes, når hun regner med, at det sker i løbet af 2012, men at det kommer an på ingeniørerne, hvornår SF’s trafikplaner realiseres.

Baastrups trick # 2: Ubehageligt svar svøbt i behageligt ikke-svar
Deadline 17’s Camilla Thorning undrer sig herefter over, at det kan komme bag på Baastrup, at der ikke er penge i statskassen til at indføre billigere kollektiv trafik inden januar 2012. Baastrup starter med et helt klart svar: Det stod i Fair Løsning, fordi vi gerne ville det, men vi kunne ikke få flertal for det. Et klart og rimeligt svar.

Men i stedet for at lade dét svar stå og gå videre, går Baastrup lov at svøbe det ind i en ufarlig lovsang for betalingsringen, der tjener til at flytte fokus væk fra den indrømmelse, hun lige har givet: ”Og derfor er det vigtige for mig, at vi får ændret på den trængsel Københavnere og dem, der bor i hovedstadsområdet, har, når de skal ind til byen, at vi får forbedret miljøet; at vi får ordentlig luft i København. Det vil spare på sigt også indlæggelser på hospitaler, plus en voldsom masse arbejdstimer. Og det er det, der er målet.” Det lyder da strålende. Men du blev spurgt, hvornår vi får en betalingsring, og svarer nu på, hvorfor vi skal have sådan én. Det er ikke det samme.

Journalisten skal huske sit eget spørgsmål. Når der ikke svares på det, skal det gentages. Og når der svares på det, skal der stilles et nyt. Så det rigtige svar fremstår klart og uden omsvøb.

Modtrick #1: Påpeg politikerens mandat til at svare
Camilla Thorning er en insisterende journalist, der med gentagne spørgsmål forsøger at fremtvinge et konkret svar fra SF’s trafikordfører. Men ofte uden held. Når Baastrup fralægger sig evnen til at kunne svare kvalificeret på spørgsmål om betalingsringen og den kollektive trafik, fordi hun hverken er ingeniør eller transportminister, må det derfor være oplagt for journalisten at minde om, at hun er trafikordfører for det parti, der har givet det her trafikløfte. Det er kun rimeligt, at journalisten insisterer på et svar på et partis trafikpolitik fra partiets trafikordfører, og hvis hun ikke kan få det, ekspliciterer dette paradoks.

Modtrick #2: Afbryd, så snart der ikke svares
Forskydning og ikke-svar kunne have været mindre udtalte, hvis Thorning havde afbrudt Baastrup, når hun begynder at svare på spørgsmål, der ikke er blevet stillet – som fx hvorfor betalingsringen er en god ting. Sig: ”Det var ikke det, jeg spurgte dig om.” Og gentog spørgsmålet. Det er banalt, men effektivt. Det gør seerne opmærksomme på, at der tales udenom. Dermed er udenomssnakken ikke i samme grad gratis for politikeren.

Cecilie Valentin (f. 1987) er RÆSONs medieredaktør. Hun er kandidatstuderende i retorik med tilvalg fra Washington College i Maryland. Cecilie er kommunikationsassistent for musikselskabernes brancheorganisation IFPI og har været redaktør for RetorikMagasinet og fagredaktør for amerikansk retorik og religion på Kristeligt Dagblad. ILLUSTRATION: Anne Baastrup (stillbillede fra Deadline 17 11. oktober).