USA overfor Nordkorea: Forhandlinger er vejen frem

USA overfor Nordkorea: Forhandlinger er vejen frem

23.09.2009


USA har officielt meldt ud, at landet er klar til at mødes bilateralt med Nordkorea. Det bliver et direkte møde mellem de to lande, men betegnes alligevel – med diplomatisk finesse – som ”en del af” de multilaterale Sekspartsforhandlinger og det gennemføres ifølge amerikanerne med det formål at få Nordkorea til at vende tilbage til disse. Dermed vil Washington undgå at lægge sig ud med Japan og Sydkorea, der begge har advaret USA mod at imødekomme det nordkoreanske ønske om direkte bilaterale forhandlinger i stedet for Seksparts-drøftelserne.

I sidste uge besøgte USA’s udsending til Nordkorea, Stephen Bosworth Danmark.

Interview af Jonas Parello-Plesner, chefredaktionen RÆSON

Obama har sagt, at USA bør tale med fjenden og lytte til sine allierede. Hvordan forbinder du de to prioriteter over for Nordkorea?
Vi gør begge dele. Vi har lige gennemført intense møder med vores partnere. Jeg tænker på de fire andre medlemmer af Sekspartsforhandlingerne; nemlig Kina, Sydkorea, Japan og Rusland. Vi er helt enige og deler den samme ambition om at denuklearisere (afvikle atomprogrammet i) Nordkorea. Hvad angår [det at tale med] Nordkorea, har vi hele tiden udtalt, at vi er villige til at indgå i dialog med landet. Formålet med de kommende bilaterale møder er at overtale Nordkorea til at vende tilbage til Sekspartsforhandlingerne.

Er det nye bilaterale møde med Nordkorea en måde at balancere mellem de to udenrigspolitiske principper?
Vi betegner det som et bilateralt møde inden for rammerne af Sekspartsforhandlingerne, fordi formålet er både at denuklearisere Nordkorea, og at Nordkorea vender tilbage til multilaterale forhandlinger. I sidste ende er der brug for en multilateral løsning. Der er ikke ét land, som kan frembringe en løsning på alle områder vedrørende Nordkorea.

Hvad var hovedbudskabet fra de andre deltagere i Sekspartsforhandlingerne på din netop overståede rundtur til landene?
Der var bred enighed om brugen af diplomatisk aktivitet over for Nordkorea. De påpegede alle, at bilaterale kontakter fra amerikansk side er umagen værd, men med det klare formål at genopstarte Sekspartsforhandlingerne

Kan indførelse af sanktioner skubbe Nordkorea tilbage til forhandlingsbordet?
Ikke af sig selv. Sanktioner skal kombineres med muligheder for Nordkorea i form af motiverende gulerødder.

Kan Kina skubbe Nordkorea tilbage til forhandlingsbordet?
Kina er en vigtig spiller. Vi samarbejder tæt med dem. Kina har sine bilaterale kontakter med Nordkorea, hvilket er væsentligt. Men for at besvare dit spørgsmål, tror jeg, at Kina selv er den bedste kilde til, hvor meget indflydelse landet faktisk har på Nordkorea.

Kan du skubbe Nordkorea tilbage til forhandlingsbordet?
[latter] Helt sikkert ikke mutters alene. Mulighederne er langt bedre i en multilateral ramme.

Hvis/når du drager til Nordkorea, hvad er så de centrale budskaber, som du vil viderebringe?
Jeg vil forklare, at vi er villige til at genoptage forhandlingsprocessen. Vi bør starte med september 2005-erklæringen fra Sekspartsforhandlingerne, som klart understreger, at denuklearisering er den fælles målsætning – også for Nordkorea. For det andet vil jeg understrege, at Sekspartsforhandlingerne er midlet til at nå det mål, og at Nordkorea bør vende tilbage [til forhandlingsbordet].

Hvad hvis de bilaterale kontakter fra jeres side ikke medfører en genoptagelse af Sekspartsforhandlingerne? Vil USA så fortsætte de direkte møder med Nordkorea, hvilket kunne irritere amerikanske allierede?
Det spørgsmål er det for tidligt at udtale sig om. Vi træffer en beslutning baseret på resultaterne fra vores diplomatiske arbejde.

Ser du det som sandsynligt, at Obama vil mødes personligt under sin præsidentperiode med Kim Jong-il?
Det ved jeg ikke. Hvis sådant et møde fandt sted, ville det være tegn på betydeligt fremskridt med hensyn til Nordkorea og til denukleariseringen.

Er et atombevæbnet Nordkorea et faktum, som vi må leve med?
Et af formålene med vores engagement i forhold til Nordkorea er at påbegynde en dialog, der skal medvirke til at påvirke Nordkoreas opfattelse af landets egne interesser. Nordkorea siger, at de ikke vil opgive deres atomvåben. Det er situationen lige nu. Vores opgave er at ændre den opfattelse igennem engagement og overtalelse. Det er diplomati.

Er der andre langsigtede løsninger end forhandlinger?
Det tror jeg ikke. Der findes ikke en farbar militær løsning. Inddæmning giver ikke langsigtede resultater. Forhandlinger er vejen fremad.