Naser Khader til RÆSON: “Dansk Folkeparti skal ikke på is”

Naser Khader til RÆSON: “Dansk Folkeparti skal ikke på is”

20.08.2010


I et interview med RÆSON siger De Konservatives udenrigsordfører Naser Khader idag bl.a.:
– “Konjunkturerne går op og ned – værdipolitik er kommet for at blive”
– “Dansk Folkeparti skal ikke på is”
– Afghanistan: Khader udelukker ikke, at danske tropper skal ud af kamp

1. Er islamistisk fundamentalisme idag den største trussel mod danskernes sikkerhed?Der er mange faktorer i sikkerhedspolitik – og det er svært at sætte dem i rækkefølge. Jeg mener, at islamistisk fundamentalisme, religiøse ledere, diktatorer, og andre uforudsigelige lederes ageren kan være en kæmpe trussel, ligesom enkeltpersoner kan være det.
2. De sidste 2 år er der sket et markant fokus-skifte i dansk politik, hvor økonomi fylder nu mere end komplekset af emner om udlændinge/ islam/værdikamp. Burde sidstnævnte være højere prioriteret end det er idag?
Som udenrigs- udlændinge- og integrationsordfører, så jeg da helt bestemt gerne, at disse emner kom langt mere i fokus – og jeg gør da også selv, hvad jeg kan for at sætte fokus på disse og på værdipolitikken. Konjunkturerne går op og ned, men værdipolitik er kommet for at blive. Og det handler i bund og grund om hvordan vi skal leve sammen i fremtiden trods de kulturelle og religiøse mangfoldighed. På den anden side, så er jeg også medlem af et parti, der har et enormt fokus på økonomisk politik og på både udgifts- og indtægtssiden. Jeg mener, at regeringen har præsenteret de rigtige løsninger for at hjælpe Danmark ud af krisen – og vel og mærke finansierede løsninger, og derfor finder jeg på nuværende tidspunkt debatterne om økonomisk politik særdeles aktuelle.
3. Dansk Folkeparti ønsker at forhindre udlændinge fra “ikke- vestlige-lande” i at komme til Danmark. VU’s formand, Jakob Engel Schmidt, har opfordret Statsministeren til at “lægge Pia Kjærsgaard på køl”. Er du enig? Jeg lægger ikke – og har aldrig lagt skjul på, at mit politiske udgangspunkt er meget forskelligt fra Dansk Folkepartis. Jeg mener, at det omtalte forslag er endnu en stramning af retorikken, der ikke gavner integrationsdebatten eller det politiske klima i Danmark. Når det så er sagt, så skal Pia Kjærsgaard have lov til at mener, hvad hun vil – for mig er det de resultater, man opnår sammen, der tæller – og vi skal ikke lægge nogen partier på is, hvis de vil hjælpe os med at få vedtaget regeringens politik.
4. Afghanistan: I maj måned sagde du til RÆSON: “På mange måder er krigen vundet og det er dønningerne, der arbejdes med nu”. Siden har udviklingen efterladt mange iagttagere med det indtryk, at krigen er tabt. Fastholder du at det er “dønningerne, der arbejdes med nu”?Ja – men det er da bestemt nogle voldsomme dønninger.
5. Flere eksperter siger samstemmende til RÆSON: I 2015 er kun USA i kamp i Afghanistan Hvad tror du? Jeg tror ikke noget i denne sammenhæng. Situationen ændrer sig hele tiden.
6. Pakistan: Wikileaks-dokumenterne underbygger, hvor meget støtte oprørerne i Afghanistan modtager fra kræfter på den anden side af grænsen. Hvad skal vi gøre med Pakistan? Vi, og især USA, skal tale med meget store bogstaver til den pakistanske regering, militære og efterretningstjeneste. Støtten til Taliban er med til at underminere vores indsats i Afghanistan.
7. Nogle eksperter vil mene at hvis briterne trækker sig ud af Afghanistan (hvad David Cameron har indikeret at de vil: ) må danskerne følge med, simpelthen fordi vores tropper rent praktisk arbejder så tæt sammen med briterne. Forleden talte Lars Løkke om en dansk exit og i forvejen havde både Søren Gade (sidste efterår) og Lene Espersen (dette forår) har forlængst indikeret at danske soldater skal ud af kamphandlinger. Hånden på hjertet: Er der nogen sandsynlighed for, at danske tropper er i decideret kamp (dvs. uddannelse, træning m.m. undtaget) i Afghanistan i 2010? Vores soldater gør en kæmpe indsats i Afghanistan og andre steder. De er uddannet til at kunne klare såvel kamp som humanitært arbejde. Hvad de præcis skal arbejde med, vil jeg overlade til andre.