Naser Khader om Afghanistan: ”På mange måder er krigen vundet og det er dønningerne, der arbejdes med nu”

Naser Khader om Afghanistan: ”På mange måder er krigen vundet og det er dønningerne, der arbejdes med nu”

04.05.2010


Har vi tabt krigen i Afghanistan? På baggrund af regeringens netop offentliggjorte Helmand-strategi interviewer RÆSON en række politikere og meningsdannere om krigen. Her: Naser Khader (MF), integrations- og udenrigspolitisk ordfører for det Konservative Folkeparti:

     1. Er Danmark på vej ud af Afghanistan?
Nej. Vores sikkerhed og demokrati starter ude i verden – og derfor skal vi fortsat være i Afghanistan. Flere danske politikere på specielt venstrefløjen har bebudet, at de danske soldater skal tages hjem, og at der skal spares på vores internationale engagement. Deltagelsen koster naturligvis i forsvarets budget, men at reducere på internationale missioner vil i længden blive meget dyrt – og ikke alene i kroner og ører. For hvis vi fortsat skal være et åbnet land med dertil hørende frihedsrettigheder, så kræver det, at vi som nation yder en aktiv indsats. Med en aktiv udenrigspolitik skal Danmark bidrage til, at vi sikrer stabilitet i andre lande – og det er vel at mærke en stabilitet, som har en afgørende betydning for vores egen sikkerhed.
     Vi må se i øjnene, at det internationale engagement i eksempelvis Afghanistan mest af alt værner om vores egen, Danmarks og Vestens sikkerhed. Vi har forpligtet os ti1 en langsigtet indsats i Afghanistan, og den skal vi fortsætte med. Hvis vi sparer på de internationale missioner nu, så gør vi os selv meget sårbare.
     Midt i spareiveren må vi ikke glemme, hvad vi allerede har udført. Danmark har ydet et væsentligt bidrag i eksempelvis Afghanistan via opførelsen af mere end 23 skoler, udvikling af pensum og trykningen af mere end 23 millioner skolebøger. Før vi gik ind i Afghanistan gik kun en million børn i skole – og ingen piger. Nu er det seks millioner, hvoraf de to millioner er piger. Flere uddannede afghanere betyder, at befolkningen er et skridt tættere på selvforsyning, hvilket jo igen kommer os til gavn herhjemme.
     Der er således masser af grunde til, at vi skal fortsætte med den aktive udenrigspolitik. Og ser man på de positive historier fra Afghanistan, som desværre ikke altid fremhæves i medierne, så ser vi jo tydeligt hvor stor en forskel det danske forsvar gør – og alternativet er en helt anden pris, som vi ikke har råd til at betale.
      Jeg havde den fornøjelse at besøge vores soldater i Afghanistan for et par år siden. De gør det fremragende. Ikke kun i kampen mod Taliban, men også ved at bygge skoler, brønde m.m. De er med andre ord vores frihedsambassadører. Og de tror selv på, at de gør en forskel. Som en udstationeret kvindelig soldat skrev til mig på Facebook: “Som sagt tror jeg meget på sagen, og kan med egne øjne se, at folk her virkelig kan bruge noget hjælp. Samtidig er jeg realistisk og ved at det her vil tage mange år. Demokrati er fra en helt anden planet for dem, vi møder her. For det første tror jeg befolkningen er “trætte” og efterhånden nået til et punkt, hvor de er ligeglade hvem der bestemmer, bare der er fred og de lever i morgen!”. Om en eventuel exit-dato skrev hun: “Vores holdning hernede er nok generelt, at man ikke kan sætte en dato eller tidsgrænse på den her mission. Nu har vi stukket hånden i hvepsereden, og skal så også have noget honning med ud. Ellers er det hele jo spildt. Det er et rigtigt stort (nok større end nogen havde regnet med), og dyrt projekt det her, men vi kan da heller ikke rende fra det ansvar vi nu har taget?”
     Det koster penge at fortsætte indsatsen, og derfor er forsvaret også netop blevet tilført flere penge ved det seneste forlig. Det kan da godt være at forsvaret skal slankes lidt nationalt. Vores sikkerhed er ikke truet af vores nabolande. Men det er dumt at spare på de internationale missioner.

2. Er USA på vej ud af Afghanistan?
     USA har ca. 100.000 soldater i Afghanistan, og har igennem historien gjort en aktiv indsats i mange andre af verdens brændpunkter – og det vil komme meget bag på mig, hvis man trækker sig ud inden man har etableret en form for stabilitet i landet.

3. General Stanley McCrystal, USA’s nye øverstkommanderende, erklærede i efteråret, at USA med sin daværende strategi var på vej mod nederlag. Havde han ret?
     Da Obama i slutningen af marts 2010 besøgte Afghanistan og mødte general Stanley McChrystal, som er øverstkommanderende for de internationale styrker i landet, sagde han til sin afghanske kollega, præsident Hamid Karzai, at han var »opløftet« over de fremskridt, der er sket. Og det er altså den amerikanske præsident, der i sidste ende er øverst kommanderende for den amerikanske indsats.

4. Kan situationen i Afghanistan blive tilstrækkelig stabil under den nuværende præsident Karzai?
     Det afgøres af flere faktorer end præsidenten. Vigtigst af alt er, at præsident Karzai arbejder for de samme mål som de internationale styrker, nemlig stabilitet i landet. Han har for nyligt udtalt, at hans mål er, at Afghanistan kan tage vare på sin egen sikkerhed i løbet af fem år.

5. Kan krigen vindes?
     På mange måder er krigen vundet og det er dønningerne, der arbejdes med nu. Vi har set en succesfuld offensiv i Helmand-provinsen – Talebans magt er minimeret, og befolkningen sat fri. Hvor der tidligere var steninger på Kabul Stadion er der i dag fodboldkampe. Der er sket fremskridt i kvinderettigheder, personlig frihed, begyndende demokrati og ytringsfriheden. Landet er ikke stabilt endnu, men det kunne man heller ikke forvente.

6. Hvad vil for dig være en ‘sejr’ i Afghanistan? Beskriv situationen, hvor det vil være korrekt at trække tropperne ud.
     Vi lever i en globaliseret verden, hvor vi alle er kommet tættere på hinanden. På mange måder en stor fordel, men hvis vi ikke samtidig som nation medvirker til internationale konfliktforebyggende missioner, vil det give bagslag i længden. Globaliseringen åbner naturligvis op for mange positive muligheder – men den kan også skabe grobund for grænseoverskridende terrorisme og organiseret kriminalitet. Det danske forsvar er med til at bekæmpe de ydre trusler – dér, hvor truslerne opstår. Når vi engang skal trække os tilbage, så skal vi ikke handle i affekt og spare uden omtanke, for som sagt kan prisen blive meget høj, hvis vi gør det forkert. En sejr for mig handler om fred, stabilitet og evnen til selvstyre uden massive udefrakommende styrker. Når de afghanske sikkerhedsstyrker er klar til at tage over, så vil det være korrekt at trække tropperne ud. []

     Serien blev indledt med et interview med Socialdemokraternes forsvarsordfører John Dyrby Paulsen; se sidste uges UGEMAGASIN.