Socialdemokraterne om Afghanistan: Realistisk at reducere antallet af danske tropper i 2012

Socialdemokraterne om Afghanistan: Realistisk at reducere antallet af danske tropper i 2012

17.12.2010


Hvad skal Danmark i Afghanistan? Fra Socialdemokraterne siger forsvarsordfører John Dyrby Paulsen til RÆSON: “Det bør være afghanske styrker, der tager ansvaret for offensive operationer mod Taleban. De danske styrkers hovedopgave skal være at træne og støtte de afghanske styrker.” Men S vil ikke afvise, at danske soldater fortsat skal deltage i større angreb: “Vi vil ikke udelukke, at danske styrker i visse tilfælde kan deltage i større offensive operationer, men det skal på sigt være undtagelsen frem for reglen”.

Interview af RÆSONs chefredaktion

1. 20/9 skrev I i Politiken om strategien for 2011 og her tilføjede I: “Vi skal også begynde en proces, hvor det danske styrkebidrag pga. den ændrede rolle gradvis bliver reduceret i forhold til de nuværende ca. 750 soldater.” 7/12 sagde du i Politiken, at I ikke forventer nogen troppereduktion allerede i 2011 (http://politiken.dk/politik/article1135763.ece). Hvornår mener du realistisk, at antallet af danske soldater i Afghanistan vil blive reduceret?
Vi tror, det er realistisk at reducere antallet i 2012. Men det vigtigste er at få en anden rolle. I interviewet med Peter Viggo Jakobsen antydes det fra RÆSONs side, at vi ønsker at skifte til en 100 % civil mission allerede fra næste år. Det er lodret forkert. Vi bakker op om et militært bidrag frem til 2014. Diskussionen drejer sig om definitionen af det militære bidrag. Vi sagde allerede i november 2009, at vi ønsker, at de danske styrker får en anden rolle inden udgangen af 2011. Det er vores udgangspunkt i forhandlingerne.

2. Både Christian Bayer Thygesen og Peter Viggo Jakobsen mener, at Obama’s “surge” allerede viser resultater. Giver det jer anledning til at revurdere jeres opfattelse (fra 20/9) at “[Gitte Lillelund Bech og Lene Espersen] står da også ret alene med deres rosenrøde beskrivelse af kampen mod Taleban”?
Nej. Gitte Lillelund Bech sagde, at “vi er på vej mod sejren i kampen mod Taliban” og Lene Espersen mente, at Talebans var i gang med deres “sidste krampetrækning “. Det var forkert dengang, og det er forkert i dag. De to ministres opfattelse af både målet med vores indsats og status for vores indsats var grundlæggende misforstået. En af grundene til, at vi skrev kroniken, var netop at give en realistisk vurdering af såvel mål som status. Læser man Obamas netop offentliggjorte review slås det fast, at målet i Afghanistan er at forhinde Taleban i at opnå muligheden for at vælte centralregeringen (“deny the Taliban the ability to overthrow the Afghan government”). Det er en langt mere realistisk, langt mere præcis og langt mindre vidtrækkende definition af målet, end at “besejre” Taleban.

3. I ønsker, at “det danske hold, som udsendes til midten af 2011 […] får en markant anderledes rolle end det nuværende. De danske soldater skal efter juli 2011 træne og støtte de afghanske soldater. Men de skal som hovedregel ikke gå på patrulje på vejsidebombebefængte veje eller foretage daglige angreb på Taleban” (20/9). Hvad betyder “som hovedregel”? Udelukker “daglige angreb på Taleban” at danske soldater kan deltage i større offensive operationer mod Taleban?
Det bør være afghanske styrker, der tager ansvaret for offensive operationer mod Taleban. De danske styrkers hovedopgave skal være at træne og støtte de afghanske styrker. Vi vil ikke udelukke, at danske styrker i visse tilfælde kan deltage i større offensive operationer, men det skal på sigt være undtagelsen frem for reglen, og det vil afhænge af de tilstedeværende kapaciteter. I øvrigt bør vi, som politikere, holde os til at definere de overordnede rammer for vores indsats. Om danske styrker skal deltage i en specifik operation er en operationel beslutning, som foretages af chefen for de danske styrker – ikke af politikere.

4. Christian Bayer* siger til RÆSON, at han mener uenigheden mellem regeringen og jer går på hvor konkret strategien formulerer en ny vægtning af de danske soldaters opgaver. Vil strategien for 2011 indholde en konkret reduktion i troppetal? Vil den forpligte Dannmark på et andet ansvarsområde eller nye opgaver? Forhandlingerne skal til at gå i gang nu. Regeringen har endnu ikke spillet ud med deres bud på en ny strategi. Derfor ved vi af gode grunde endnu ikke, hvor uenige vi overhovedet er. Der er derimod ingen tvivl om, hvad vores mål med forhandlingerne er, nemlig en ændret dansk militær rolle så hurtigt som muligt.


* Citat fra Bayer: “I forhandlingslokalet vil der i forligskredsen være en bred enighed om og forståelse for, hvorfor den militære del af det danske engagement stadig er nødvendig. Der vil være uenighed om hvordan transitionen konkret skal udmøntes: skal det være nye opgaver, et andet ansvarsområde eller en konkret en reduktion i troppetal? Slagsmålet vil gå på hvor konkret man vil være i Helmand-planen. Vil man binde sig til konkrete mål, eller vil man tillade en højere grad af fleksibilitet?”