Brian Mikkelsen: Vi vil forsøge at blokere for rød politik

Brian Mikkelsen: Vi vil forsøge at blokere for rød politik

08.10.2011


”Hvis den nye regering fx vælger at sætte dagpengeperioden op, så vil vi rulle det tilbage det sekund, vi genvinder magten,” siger Brian Mikkelsen (K) til RÆSON. ”Det er absolut en strategi, som vil gøre det sværere for den nye regering at føre deres politik. Vi vil forsøge at vælte Thorning så hurtigt som muligt. Konkret kan vi lade være med at stemme for den økonomiske politik. Så vil den røde regering få det meget svært, for så skal de lave økonomisk politik med Enhedslisten.”

INTERVIEW af Lasse Marker

RÆSON: Folketingsvalget gav det dårligste valgresultat for de Konservative nogensinde. Hvordan er stemningen hos jer?
Brian Mikkelsen: Stemningen er præget af en dialektik forstået på den måde, at valgresultatet på den ene side er et katastrofalt nederlag og et chok, fordi vi ikke troede, at vores vælgeropbakning kunne ligge så lavt. På den anden side er stemningen også præget af, at det skal være løgn. Vi er ikke så små. Vi appellerer til mange flere danskere end 4,9 %. Det kan vi mærke, når vi taler med folk. Så vi har en tro på, at vi med hårdt arbejde kan genrejse os.

RÆSON: Hvordan genrejser de Konservative sig?
Mikkelsen: Vi er ved at lave en grundig evaluering, hvor vi kalder folk ind udefra, som kan fortælle os, hvad der er gået galt. For der er gået noget galt, ellers ville vi ikke få så dårligt et valgresultat. Så laver vi egne kvantitative og kvalitative evalueringer, som skal danne grundlag for udformning af vores strategi herfra. Vi har en stor lokal repræsentation og fik et godt kommunalvalg sidste gang med 10 borgmesterposter og repræsentation i stort set alle byråd. Det er en base, som vi kan arbejde ud fra. Vi vil lave mere målrettet talentarbejde, hvor vi plukker talentfulde konservative politikere, som vi vil bruge som ambassadører for vores politik.

RÆSON: Har I brug for et nyt projekt?
Mikkelsen: Ja, det har vi. Vi har brug for at relancere os selv. Og vælgerne skal kunne se, at der er noget nyt. Jeg er imod, at man skal lave noget nyt bare for at lave noget nyt. Men valgresultatet var så dårligt, at vi bliver nødt til at se på, hvordan vi præsenterer projektet. Med udgangspunkt i vores evalueringer er vi ved at udforme en samlet strategi for det nye konservative projekt. Men nøgleordene er stadig de samme: vi er Danmarks borgerlige parti. Vi er ikke et liberalistisk parti. Vi er et parti med social ansvarlighed.

RÆSON: Valget blev for de Konservative en alles-kamp-mod-alle. Hvordan samler I jer igen som et hold?
Mikkelsen: Jeg synes, at vi var et hold. Men udefra har det nogle steder set dramatisk ud. For eksempel i Sydjylland, hvor der var tre daværende folketingsmedlemmer, der kæmpede om én plads – ligesom i Omegnskredsen, hvor Naser Khader, Benedikte Kjær og Charlotte Dyremose kæmpede om kun én plads. Men konkurrence er godt. Jo flere der kæmper og gør en indsats for partiet, desto bedre. Den interne konkurrence, tror jeg ikke, har skadet partiet – og vi står som et samlet hold i dag.

RÆSON: De Konservative har ofte konflikter med DF og til tider med LA. Kan de Konservative i kampen for at markere sig som selvstændigt parti holde til at være den irriterende lillebror i blå familie, som den borgerlige blogger Jarl Cordua har kaldt jer i et interview med RÆSON?
Mikkelsen: Jeg føler mig ikke ideologisk presset – bestemt ikke. Hverken af DF eller LA. Det, at kommentatorer har kunnet kommenterer på det, viser, at vi ikke har været gode nok til at forklare vores projekt. DF og de Konservative kæmper ikke om de samme stemmer.

RÆSON: Er arbejdsdeling og specialisering i den blå blok en strategi?
Mikkelsen: Det tror jeg. Se på Reinholdt i Sverige, hvad han lavede med de fire borgerlige partier. De have et mål: at vælte socialdemokraterne og få en borgerlig regering. Det ville være bedre for det samlede projekt at lave noget segmentering. Vi må erkende, at vi ikke er et catch all-parti. Vores målgruppe er hårdtarbejdende danskere. Kun 49 % af danskerne er til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi kan ikke i fremtiden finansiere vores velfærdsstat, hvis ikke vi belønner dem, der betaler for den. Det er både med hensyn til skat, frihed og mindst mulig bureaukrati. Vi er presset på konkurrenceevnen. Vi er et for dyrt land at producere i, og vi arbejder for lidt. Vi er nogle af dem, der arbejder allermindst. Jeg mener, at danskerne skal arbejde mere – allerede fra næste overenskomst. Forudsætningen for, at vi har et velfærdssamfund i fremtiden, er, at vi får markant lavere omkostningsstrukturer. Derfor skal skatten ned. Det vil også øge arbejdsudbuddet.

RÆSON: Kommer de Konservative til at lave samarbejde hen over midten med en ny Thorning-regering som proklameret under valgkampen?
Mikkelsen: Det kommer meget an på de radikale. Hvordan vil de løfte sig ud af den røde blok, som de er i? Hvordan vil de lave økonomisk politik med os og de andre borgerlige partier? Jeg kan forestille mig mange områder inden for den økonomiske politik, hvor vi kan samarbejde med de radikale. Og så er det deres opgave at trække de andre regeringspartier med i vores retning. I 1990’erne valgte Enhedslisten ikke at stemme i afgørende økonomiske aftaler. Hvis de gør det igen, har regeringen flertal med de Konservative. Det vil give os rimelig mulighed for at påvirke den økonomiske politik ud fra vores fire nøgleparametre: at øge arbejdsudbuddet, at sænke skatten på arbejde, at sørge for, at det samlede skattetryk ikke stiger, og at øge Danmarks konkurrenceevne. Men hvor stort et præg, de Konservative kan sætte på den økonomiske politik, afhænger af, hvor stærke de radikale er i regeringen.

RÆSON: Søren Pind har udtalt, at de borgerlige vil tilbagerulle en betalingsring, så snart de genvinder magten. Vil vi se en borgerlig opposition, der med lignende udmeldinger vil forsøge at blokere for rød politik?
Mikkelsen: Ja, hvis den nye regering for eksempel vælger at sætte dagpengeperioden op, så vil vi rulle det tilbage, det sekund vi genvinder magten. Det er absolut en strategi, som vil gøre det sværere for den nye regering at føre deres politik. De Konservatives rolle det næste halve år vil være en konstruktiv opposition. Vi vil være konstruktive og forsøge at føre konservativ politik. Men vi vil forsøge at vælte Thorning så hurtigt som muligt. Konkret kan vi lade være med at stemme for den økonomiske politik. Så vil den røde regering få det meget svært, for så skal de lave økonomisk politik med Enhedslisten. Man skal huske på, at selvom de radikale overtager den økonomiske politik fra VK, så trækker de stadig i den forkerte retning – i regeringsgrundlaget kommer man for eksempel med skatteafgifter på 7 milliarder kroner. Det vil vi ikke støtte. Det skal være markant bedre, før vi vil lægge stemmer til. Jeg tror, at enten falder den nye regering meget hurtigt, eller også sidder den perioden ud. Den første lakmusprøve er finansloven – for den skal de bære igennem med Enhedslisten.

Lasse Marker (f. 1986) skriver og arbejder fast for RÆSON. Han har to bachelorgrader fra Københavns Universitet – en i Dansk og en i Statskundskab – og er kandidatstuderende på Statskundskab og Historie på KU. Lasse Marker er desuden ansat på Politiken. ILLUSTRATION: Brian Mikkelsen.