SF: Danske fly til Libyen, hvis FN spørger

SF: Danske fly til Libyen, hvis FN spørger

14.03.2011


Hvad skal Løkke sige til Obama? RÆSON spørger Mogens Lykketoft (S), Niels Helveg Petersen (RV) og Holger K. Nielsen (SF). Både Helveg (R) og Holger K. (SF) opfordrer Løkke til til at presse Obama for en hårdere kurs mod Israel: ”Tag ikke med fløjlhandsker på den israelske regering.”


Interviews af Maria Mouritzen

Niels Helveg Petersen (R): ”Tag ikke med fløjlhandsker på den israelske regering.”
RÆSON: Hvad skal Løkke skal sige til Obama i dag?
HELVEG: Det er vigtigt at understrege, at vi altså ikke kan have en situation, hvor Gadaffi og hans mænd slagter oprørerne.
RÆSON: Du vil opfordre ham til at støtte Frankrig og Storbritanniens no-fly-zone?
HELVEG: Ja – og det har udenrigsministeren jo været ude med allerede. Men på basis af et solidt internationalt mandat, som amerikanerne også har sagt. Punkt nummer to burde være, at man i det hele taget skal prøve at finde veje til at støtte de spirende demokratiske kræfter i Nordafrika. At forlade en mangeårig politik med at støtte diktatorer, hvis tid er ved at løbe ud. Det hænger sammen med Libyen.
RÆSON: Ville du fx spørge Obama, om han ikke skulle flytte sin flådebase fra Bahrain? Hvor dristig ville du være?
HELVEG: Det tror jeg, jeg vil overlade til amerikanerne selv. Det handler mere om at udtrykke det principielle standpunkt. Det er jo det, der er plads til i en samtale som denne, der foregår på et forholdsvist overordnet niveau. Derefter ville jeg fortælle hvad Danmark har besluttet med bredt flertal om Afghanistan: At vi neddrosler vores tilstedeværelse med kamptropper og opgraderer vores indsats med at træne og udvikle de afghanske sikkerhedsstyrker. Således at vore kamptropper er ude af Afghanistan, når vi når efteråret 2012. Hvis jeg skulle være meget kritisk, ville jeg sige, at det er stadigt vigtigere, at man undgår den type episoder, man så for 14 dages tid siden, hvor amerikanske kamphelikoptere skød på 9 forsvarsløse drenge og dræbte dem.
RÆSON: Ville du bede om en ændring af hans politik i Mellemøsten?
HELVEG: Ja. Jeg ville sige, at i forhold til Mellemøsten, må det være vigtigt, at vi alle sammen støtter de demokratiske reformkræfter og ikke bare støtter gamle diktatorer.
Jeg ville udtrykke min kritik af den israelske bosættelsespolitik. Israelerne planlægger åbenbart nye bosættelser på Vestbredden. Man bør sige til amerikanerne, at det kan ikke nytte noget, at vi tager med fløjshandsker på den israelske regering, når de gør sådan noget.
RÆSON: Kan Løkke være hård ved Obama, eller er det bare høflighedsfraser?
HELVEG: På det punkt med de israelske bosættelser bør man fra dansk side være meget klar i mælet og sige, at det går altså ikke.
RÆSON: Ville du nævne COP 15?
HELVEG: Det kan jeg ikke se nogen grund til. Hillary Clinton er citeret for at have sige, at COP 15 var det dårligst organiserede møde, hun har været til siden elevrådsmøderne i high school.
RÆSON: Vi har altså et dansk-amerikansk tabu?
HELVEG: Ja, det tror jeg. Det er selvfølgelig vigtigt at tale om klimaproblemerne i det hele taget, hvor amerikanerne jo halter frygteligt bagefter. Også diskussionerne omkring Japan bliver meget vigtige. Det kan de jo ikke undgå at tale om.

Mogens Lykketoft (S): ”Der er al mulig grund til at rose Obama.”
RÆSON: Hvad synes du Lars Løkke skal sige til Obama i dag?
LYKKETOFT: Man skal se det som et møde af fuldstændig rutinemæssig karakter. Stort set alle europæiske stats- og regeringschefer inden for de seneste par år har været på besøg i Det Hvide Hus. Det er naturligt, at Danmark også er det. Men der vil ikke blive talt om noget, som der ikke i forvejen tales om i NATO, FN og andre steder.
RÆSON: Er mødet helt overflødigt?
LYKKETOFT: Nej. Men jeg tror såmænd ikke, Lars Løkke kan give Obama så mange råd, som han ikke har fået fra anden side.
RÆSON: Hvad ville du have sagt til Obama? Ville du have kritiseret ham?
LYKKETOFT: Nej, jeg synes, at Obama fortjener meget anerkendelse også fra europæisk side for, at han har håndteret Mellemøsten, opgøret med Mubarak og de andre autoritære styrer så tilpas aktivt; ved at sige, at forandringen skal ske, og den skal ske nu. Jeg tror, den amerikanske præsident har haft en betydelig indflydelse på det egyptiske militær.
RÆSON: Du ville rose Obama?
LYKKETOFT: Det synes jeg, der er al mulig grund til at gøre.
RÆSON: Ville du prøve at overtale ham til at støtte Frankrig og Storbritanniens no-fly-zone?
LYKKETOFT: Det er klart også et spørgsmål, der vil blive drøftet. Når der er opbakning til en no-fly-zone fra den arabiske verden, Den Arabiske Liga og nabolandene i Afrika, så er det jo nok noget, man bør støtte.
RÆSON: Ville du spørge til Afghanistan?
LYKKETOFT: Det er klart. Der vil man selvfølgelig prøve at danne sig et indtryk af, hvad Obamas forventninger er ift. den amerikanske tilbagetrækning og overdragelsen til afghanerne.
RÆSON: Ville du kritisere hans troppeforøgelse i Afghanistan?
LYKKETOFT: Nej. Den har jo bidraget til, at den militære del af situationen ikke ser så dyster ud, som den gjorde for et år siden. Men hovedproblemet i Afghanistan er jo, at det kan godt være, at man kan fastholde et overtag militært, men hvis ikke man kan få regeringen til at levere ordentlig administration, bekæmpelse af korruption, service til borgerne og sikkerhed, så vil den krig blive ved at simre i mange år.
RÆSON: Du ville spørge ham, om han ikke skulle gøre mere i forhold til den civile indsats?
LYKKETOFT: Det er ikke nødvendigvis et spørgsmål, om han skal gøre mere. Men om, hvad vi i fællesskab skal gøre for at presse og hjælpe den afghanske regering til at løse sine egne opgaver.

Holger K. Nielsen (SF): USA skal starte tilbagetrækningen fra Afghanistan i år
RÆSON: Hvad synes du, Lars Løkke skal sige til Obama i dag?
NIELSEN: At USA skal engagere sig mere i demokratiseringsprocessen i Mellemøsten og i konflikten mellem Israel og palæstinenserne.
RÆSON: Obama burde omlægge sin politik i Mellemøsten?
NIELSEN: Ikke omlægge. Men han burde bruge flere resurser på at bistå med en demokratisering i Mellemøsten. Og forholde sig til Libyen: mere aktivt argumentere for en no-fly-zone. Specielt efter at Den Arabiske Liga har opfordret meget kraftigt til det.
RÆSON: Ville du sige til ham, at han skulle vente på FN-mandatatet?
NIELSEN: Der er jo princippet om responsibility to protect. Det spor kunne man forsøge sig med.
RÆSON: Ville du love ham danske fly, hvis det blev aktuelt?
NIELSEN: Ja. Hvis der er nødvendigt. Og hvis det har et FN-grundlag.
RÆSON: Ville du kritisere hans troppeforøgelse i Afghanistan?
NIELSEN: Jeg ville hellere holde ham fast på, at USA skal starte tilbagetrækningen allerede i år. Det lå i hans strategi for Afghanistan, at de ville starte en tilbagetrækning allerede i 2011. Derfor skal han holde ham fast på det, og på at USA er ude i 2014.
RÆSON: Kan Løkke gøre en forskel ved at nævne Israel-Palæstina-konflikten?
NIELSEN: Løkke skal sige til ham, at han er nødt til at træffe en beslutning, om han vil lægge et reelt pres på Benjamin Netanyahu eller ej. Den israelske regering har på fornemmelsen, at USA’s regering ikke tør stramme tommeskruerne. Løkke skal sige til ham, at gør han ikke det, så falder hans Mellemøstpolitik fra hinanden. Han er nødt til at tage et opgør med de kræfter i USA, som er så positive over for Israel.

Illustration: Obama mødes med Løkke i København, 2009 (Foto: Det Hvide Hus)