Jonas Parello-Plesner:  EU hopper på det asiatiske vækstlokomotiv

Jonas Parello-Plesner: EU hopper på det asiatiske vækstlokomotiv

23.09.2010


Glem Europa. Det er blevet et almindeligt udsagn i Asien igennem 2010. Baggrunden er euro-krisen, den græske gæld og finanskrisens negativ indvirken på EU’s politiske gennemslagskraft. Den langtrukne proces omkring Lissabon-traktaten har fået asiatiske iagttagere til at se EU som navlebeskuende i en verdensorden, der konstant er skiftende.

Af Jonas Parello-Plesner

Men EU har stadigvæk noget at byde på i Asien. Lidt overset er EU faktisk rykket frem på et vigtigt område: frihandel. Her er det faktisk lykkedes EU at overhale USA.
      ’The business of Asia is business’ hedder det i regionen. Det har EU forstået. Således har man i EU netop vedtaget en meget vidtrækkende frihandelsaftale med Sydkorea.
      Aftalen, der længe blev blokeret af Italien, som frygtede negative effekter for den nationale automobilindustri, faldt endeligt på plads internt i EU ved et ministermøde. Europa-Parlamentet skal stadig godkende aftalen før den kan træde i kraft, hvilket den ventes til juli 2011. Samhandlen mellem EU og Korea var på 53 milliarder euro i 2009. Aftalen ventes at øge EU’s eksport med omkring 19 milliarder euro.
      Aftalen har positiv betydning for Danmark. Chefkonsulent Kristoffer Klebak ved Dansk Erhverv vurderer, at de danske eksportindtægter kan blive næsten fordoblet fra 3,1 til 5,7 milliarder kroner årligt. Og han tilføjer, ”dette vil gøre Sydkorea til den femtevigtigste destination for dansk eksport uden for EU’s indre marked, kun overgået af USA, Kina, Japan og Rusland.”

Den danske eksport til Sydkorea er i dag særligt fokuseret omkring maskiner og maskindele til industrien, svinekød samt farmaceutiske og kemiske produkter. Import fra Sydkorea til EU og Danmark kan ventes at stige til gavn for danske forbrugere i form af billigere varer på alt fra Samsung fladskærme til KIA biler.
      Frihandelsaftalen har også global betydning fordi det er den største aftale siden NAFTA, den nordamerikanske frihandelsaftale i 1994. Det er den mest vidtrækkende aftale som EU har forhandlet, og udover toldeliminering indgår også tjenesteydelser, hvilket også kan blive et muligt marked for danske virksomheder.
      Derudover kommer EU – for en sjælden gang – før USA. USA påbegyndte sine forhandlinger om en frihandelsaftale med Korea langt før EU, men Kongressen har ikke villet godkende den ellers rimeligt færdigforhandlede aftale. Obama har lovet at skubbe på og der må forventes hektisk aktivitet forud for G-20 topmødet i Sydkorea i november. Men det forekommer ikke sandsynligt, at USA kan nå det – eller vil prioritere det midt i et midtvejsvalg præget af arbejdsløshed og kritik af den kinesiske handelspolitik. Samtidig Sydkorea sætter EU først og det sydkoreanske handelsministeriums talsmand udtaler, at ”aftalen bringer flere økonomiske fordele end en frihandelsaftale med USA”.
      Endelig er timingen perfekt for EU. Frihandelsaftalen er et perfekt signal til det kommende G-20 topmøde i Sydkorea. Det viser fortsat tilslutning til frihandel selv under økonomisk svære tider og det viser EU’s målbare beslutning om at binde sig yderligere til det asiatiske vækstlokomotiv. Endelig viser det en særskilt og berettiget interesse for Sydkorea. G-20 topmødet bliver for første gang afholdt udenfor for et G-8 land. Det bliver også for første gang i Asien.

EU bør bruge G-20 topmødet eller det forudgående EU-Sydkorea topmøde til at opkvalificere samarbejdet til et strategisk partnerskab. Sydkorea har en blomstrende G-20-værdig økonomi, og EU og Sydkorea deler et fælles rodfæste i demokratiske værdier og fælles indsatser indenfor multilaterale organisationer. Ligeså vigtigt; Sydkorea er det første land, der er rykket fra udviklingsland (med en økonomisk udvikling pr. indbygger efter Korea-krigen svarende til det nuværende Afghanistan) til at rykke ind blandt OECD’s officielle donorlande i den såkaldte DAC-komite.
      EU står for over halvdelen af verdens udviklingshjælp. Et stærkt partnerskab med Sydkorea er i den sammenhæng kærkomment. Det kunne være en løftestang i forhold til andre magters bistand såsom Kina og Indien. Disse lande fastholder, at deres oprindelige udgangspunkt som udviklingslands gør, at de ikke behøver at tilslutte sig internationale normer, når de uddeler bistand særligt i Afrika. Sydkorea er her eksemplet på, at blot fordi man startede selv som fattigt land, behøver man ikke selv at give bistand uden nogle krav om forbedret regeringsførelse samtidig.

Tilbage til frihandel. EU bør nu fortsætte sine bestræbelser indenfor frihandelsaftaler og vise at Korea-aftalen ikke blot var et heldigt sammenfald af omstændighederne. Forude venter planlagte forhandlinger og aftaler med Indien og med ASEAN; sammenslutningen af sydøstasiatiske nationer.
      EU er stadigvæk et stort maskineri med Kommission, Råd og Parlament samt 27 medlemslande. Det har Lissabon-traktaten ikke ændre stort ved. Økonomien er ikke i den bedste dagsform. Der kan forekomme flere kriser i stil med den græske gældssituation. Men EU er fortsat verdens største økonomiske og handelsmæssige blok i verden. I en tid hvor det er sværere og sværere at ignorere sirenesangene om protektionisme, har EU sendt det rette signal til Asien og verden om fortsat frihandel. EU tager første skridt vise sit globale værd.

Jonas Parello-Plesner kommenterer asiatisk udenrigspolitik ved East Asia Forum og fra sin plads i chefredaktionen for RÆSON. Han er tidligere chefkonsulent i Udenrigsministeriet og nuværende direktør for den humanitære organisation, AC børnehjælp. Han kan kontaktes på j.parello-plesner@get2net.dk

Foto: Flickr