John Bolton: Obama’s Mellemøstenpolitik er en fiasko

John Bolton: Obama’s Mellemøstenpolitik er en fiasko

29.03.2011


Obama’s Mellemøstenpolitik har fejlet eklatant. Sådan siger USA’s tidligere FN-ambassadør John Bolton i et interview med Deadline 17 på DR2 i dag. Ifølge ham har USA kun to mål i Mellemøsten: At begrænse iransk indflydelse og sikre israelske interesser. Stod det til ham, så er der næsten ingen grænser for, hvor meget magt USA bør bruge for at opnå sin vilje i regionen. RÆSON bringer her interviewet i sin helhed.

Interview af Helen Hajjaj, RÆSONs Mellemøstenredaktør

RÆSON: Hvordan vil du karakterisere præsident Obama’s Mellemøstenpolitik i øjeblikket?
JOHN BOLTON: Den er i uorden. Præsidenten har ikke et sammenhængende overblik over, hvad USA’s interesser er. Eller hvordan man bedst forfølger dem. Det er påvist i flere sammenhænge. I øjeblikket naturligvis særligt i Libyen, hvor han siger, han ønsker Gaddafi fjernet fra magten, men ikke er villig til at bruge amerikansk magt til at gøre det, selvom USA har angrebet Gaddafis militær. Det er en uholdbar tilgang. Der er stor risiko for ikke at nå målet om at slippe af med Gaddafi, men derimod en lang konflikt uden en klar resolution.
RÆSON: Hvad synes du, Obama burde gøre anderledes?
BOLTON: For det første skal man sige, hvad ens mål er. Jeg synes målet her – og den eneste legitime brug af militær magt – er at fjerne Gaddafi fra magten. Alene at udtale det ville være nyttigt i forhold til at få oppositionen og elementer i Gaddafis egen regering og militær til at reagere på den rette måde. Hvis vi havde gjort det i de tidlige dage af den libyske konflikt, kunne magtbalancen være blevet rykket afgørende og konflikten kunne meget vel være forbi. Nu er det meget sent. Men jeg tror, vi fortsætte indsatsen for at ødelægge Gaddafis militær fra luften og forsøge at fjerne ham fra magten – ikke blot denne vage ide om at forsvare civilbefolkningen .

Mål at vælte Bashar al-Assad
RÆSON: Er du ikke bange for at gøre Libyen til et nyt Irak?
BOLTON: Nej. Jeg ser ikke, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Vi taler ikke om at bruge landtropper. Det har præsidenten selv sagt – selvom det burde han ikke have sagt offentligt. Der er en opposition, der kæmper i en borgerkrig. Så der ligger større farer i manglen på et klart mål og en uvillighed til at bruge magt til at opnå det. Hvis Obama ikke ønskede at involvere sig i denne konflikt, skulle han havde handlet sådan fra begyndelsen. Man kan ikke være halvt inde og halvt ude.
RÆSON: En ting er Libyen, men vi ser lignende oprør I flere lande, herunder Syrien. Burde det også være et mål at vælte Bashar al-Assad?
BOLTON: Det bør være vores politiske mål. Men omstændighederne taler ikke for at det ville være fremmende. Men jeg mener bestemt, at hvis oppositionen ønsker at modtage skjult bistand fra USA, så burde vi levere det. Det ville være en meget stor udvikling at slippe af med Assads regime og et vigtigt tilbageslag for Iran. Det kunne hjælpe med at løsne situationen I Libanon og lette presset på Israel. Så et regimeskifte I Damaskus er absolut noget, USA bør støtte.
RÆSON: Men hvad skal kriteriet være for, at USA træder ind militært?
BOLTON: Det kommer an på omstændighederne. Når det kommer til Gaddafi, havde man at gøre med én, der efterstræbte atomvåben, som har tyet til international terrorisme og som i konfliktens tidligere dage erklærede, at luftrummet over Europa endnu engang ville blive mål for hans terrorisme. Det er uacceptabelt. Og jeg tror, det er det, der skabte den strategiske interesse for USA og dets allierede i at bruge militær magt til at få ham fra magten.

Opbakning til allierede – også diktaturerne
RÆSON: Mener du, der er – og bør der være – en forskel i USA’s holdning til allierede såsom Bahrain og så lande som Syrien og Libyen?
BOLTON: Ja. Vores mønster bør være at støtte vores venner og gå imod vores fjender.
RÆSON: Så du støtter kongefamilien i Bahrain?
BOLTON: Altså, jeg støtter ikke hvert enkelt skridt, de tager. Men jeg mener, de står i en situation lige nu, hvor 70 procent af befolkningen er shiamuslimer, hvilket iranerne forsøger at udnytte til deres egen fordel som del af deres fortsatte kamp for at opnå hegemoni i regionen. Og det er i højeste grad er i vores interesse at forhindre Iran i at gøre det.
RÆSON: Og hvis det spreder sig til Saudi Arabien?
BOLTON: Der mener jeg, det i lige så høj grad er i vores interesse at blokere for iransk indflydelse.
RÆSON: Så det er bedre at have den diktator, man kender, end den man ikke kender?
BOLTON: Lad mig forsøge at sige det lidt tydeligere. Jeg mener, det er i USA’s interesse at modsætte sig de iranske bestræbelser på hegemoni. Præcist som vi tidligere har allieret os med tvivlsomme regimer for at befri Danmark fra nazisterne. Dengang allierede vi os med Sovjetunionen. Og som Churchill sagde: ”Jeg ville have allieret mig med djævlen for at slå nazisterne”. Det er sådan, det fungerer.

Mål at sikre olieproduktionen og Israel
RÆSON: Tror du, det, vi ser i øjeblikket i regionen, har noget at gøre med Obama’s Mellemøstenpolitik, eller er det egentlig en forsinket reaktion på Bush’ politik?
BOLTON: Det har mere at gøre med omstændighederne i regionen end nogle af de to ting.
RÆSON: Såsom?
BOLTON: Såsom at folk besluttede sig for, at de ikke ønskede at blive styret af autoritære regeringer. Til gengæld er der forskel på, hvad de styrer sandsynligvis vil blive afløst af. Men jeg tror ikke, det havde noget at gøre med folk, der sad omkring og lyttede til radioen, mens de vurderede den ene amerikanske præsidents tale frem for den andens. Det handlede om konteksten i deres individuelle lande.
RÆSON: Men fra et overordnet synspunkt, tror du så udviklingen i regionen er positiv eller negativ for verdensstabiliteten?
BOLTON: Det tror jeg ikke, vi kan sige på nuværende tidspunkt. Det er derfor, der fra et amerikansk synspunkt er brug for en reel anvendelse af intensiv lederskab fra vores præsident, fordi omstændighederne er så vanskelige. Vores efterretninger og forståelse af, hvad der foregår, er langt fra perfekte. Vores evne til at påvirke begivenhederne er ikke ubegrænset, men alligevel kan konsekvenserne blive enorme. Så vi har brug for en præsident, der giver udenrigspolitikken større opmærksomhed end præsident Obama gør. Om noget mener jeg, vi lider under to år med utilstrækkelige forsøg på at forstå de kræfter, der kan være i brug i Mellemøsten og mange andre steder i verden.
RÆSON: Så hvordan synes du, USA’s Mellemøsten politik bør se ud?
BOLTON: Jeg mener, vi har mange vigtige strategiske interesser i regionen. Vi skal forsvare vores allierede Israel. Vi skal sikre den fortsatte olieproduktion fra en af de mest olieproducerende regioner i verden. Vi skal forhindre Iran i at øge sin indflydelse. Vi bør forsøge at stoppe terroristiske og radikale islamiske organisationer fra at tage hold i nogle af de her lande. Det er et meget komplekst miljø og det kræver meget mere tid og opmærksomhed, end det Hvide Hus har givet det.

Foto: USA’s daværende udenrigsminister Condoleezza Rice udnævnte 7. marts 2005 John R. Bolton til USA’s FN-ambassadør (commons.wikimedia.org).

Helen Hajjaj (f. 1981 i Beirut, Libanon) er RÆSONs Mellemøstenredaktør. Hun blev uddannet journalist fra SDU i 2005. Praktik på Reuters, siden artikler for bl.a. B.T., Information og Nyhedsavisen. For DR bl.a. journalist på ”Deadline 17” og vært på ”DR2 Udland”. Hun har været freelancejournalist syv måneder i Beirut, hvor hun også læste arabisk.